گفتمان

نظر بچه‌های خوب تیم درباره تمرین سه شنبه ۷ دی

دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیریت سایتمدیریت سایت

سایر نوشته ها توسط مدیریت سایت

86 نظر در مطلب "نظر بچه‌های خوب تیم درباره تمرین سه شنبه ۷ دی" ثبت شده است

Tandis Kouroshi

1400/10/07 05:48 ب.ظ

سلام برای وارم اپ امروز ۱۰۰ متر کرال سینه رفتیم


Tandis Kouroshi

1400/10/07 05:49 ب.ظ

ست اول امروز با وزنه :

۱۰۰ متر پای کرال سینه

۱۰۰ متر کرال سینه ی کامل

۱۰۰ متر ۱۰ موج پروانه یک هوا

۱۰۰ متر پروانه ی کامل

۱۰۰ متر پای پشت

۱۰۰ متر کرال پشت کامل

۱۰۰ متر پای قورباغه

۱۰۰ متر قورباغه ی کامل


مريم دلگشا

1400/10/07 05:49 ب.ظ

سلام

ما امروز تمرینات خیلی خوبی داشتم و با 100 متر کرال سینه شروع کردیم


Tandis Kouroshi

1400/10/07 05:50 ب.ظ

ست بعدی اسپرینت ۳ با وزنه :

۲ تا ۲۵ متر کرال سینه

۲تا ۲۵ متر پروانه

۲ تا ۲۵ متر کرال پشت

۲ تا ۲۵ متر قورباغه


Tandis Kouroshi

1400/10/07 05:51 ب.ظ

ست سوم با فین و کفی :

۲۰۰ متر کرال سینه هر چهاردست یک هوا

۲۰۰ متر پروانه کشش فشار قدرتی هر دست یک هوا

۲۰۰ متر کرال پشت

۲۰۰ متر رفت پای کرال سینه دست قورباغه ، برگشت دست قورباغه با موج


مريم دلگشا

1400/10/07 05:52 ب.ظ

بعدوزنه پوشیدیم و تمرینات زیر رو انجام دادیم 👇

100 متر پای کرال سینه و 100 متر کامل کرال سینه

100 مترموج پروانه و 100 متر کامل پروانه

100 متر پای کرال پشت و 100 متر کامل کرال پشت

100 متر پای قورباغه و 100 متر کامل قورباغه


Tandis Kouroshi

1400/10/07 05:53 ب.ظ

تمرین بعدی : ۱۰۰ متر تا نیمه ی استخر کرال سینه بی نفس نیمه ی بعدی کرال سینه سربالا اند ۳ سپس سالتو و تکرار

تمرین بعدی بدون کفی و فین با توپ :

۲۰۰ متر کرال سینه ی سربالا اسپرینت ۳

۲۰۰ متر کرال پشت

تمرین بعدی پرتاب توپ به دروازه سپس پرتاب توپ با یار


مريم دلگشا

1400/10/07 05:53 ب.ظ

بعد از هر چهار شنا 2 تا 25 متر سرعتی رفتیم که با وزنه بود


Tandis Kouroshi

1400/10/07 05:53 ب.ظ

متراژ امروز : ۲۴۰۰ متر


مريم دلگشا

1400/10/07 05:57 ب.ظ

بعد وزنه هامون در اوردیم و فین و کفی پوشیدیم و

200 متر کرال سینه

200 متر پروانه که یک دست یه هوا بود

200 متر پشت

200 متر رفت دست قورباغه با پای کرال سینه و برگشت دست قورباغه موج پروانه که باید با کمترین دست ممکن به ته استخر میرسیدیم


مريم دلگشا

1400/10/07 05:58 ب.ظ

بعد 100 متر تا نصف استخر کرال سینه بی نفس و نصف بعدی کرال سینه سربالا رفتیم


مريم دلگشا

1400/10/07 06:00 ب.ظ

بعد فین و کفی در اوردیم و توپ برداشتیم و

200 متر حمل توپ به سینه و بعد 200 متر حمل توپ به پشت رفتیم


Nirvana

1400/10/07 06:00 ب.ظ

با سلام خدمت همگی


مريم دلگشا

1400/10/07 06:00 ب.ظ

و در آخر پرتاپ توپ به سمت دروازه رو تمرین کردیم


YEGANE

1400/10/07 06:00 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه ی دوستان و مربی عزیزم..

ما امروز اول 100متر وارم رفتیم


مريم دلگشا

1400/10/07 06:01 ب.ظ

متراژ امروز ما 2400 متر شد


YEGANE

1400/10/07 06:01 ب.ظ

بعد تمرینات دریل را با وزنه انجام دادیم که شامل تمرینات زیر بود 👇🏻


Nirvana

1400/10/07 06:01 ب.ظ

ابتدا برای شروع ۱۰۰ متر Warm up رفتیم


YEGANE

1400/10/07 06:02 ب.ظ

✔️100 متر پای کرال سینه

✔️ 100 متر کامل مرال سینه


YEGANE

1400/10/07 06:02 ب.ظ

✔️100 متر موج پروانه

✔️ 100 متر کامل پروانه


YEGANE

1400/10/07 06:03 ب.ظ

✔️100 متر پای کرال پشت

✔️100 متر کامل کرال پشت


YEGANE

1400/10/07 06:03 ب.ظ

✔️100 متر پای قورباغه

✔️100 متر قورباغه کامل


YEGANE

1400/10/07 06:04 ب.ظ

مجموع تمرینات دریل 800 متر شد

بعد تمرینات زیر را با کفی و فین انجام دادیم


محیا عین الهی

1400/10/07 06:04 ب.ظ

سلام حالتان امید وارم خوب باشه

ماواسه امروز

اول واسه وارم آپ امروز ۱۰۰متر کرال سینه رفتیم

بعد ۱۰۰مترپای کرال سینه رفتیم

بعد ۱۰۰متر کرال سینه ( کامل) رفتیم

بعد۱۰۰ متر که شامل این ها می شود👇🏻

۱۰موج پروانه ۱ هوا

بعد۱۰۰متر پروانه کامل

بعد ۱۰۰متر پای پشت

بعد ۱۰۰کامل پشت

بعد ۱۰۰پای قورباغه

بعد ۱۰۰کامل قورباغه


Nirvana

1400/10/07 06:04 ب.ظ

سپس با وزنه تمریناتی رو انجام دادیم👇🏼

۱۰۰ متر پای کرال سینه

۱۰۰ متر کامل کرال سینه

از تمام شنا ها به همین صورت رفتیم


YEGANE

1400/10/07 06:05 ب.ظ

✔️200 متر کرال سینه sp3 چهار دست یک نفس سرعتی (تقسیم بندی درست انرژی)


YEGANE

1400/10/07 06:05 ب.ظ

✔️200 متر پروانه sp3 یک دست یک نفس ولی کشش زیاد و تقسیم انرژی درست


YEGANE

1400/10/07 06:07 ب.ظ

✔️200 متر کرال پشت sp3 با موج و کشش کامل و درست


Nirvana

1400/10/07 06:07 ب.ظ

سپس از هر شنا ۲ تا ۲۵ متر sprint 3 با وزنه رفتیم


YEGANE

1400/10/07 06:07 ب.ظ

✔️200 متر رفت دست قورباغه با 20 تا پای سینه برگشت دست قورباغه با موج پروانه


Nirvana

1400/10/07 06:08 ب.ظ

سپس وزنه را در آوردیم و فین و کفی را پوشیدیم


YEGANE

1400/10/07 06:09 ب.ظ

✔️بعد از هر 4 شنا سرعتی. شنا کردیم (2 تا 25 متر)


YEGANE

1400/10/07 06:09 ب.ظ

در اخر تمرینات واتر پلو را انجام دادیم

✔️ 200 متر حمل توپ سر بالا

✔️ 200 متر حمل توپ به پشت


YEGANE

1400/10/07 06:10 ب.ظ

و ضربات دروازه را تمرین کردیم قدرت ضربات من بیشتر شده


YEGANE

1400/10/07 06:10 ب.ظ

متراژ امروز ما :2400متر

با تشکر از مهتاب جون


Nirvana

1400/10/07 06:11 ب.ظ

۲۰۰ متر کرال سینه چهاردست یک هوا

۲۰۰ متر پروانه هر دست یک هوا

۲۰۰ متر کرال پشت

۲۰۰ متر رفت پای کرال سینه دست قورباغه برگشت دست قورباغه با موج


Nirvana

1400/10/07 06:13 ب.ظ

سپس توپ را برداشتیم


Nirvana

1400/10/07 06:14 ب.ظ

۲۰۰ منر حمل توپ به سینه

۲۰۰ متر حمل توپ به پشت


Nirvana

1400/10/07 06:16 ب.ظ

سپس پرتاب توپ به سمت دروازه داشتیم


Nirvana

1400/10/07 06:16 ب.ظ

متراژ امروز ما ۲۴۰۰ متر


Nirvana

1400/10/07 06:17 ب.ظ

ممنون

خدانگهدار


محیا 💜💙💚💛🧡❤🤍عین الهی

1400/10/07 06:17 ب.ظ

ست بعدی با اسپیرینت ۳ هستش

دوتا۲۵کرال سینه رفتیم

بعد ۲تا ۲۵ متر پروانه

بعد ۲تا۲۵مترکرال پشت

بعد ۲تا۲۵متر قورباغه

مرسی مهتاب جون


محیا عین الهی 🤍❤🧡💛💚💙💜

1400/10/07 06:32 ب.ظ

البته ست دوم با ورزنه هست

ست سوم با فین و کفی

۲۰۰متر کرال سینه چاهار دست یک هوا

۲۰۰متر پروانه با کشش و فشارقدرتیهر دست یه هوا

۲۰۰بعدمتر کرال پشت

۲۰۰بعدی ۲۰۰رفت پای سینه دست قورباغه

برگشت ۲۰۰متر دست قورباغه با موج


حلیا کایینی

1400/10/07 07:02 ب.ظ

سلام خسته نباشید تمرینات روز سه شنبه

۱۰۰ متر وارم رفتیم


حلیا کایینی

1400/10/07 07:03 ب.ظ

تمرینات زیر با وزنه

۱۰۰ متر پای سینه

۱۰۰ متر کامل سینه

۱۰۰ متر موج پروانه

۱۰۰ متر پروانه کامل

۱۰۰ متر پای پشت

۱۰۰ متر کامل پشت

۱۰۰ پای قورباغه

۱۰۰ کامل قورباغه


حلیا کایینی

1400/10/07 07:08 ب.ظ

تمرینات زیر با کفی و فین

۲۰۰پروانه

۲۰۰ سینه

۲۰۰پشت

بعد از هر شنا ۲تا۲۵ تا رفتیم


حلیا کایینی

1400/10/07 07:09 ب.ظ

۲۰۰ متر سربالا

۲۰۰ متر حمل پشت

بعد پرتاب توپ به دروازه کردیم


حلیا کایینی

1400/10/07 07:10 ب.ظ

متراژ ۲۴۰۰

خسته نباشید


آیدینا

1400/10/07 07:32 ب.ظ

سلام تمرینات امروز

مثل همیشه اول با 100متر وارم شروع کردیم


آیدینا

1400/10/07 07:36 ب.ظ

بعد وزنه پوشیدیم

100پای سینه

100سینه

100موج پروانه

100کامل پروانه

100پای پشت

100کامل پشت

100تاپای سینه یک دست قورباغه

برگشت دست قورباغه موج پروانه


آیدینا

1400/10/07 07:40 ب.ظ

بعد فین و کفی پوشیدیم وتمرینات زیررا انجام دادیم

200پروانه

200سینه

200پشت

واز هر شنا ۲بار ۲۵ متر رفتیم


آیدینا

1400/10/07 07:47 ب.ظ

بعد فین و کفی رو درآوردیم

توپ رو برداشتیم

200متر سر بالا

200متر حمل با پشت

بعد پرتاب تو پ به دروازه رو کار کردیم

متراژ2400متر

خسته نباشید


Farnaz

1400/10/07 08:02 ب.ظ

عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون❤🌸


Farnaz

1400/10/07 08:02 ب.ظ

با 100 متر کرال سینه وارم شروع کردیم


Farnaz

1400/10/07 08:04 ب.ظ

تمرینات با وزنه ( ست 1 )

۱۰۰ متر پای کرال سینه هر 20 پا یک نفس

۱۰۰ متر کرال سینه ی کامل

۱۰۰ متر ۱۰ موج پروانه یک هوا

۱۰۰ متر پروانه ی کامل

۱۰۰ متر پای پشت

۱۰۰ متر کرال پشت کامل

۱۰۰ متر پای قورباغه

۱۰۰ متر قورباغه ی کامل


Farnaz

1400/10/07 08:04 ب.ظ

سپس

اسپرینت ۳ با وزنه :

۲ تا ۲۵ متر کرال سینه

۲تا ۲۵ متر پروانه

۲ تا ۲۵ متر کرال پشت

۲ تا ۲۵ متر قورباغه


Farnaz

1400/10/07 08:05 ب.ظ

بعد با فین و کفی ادامه دادیم

۲۰۰ متر کرال سینه هر چهاردست یک هوا

۲۰۰ متر پروانه کشش فشار قدرتی هر دست یک هوا

۲۰۰ متر کرال پشت

۲۰۰ متر رفت پای کرال سینه دست قورباغه ، برگشت دست قورباغه با موج


Farnaz

1400/10/07 08:09 ب.ظ

در اخر

۱۰۰ متر تا نیمه ی استخر کرال سینه بی نفس رفت کرال سینه سربالا اند ۳ برگشت با

بدون کفی و فین:

۲۰۰ متر کرال سینه ی سربالا خمل توپ اسپرینت ۳

۲۰۰ متر کرال پشت حمل توپ

در اخر پرتاب توپ به دروازه داشتیم


Farnaz

1400/10/07 08:09 ب.ظ

متراژ 2400🌼


Yasna

1400/10/07 08:57 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون💕


Yasna

1400/10/07 08:58 ب.ظ

برای وارم ۱۰۰ متر سینه رفتیم🏊🏻‍♀️

و با وزنه ادامه دادیم


Yasna

1400/10/07 08:59 ب.ظ

۱. ۱۰۰ متر پای سینه

۲. ۱۰۰ متر کامل سینه

۳. ۱۰۰ متر ۱۰ موج یک هوا پروانه

۴. ۱۰۰ متر کامل پروانه

۵. ۱۰۰ متر پای پشت

۶. ۱۰۰ متر پشت کامل

۷. ۱۰۰ متر سه پای قورباغه یک هوا

۸. ۱۰۰ متر کامل قورباغه


Yasna

1400/10/07 09:01 ب.ظ

و در ادامه :

۲ تا ۲۵ متر کرال سینه

۲تا ۲۵ متر پروانه

۲ تا ۲۵ متر کرال پشت

۲ تا ۲۵ متر قورباغه رفتیم


Yasna

1400/10/07 09:02 ب.ظ

با فین و کفی ادامه دادیم :

۲۰۰ متر کرال سینه هر چهاردست یک هوا

۲۰۰ متر پروانه کشش فشار قدرتی هر دست یک هوا

۲۰۰ متر کرال پشت

۲۰۰ متر رفت پای کرال سینه دست قورباغه ، برگشت دست قورباغه با موج


Yasna

1400/10/07 09:04 ب.ظ

و سپس ۱۰۰ متر تا نیمه ی استخر کرال سینه بی نفس و نیمه ی بعدی کرال سینه سربالا

و بعد فین و کفی رو دراوردیم و ادامه دادیم:

۲۰۰ متر کرال سینه ی سربالا اسپرینت ۳

۲۰۰ متر کرال پشت


Yasna

1400/10/07 09:04 ب.ظ

و در اخر پرتاب به دروازه داشتیم و بعد پاسکاری با یار و تمرین فیت کردن🤽🏻‍♀️


Yasna

1400/10/07 09:05 ب.ظ

متراژ امروز: ۲۴۰۰ متر

خیلی ممنونم از مهتاب جون برای زحمات امروز💕


Mobina

1400/10/08 08:49 ق.ظ

با سلام و خسته نباشید

ما دیروز ۱۰۰متر وارم داشتیم

بعد با کفی تمریناتمون رو ادامه دادیم


Mobina

1400/10/08 08:50 ق.ظ

۱۰۰متر پای سینه

۱۰۰متر سینه کامل

۱۰۰متر موج پروانه

۱۰۰متر پروانه‌کامل

۱۰۰متر پای پشت

۱۰۰متر پشت کامل

۱۰۰متر پای قورباغه

۱۰۰متر قورباغه ی کامل


Mobina

1400/10/08 08:51 ق.ظ

بعد هم

۲تا ۲۵ متر سینه

۲تا ۲۵متر پروانه

۲تا۲۵متر پشت

و ۲تا ۲۵متر قورباغه رفتیم


Mobina

1400/10/08 08:54 ق.ظ

بعد هم وزنه رو دروردیم و با فین ک کفی ادامه دادیم

۲۰۰ متر کسینه چهار دست یک هوا

۲۰۰ متر پروانه یک دست یک هوا ک برای بچها بود و من ی موج راست ی موج چپ رفتم

۲۰۰ متر پشت

۲۰۰ متر رفت پای سینه دست قورباغه ، برگشت دست قورباغه با موج


Mobina

1400/10/08 08:56 ق.ظ

بعد ۱۰۰متر تا‌نیمه استخر سینه بدون نفس نیمه ی بعدی سربالا بود

بعد بدون فین و کفی ادامه دادیم

۲۰۰متر سینه سربالا و ۲۰۰متر‌پشت سربالا

بد هم بچها تمرین پرتاب توپ به دروازه داشتن


Mobina

1400/10/08 08:56 ق.ظ

متراژمون ۲۴۰۰متر

ممنون از مهتاب جون عزیز


Vania

1400/10/08 12:01 ب.ظ

سلام برای وارم 100 متر کرال سینه رفتیم


Vania

1400/10/08 12:03 ب.ظ

سپس با وزنه...

100 پای کرال سینه 100 متر کامل کرال سینه

100 متر موج 100 متر کامل پروانه

100 متر پای کرال پشت 100 متر کامل کرال پشت

100 متر پای قورباغه 100 متر کامل قورباغه


Vania

1400/10/08 12:07 ب.ظ

سپس با وزنه ...

2 تا 25 متر کرال سینه و 2 تا 25 متر پروانه و 2 تا 25 متر کرال پشت رفتیم


Vania

1400/10/08 12:10 ب.ظ

سپس با کفی و فین ادامه دادیم...

200 متر کرال سینه همه ی طول ها اسپرینت دو آخرین طول اسپرینت سه با چهار دست یه هوا

200 متر پروانه یک دست یه هوا همه طول ها اسپرینت دو آخرین طول اسپرینت 3

200 متر کرال پشت آخرین طول اسپرینت سه

200 متر رفت پای کرال سینه با دست قورباغه برگشت دست قورباغه با موج پروانه


Vania

1400/10/08 12:13 ب.ظ

سپس 100 متر تا نصفه ی استخر بی نفس کرال سینه نصفه ی بعدی سربالا رفتیم

بعد کفی و فین رو در اوردیم و توپ برداشتیم


Vania

1400/10/08 12:15 ب.ظ

در آخر 200 متر سربالا با توپ و 200 کرال پشت با توپ رفتیم

در آخر هم پرتاب به سمت دروازه داشتیم

متراژ : 2400

با تشکر فراوان از مهتاب جون 🌺


SETAYESH

1400/10/08 07:32 ب.ظ

سلام، برای وارم ۱۰۰ متر سینه رفتیم و تمرینات رو با وزنه شروع کردیم


SETAYESH

1400/10/08 07:33 ب.ظ

تمرینات:

۱. ۱۰۰ متر پای سینه

۲. ۱۰۰ متر کامل سینه

۳. ۱۰۰ متر ۱۰ موج یک هوا پروانه

۴. ۱۰۰ متر کامل پروانه

۵. ۱۰۰ متر پای پشت

۶. ۱۰۰ متر پشت کامل

۷. ۱۰۰ متر سه پای قورباغه یک هوا

۸. ۱۰۰ متر کامل قورباغه


SETAYESH

1400/10/08 07:34 ب.ظ

و بعد

۲ تا ۲۵ متر کرال سینه

۲تا ۲۵ متر پروانه

۲ تا ۲۵ متر کرال پشت

۲ تا ۲۵ متر قورباغه

رفتیم


SETAYESH

1400/10/08 07:36 ب.ظ

با فین و کفی:

۲۰۰ متر کرال سینه هر چهاردست یک هوا

۲۰۰ متر هر دست یک هوا

۲۰۰ متر کرال پشت

۲۰۰ متر رفت پای کرال سینه دست قورباغه ، برگشت دست قورباغه با موج


SETAYESH

1400/10/08 07:37 ب.ظ

و ۱۰۰ متر تا نیمه ی استخر کرال سینه بی نفس و نیمه ی بعدی کرال سینه سربالا نرم و اروم

و بعد فین و کفی رو دراوردیم:

۲۰۰ متر کرال سینه ی سربالا اسپرینت ۳

۲۰۰ متر کرال پشت


SETAYESH

1400/10/08 07:38 ب.ظ

و در اخر تمرینات توپی داشتیم که شامل پرتاب به دروازه، تمرین فیت کردن با توپ و پرتاب توپ با یارمون


SETAYESH

1400/10/08 07:38 ب.ظ

متراژ: ۲۴۰۰ متر

ممنونم.

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018