گفتمان

نظرات بچه‌های تیم درباره تمرین‌پنجشنبه ۱۲ خرداد

  • 12 خرداد 1401
  • نویسنده: مدیریت سایت
  • تعداد نمایش ها: 189
  • نظرات: 47
دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیریت سایتمدیریت سایت

سایر نوشته ها توسط مدیریت سایت

47 نظر در مطلب "نظرات بچه‌های تیم درباره تمرین‌پنجشنبه ۱۲ خرداد" ثبت شده است

Tandis Kouroshi

1401/03/12 04:57 ب.ظ

سلام امروز تمرین را با ۲۰۰ تا طناب شروع کردیم

برای وارم اپ : ۲۰۰ متر کرال سینه

۲۰۰ متر پای کرال سینه و ۲۰۰ متر پای قورباغه رفتیم


Tandis Kouroshi

1401/03/12 04:58 ب.ظ

سپس ۲ تا ۵۰ متر تخصص اول رکورد


Tandis Kouroshi

1401/03/12 04:58 ب.ظ

ست اول (+کفی ) :

۲۰۰ متر ۸ پای کرال سینه یک دست

۲۰۰ متر پای قورباغه دست کرال سینه

۲۰۰ متر دست قورباغه موج پروانه

۲۰۰ متر قورباغه کامل


Tandis Kouroshi

1401/03/12 04:59 ب.ظ

ست دوم (+فین):

۲۰۰ متر پروانه هر سه دست بک هوا

۲۰۰ متر رفت پای کرال پشت برگشت اسپرینت ۳ کرال پشت کامل

۲۰۰ متر رفت ۳ دست راست کرال سینه ۳ دست چپ برگشت کرال سینه کامل اسپرینت ۳


Tandis Kouroshi

1401/03/12 05:00 ب.ظ

ست سوم (+فین ، اسپرینت ۳) :

۴ تا ۲۵ متر کرال سینه

۴ تا ۲۵ متر کرال پشت

۴ تا ۲۵ متر پروانه


Tandis Kouroshi

1401/03/12 05:00 ب.ظ

و در آخر ۱۰۰ متر بازگشت


Tandis Kouroshi

1401/03/12 05:01 ب.ظ

متراژ : ۲۵۰۰ متر


مریم دلگشا

1401/03/12 05:31 ب.ظ

سلام

امروز اول ۲۰۰ تا طناب زدیم


مریم دلگشا

1401/03/12 05:33 ب.ظ

بعد برای وارم

۲۰۰ متر کرال سینه

۲۰۰ متر پای قورباغه

۲۰۰ متر پای کرال سینه

رفتیم


مریم دلگشا

1401/03/12 05:34 ب.ظ

بعد دو تا ۵۰ متر تخصص اول رفتیم


مریم دلگشا

1401/03/12 05:37 ب.ظ

بعد کفی پوشیدیم و ۴ تا ۲۰۰ متر رفتیم

۲۰۰ متر اول ۸ تا پای کرال سینه دست چپ ۸ تا پای کرال سینه دست راست

۲۰۰ متر پای قورباغه با دست کرال سینه

۲۰۰ متر دست قورباغه موج پروانه

۲۰۰ متر قورباغه کامل


مریم دلگشا

1401/03/12 05:40 ب.ظ

بعد کفی ها رو در اوردیم و فین پوشیدیم و ۳ تا ۲۰۰ متر رفتیم

۲۰۰ متر اول هر سه تا دست پروانه یه هوا

۲۰۰ رفت پای کرال پشت برگشت کرال پشت کامل سرعتی

۲۰۰ متر رفت سه دست راست سه دست چپ کرال سینه برگشت کرال سینه کامل سرعتی


مریم دلگشا

1401/03/12 05:41 ب.ظ

بعد

۴ تا ۲۵ کرال سینه

۴ تا ۲۵ متر کرال پشت

۴ تا ۲۵ متر پروانه

سرعتی رفتیم


مریم دلگشا

1401/03/12 05:42 ب.ظ

و در اخر ۱۰۰ متر بازگشت


مریم دلگشا

1401/03/12 05:42 ب.ظ

متراژ امروز ما ۲۵۰۰ متر شد


دیبا

1401/03/12 06:04 ب.ظ

سلام ما برای شروع ۲۰۰ متر سینه کامل ۲۰۰ متر پای سینه و ۲۰۰ متر پای قورباغه رفتیم


دیبا

1401/03/12 06:06 ب.ظ

بعد دوتا ۵۰ متر تخصص اول رفتیم


دیبا

1401/03/12 06:09 ب.ظ

بعد کفی پوشیدیم و ۴ تا ۲۰۰ متر رفتیم

۲۰۰ متر اول ۸ تا پای سینه دست چپ ۸ تا پای سینه دست راست

۲۰۰ متر پای قورباغه با دست کرال سینه

۲۰۰ متر دست قورباغه موج پروانه

۲۰۰ متر قورباغه کامل


دیبا

1401/03/12 06:10 ب.ظ

بعد کفی ها رو در اوردیم و فین پوشیدیم و ۳ تا ۲۰۰ متر رفتیم

۲۰۰ متر اول هر سه تا دست پروانه یه هوا

۲۰۰ رفت پای کرال پشت برگشت کرال پشت کامل

۲۰۰ متر رفت سه دست راست سه دست چپ سینه برگشت سینه کامل سرعتی


دیبا

1401/03/12 06:12 ب.ظ

بعد۴ تا ۲۵ کرال سینه

۴ تا ۲۵ متر کرال پشت

۴ تا ۲۵ متر پروانه رفتیم


دیبا

1401/03/12 06:12 ب.ظ

و در آخر ۱۰۰ متر بازگشت رفتیم


دیبا

1401/03/12 06:13 ب.ظ

متراژ امروز ما ۲۵۰۰ متر شد

با تشکر از مهتاب جون


Farnaz nj

1401/03/12 06:15 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون

تمرینات امروز

۲۰۰ طناب با وزنه

وارم اپ ۲۰۰ متر کرال سینه

۲۰۰ پای قورباغه

۲۰۰ پای سینه


Farnaz nj

1401/03/12 06:15 ب.ظ

رکورد

۲ تا ۵۰ متر تخصص اول


Farnaz nj

1401/03/12 06:16 ب.ظ

ست دوم با کفی

۲۰۰ متر ۸ پای سینه دست راست ۸ پای سینه دست چپ

۲۰۰ متر پای قورباغه دست کرال سینه

۲۰۰ متر دست قورباغه موج پروانه

۲۰۰ متر قورباغه کامل


Farnaz nj

1401/03/12 06:16 ب.ظ

ست سوم با فین

۲۰۰ پروانه ۳ دست یه هوا

۲۰۰ رفت پای کرال پشت برگشت کامل کرال پشت

۲۰۰ رفت سه دست راست سه دست چپ کرالل سینه برگشت کامل سینه

ست اخر یه طول طول با فین

۲ تا ۲۵ متر کرال سینه

۳ تا ۲۵ متر کرال پشت

۲ تا ۲۵ متر پروانه

در اخر۲۵ متر بازگشت


Farnaz nj

1401/03/12 06:16 ب.ظ

خسته نباشید


Yasna

1401/03/12 07:41 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون💖


Yasna

1401/03/12 07:42 ب.ظ

تمرینات پنجشنبه:

۲۰۰ تا طناب همراه با وزنه

۱. ۲۰۰ متر وارم سینه

۲. ۲۰۰ متر پای سینه

۳. ۲۰۰ متر پای قورباغه


Yasna

1401/03/12 07:42 ب.ظ

و بعد رکوردگیری تخصص اول داشتیم ( ۵۰ متر)

۱. ۴۵ ثانیه

۲. ۴۲ ثانیه


Yasna

1401/03/12 07:45 ب.ظ

و‌ بعد با کفی ادامه دادیم:

۱. ۲۰۰ متر ۸ پای سینه ۱ دست چپ و ۸ پای سینه یک دست راست

۲. ۲۰۰ متر دست سینه با پای قورباغه

۳. ۲۰۰ متر دست قورباغه با موج پروانه

۴. ۲۰۰ متر قورباغه کامل


Yasna

1401/03/12 07:47 ب.ظ

و سپس با فین:

۱. ۲۰۰ متر سه دست پروانه یک هوا

۲. ۲۰۰ متر رفت پای پشت و برگشت اسپرینت ۳ پشت کامل

۳. ۲۰۰ متر رفت سه دست چپ و سه دست راست سینه و برگشت کامل سینه اسپرینت ۳


Yasna

1401/03/12 07:48 ب.ظ

و‌‌ در اخر تمرینات سرعتی :

۴ تا ۲۵ متر کرال سینه

۴ تا ۲۵ متر کرال پشت

۴ تا ۲۵ متر پروانه

و در اخر ۱۰۰ متر بازگشت


Yasna

1401/03/12 07:49 ب.ظ

متراژ امروز: ۲۵۰۰

ممنونم و خسته نباشید💖


Farnaz nj

1401/03/13 01:02 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون

تمرینات روز جمعه

۲۰۰ طناب با وزنه

۲۰۰ متر وارم

۴ در ۵۰ am


Farnaz nj

1401/03/13 01:03 ب.ظ

۲۰۰ مار حمل توپ سربالا

۲۰۰ متر حمل توپ به پشت

۱۰۰ متر فیت کردن توپ


Farnaz nj

1401/03/13 01:03 ب.ظ

سپس در گروه های سه نفره تقسیم شدیم و پاسکاری کار کردیم نکته ی این تمرین روی اب نیوفتادن توپ و مگنت کردن توپ بود


Farnaz nj

1401/03/13 01:03 ب.ظ

سپس واترپلو ساحلی بازی کردیم


Farnaz nj

1401/03/13 01:07 ب.ظ

نکات:

۱- همه بازیکنان پست حمله در موقعیت حمله به دروازه و گل کردن توپ مکث میکنند حتی پرس هم نشدند ک حریف مستونه تو اون تایم به راحتی خودشو برسونه و توپ رو تصاحب کنه

۲- پست های حمله ک مسئولیت پرس کردن مهاجمین تیم حریف رو دارن مهاجمان رو پرس نمیکنند و وقتی توپ دست مهاجم هست به سمت دروازه خودشون برای دفاع برنمیگردم اصولا

۳- پاس های بلند ک روی اب می افتاد یا پاس های خیلی کوتاه از سمت دروازه بان ها که به دست حریف می افتاد

۴- شوت های بدون فکر و بدون سنجیدن موقعیت به دروازه حریف که اوت میرفت


Farnaz nj

1401/03/13 01:07 ب.ظ

خسته نباشید


Yasna

1401/03/14 10:12 ق.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون💖


Yasna

1401/03/14 10:13 ق.ظ

تمرینات جمعه:

۲۰۰ طناب با وزنه

۱. ۲۰۰متر وارم

۲. ۴ در ۵۰ AM


Yasna

1401/03/14 10:14 ق.ظ

و بعد با توپ ادامه دادیم:

۱. ۲۰۰ متر حمله توپ سینه

۲. ۲۰۰ متر حمله توپ پشت

۳. ۱۰۰ متر فیت


Yasna

1401/03/14 10:15 ق.ظ

و بعد تمرینات پرتاب توپ ۳ نفره داشتیم و سعی کردیم توپ روی اب نیوفته


Yasna

1401/03/14 10:15 ق.ظ

و بعد واترپلو ساحلی بازی کردیم


Yasna

1401/03/14 10:21 ق.ظ

نکات مهم:

۱. در هنگام بازی همه درحال حرکت هستند و کسی نباید بی حرکت در بازی بمونه

وقتی مهاجم به سمت دروازه حرکت میکنه همه ی اعضای تیم باید به سمت دروازه برای دفاع برگردن نه اینکه مهتجم رو رها کنن.

۲. برای گل زدن بعضی از بازیکن ها مکث داشتن که باعث میشد مدافع سریع تر بهشون برسه و نزاره توپ رو گل کنن یا کلا توپ به دست تیم حریف میوفتاد

۳. پاس های ریسکی و بلند خیلی زیاد بود که باعث میشد بازیکن خسته بشه

۴. مدافع ها از دفاع کردن بعضی از بازیکن هایی که کنی بهتر بازی میکنن دوری میکنن که بازم باعث گل خوردن میشه…


Yasna

1401/03/14 10:22 ق.ظ

متراژ: ۹۰۰ متر

ممنونم و خسته نباشید💖

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018