گفتمان

23 مرداد 2017

16 نظرات

21 تیر 2017

8 نظرات

18 تیر 2017

14 نظرات

16 تیر 2017

نویسنده: مدیریت سایت
32 نظرات

13 تیر 2017

2 نظرات

11 تیر 2017

3 نظرات

9 تیر 2017

17 نظرات

6 تیر 2017

7 نظرات

4 تیر 2017

14 نظرات

2 تیر 2017

9 نظرات

22 تیر 2017

6 نظرات

22 تیر 2017

2 نظرات

20 خرداد 2017

14 نظرات

18 خرداد 2017

24 نظرات

15 خرداد 2017

28 نظرات

13 خرداد 2017

24 نظرات

12 خرداد 2017

24 نظرات

8 خرداد 2017

19 نظرات

6 خرداد 2017

15 نظرات

1 خرداد 2017

22 نظرات

1 خرداد 2017

2 نظرات

29 خرداد 2017

41 نظرات

25 خرداد 2017

10 نظرات

4 اردیبهشت 2017

نویسنده: مدیریت سایت
11 نظرات

2 اردیبهشت 2017

نویسنده: مدیریت سایت
9 نظرات

1 اردیبهشت 2017

نویسنده: مدیریت سایت
6 نظرات

27 اردیبهشت 2017

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

25 اردیبهشت 2017

نویسنده: مدیریت سایت
5 نظرات

8 دی 2017

نویسنده: مدیریت سایت
9 نظرات

5 دی 2017

نویسنده: مدیریت سایت
6 نظرات

3 دی 2017

نویسنده: مدیریت سایت
11 نظرات

1 دی 2017

نویسنده: مدیریت سایت
10 نظرات

29 دی 2016

نویسنده: مدیریت سایت
19 نظرات

27 دی 2016

نویسنده: مدیریت سایت
10 نظرات

25 دی 2016

نویسنده: مدیریت سایت
13 نظرات

22 دی 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

18 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

15 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
14 نظرات

13 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
14 نظرات

11 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
21 نظرات

8 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
10 نظرات

6 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
5 نظرات

4 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

1 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
14 نظرات

29 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
9 نظرات

27 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
33 نظرات

24 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
17 نظرات

22 آذر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

19 آبان 2016

حضور شناگران تیم موج آزادی در المپیاد شنای دختران و استعداد یابی تهران

بچه های تیم میتوانند نظرهای خود را در این قسمت ارائه دهند

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

13 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
11 نظرات

10 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

8 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

6 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
17 نظرات

3 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
15 نظرات

1 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
13 نظرات

30 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

28 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
16 نظرات

25 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

23 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
11 نظرات

22 آبان 2016

نویسنده: مدیریت سایت
3 نظرات

18 مهر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

16 مهر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
7 نظرات

14 مهر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

11 مهر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
18 نظرات

23 شهریور 2016

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

21 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
7 نظرات

18 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
10 نظرات

16 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
14 نظرات

14 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
17 نظرات

11 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
11 نظرات

9 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
11 نظرات

7 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
2 نظرات

7 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

2 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
9 نظرات

2 مرداد 2016

برگزاری اردوی ورزشی تفریحی تیم در پارک چیتگر و سوارکاری آریاسب همراه هادی ساعی

دیروز بچه های تیم بهمراه مادران عزیز خود و کادر سرپرستی تیم در مجموعه جنگلی چیتگر اردوی تفریحی و ورزشی برگزار کردند.

در این روز زیبا ، تمرینات ورزشی برای بالا بردن آمادگی جسمی و روحی به بچه ها داده شد. در پایان هم به همراه هادی ساعی قهرمان عزیزمون در مجموعه سوارکاری آریاسب ساعات خوبی رو گذراندند.

گوشه ای از تصاویر اینروز در اینجا نمایش داده شده ات.

نویسنده: مدیریت سایت
18 نظرات

31 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
11 نظرات

28 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

26 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
18 نظرات

24 مرداد 2016

اعضای فعال تیرماه تیم شنای دختران موج : بـاران رضـایی - بـهار تقـوی - یگـانه قـاسمـی-آتنا حاجی رضایی-آناهیتا نوروزی

       آتنا  آناهیتا

البته از دیگر دوستان که مطالب و نظرات خود را قرار دادند ممنون هستیم  و امیدواریم در ماه آینده نام آنها را در فعالترین ها ببینیم.

نویسنده: مدیریت سایت
1 نظرات

24 مرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
10 نظرات

21 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
12 نظرات

19 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
15 نظرات

17 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
17 نظرات

14 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
13 نظرات

12 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
13 نظرات

10 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
18 نظرات

5 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
18 نظرات

3 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
21 نظرات

30 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
19 نظرات

28 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
16 نظرات

26 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
8 نظرات

26 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
15 نظرات

23 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
24 نظرات

22 تیر 2016

نویسنده: مدیریت سایت
15 نظرات

19 خرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
19 نظرات

17 خرداد 2016

نویسنده: مدیریت سایت
10 نظرات

13 خرداد 2016

گفتمان پس از تمرین سه شنبه 25 خرداد

در این قسمت بعد از تمرین روز سه شنبه نظرات شما نمایش داده می شود

نویسنده: Anonym
18 نظرات
RSS