گفتمان

نظرات بچه‌های تیم درباره تمرین پنجشنبه ۵ خرداد

دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیریت سایتمدیریت سایت

سایر نوشته ها توسط مدیریت سایت

55 نظر در مطلب "نظرات بچه‌های تیم درباره تمرین پنجشنبه ۵ خرداد" ثبت شده است

Yasna

1401/03/05 05:27 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون💗


Yasna

1401/03/05 05:28 ب.ظ

تمرینات پنجشنبه:

۲۰۰ طناب با وزنه

1. ۲۰۰ تا پای سینه ( دست به میله) و بعد ۱۰ تا پای سینه میزدیم و با دست خودمون رو به عقب هل میدادیم و با دست سینه برمیگشتیم به سمت میله. (۱۰ بار)


Yasna

1401/03/05 05:29 ب.ظ

2. ۲۰۰ متر پای تخصص اول

3. ۲۰۰ متر پای تخصص دوم

4. ۲۰۰ متر پای تخصص سوم

5. ۲۰۰ متر پای تخصص چهارم


Yasna

1401/03/05 05:29 ب.ظ

و بعد با کفی ادامه دادیم:

1. ۲۰۰ متر تخصص اول ( رفت اند ۳ و برگشت اسپرینت ۳)

2. ۲۰۰ متر تخصص دوم ( رفت اند ۳ و برگشت اسپرینت ۳)

3. ۲۰۰ متر تخصص سوم ( رفت اند ۳ و برگشت اسپرینت ۳)

4. ۲۰۰ متر تخصص چهارم ( رفت اند ۳ و برگشت اسپرینت ۳)


Yasna

1401/03/05 05:29 ب.ظ

و بعد رکوردگیری داشتیم:

۴ تا ۵۰ متر‌ تخصص اول (سینه)

1. ۳۹ ثانیه

2. ۴۲ ثانیه

3. ۴۲ ثانیه

4. ۴۲ ثانیه


Yasna

1401/03/05 05:30 ب.ظ

و بعد با فین ادامه دادیم:

1. ۲۰۰ متر پروانه ( رفت اند ۳ و برگشت اسپرینت ۳)

2. ۲۰۰ متر پشت ( رفت اند ۳ و برگشت اسپرینت ۳)

3. ۲۰۰ متر سینه ( رفت اند ۳ و برگشت اسپرینت ۳)


Yasna

1401/03/05 05:30 ب.ظ

۲ طول پروانه ی بی نفس

و در اخر ۵۰ متر بازگشت


Yasna

1401/03/05 05:32 ب.ظ

متراژ امروز: ۲۶۰۰ متر

ممنونم و خسته نباشید💗


Baran

1401/03/05 05:37 ب.ظ

سلام خسته نباشید


Baran

1401/03/05 05:38 ب.ظ

تمرینات امروز با وزنه

اول بالای اب طناب زدیم

بعد دستمون به میله گرفتیم و ۱۰۰ پای کرال سینه در جا زدیم

سپس بعد از ۳ پای کرال سینه با وارد کردن فشار به دیوار به سمت عقب خودمون رو میکشیدیم و بعد بدون پا و فقط با دست کرال سینه میومدیم تا جای میله این کار رو ۱۰ بار تکرار کردیم


Baran

1401/03/05 05:39 ب.ظ

سپس

۲۰۰ متر پای تخصص اول

۲۰۰ متر پای تخصص دوم

۲۰۰ متر پای تخصص سوم

۲۰۰ متر پای تخصص چهارم


Baran

1401/03/05 05:40 ب.ظ

تمرینات با کفی

۲۰۰ متر رفت تخصص اول رفت اند ۳ برگشت اسپرینت ۳

۲۰۰ متر رفت تخصص دوم رفت اند ۳ برگشت اسپرینت ۳

۲۰۰متر رفت تخصص سوم رفت اند ۳ برگشت اسپرینت ۳

۲۰۰ متر رفت تخصص چهارم رفت اند ۳ برگشت اسپرینت ۳

سپس ۴ تا ۵۰ متر رکورد تخصص اول


Baran

1401/03/05 05:41 ب.ظ

سپس تمرینات با فین داشتیم

۲۰۰ متر پروانه

۲۰۰ متر کرال پشت

۲۰۰ متر کرال سینه

در اخر ۵۰ متر بازگشت


Yasna

1401/03/05 05:41 ب.ظ

۲۷۰۰ متر*


Tandis Kouroshi

1401/03/05 05:42 ب.ظ

سلام امروز با ۲۰۰ تا طناب با وزنه به مچ پا تمرین را شروع کردیم

سپس برای وارم اپ : دست ها به دیوار پای کرال سینه

دست ها به دیوار پای کرال سینه هول دادن با دست به عقب فینیشینگ با دست و تکرار

رفتیم


Baran

1401/03/05 05:43 ب.ظ

خسته نباشید


Tandis Kouroshi

1401/03/05 05:43 ب.ظ

ست اول (+وزنه ):

۲۰۰ پای تخصص اول

۲۰۰ پای تخصص دوم

۲۰۰ پای تخصص سوم

۲۰۰ پای تخصص چهارم


Tandis Kouroshi

1401/03/05 05:44 ب.ظ

ست دوم (+کفی)

۲۰۰ رفت اند ۳ برگشت اسپرینت ۳ تخصص اول

۲۰۰ همین تمرین برای تخصص دو

۲۰۰ برای تخصص سوم

۲۰۰ برای تخصص چهارم


Tandis Kouroshi

1401/03/05 05:44 ب.ظ

ست سوم (رکورد ):

۴ تا ۵۰ متر رکورد تخصص اول


Tandis Kouroshi

1401/03/05 05:45 ب.ظ

ست پنجم (+فین):

۲۰۰ رفت پروانه اند ۳ برگشت اسپرینت ۳

۲ تا ۲۵ متر پروانه اسپرینت ۳ بدون نفس

۲۰۰ متر کرال پشت رفت اند ۳ برگشت اسپرینت ۳

۲۰۰ متر کرال سینه رفت اند ۳ برگشت اسپرینت ۳

۵۰ متر بازگشت


Tandis Kouroshi

1401/03/05 05:45 ب.ظ

متراژ : ۲۷۰۰ متر


Farnaz nj

1401/03/05 06:26 ب.ظ

باعرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون

مرینات امروز

اول بالای اب طناب زدیم

بعد دستمون به میله گرفتیم و ۱۰۰ پای کرال سینه در جا زدیم

سپس بعد از ۳ پای کرال سینه با وارد کردن فشار به دیوار به سمت عقب خودمون رو میکشیدیم و بعد بدون پا و فقط با دست کرال سینه میومدیم تا جای میله این کار رو ۱۰ بار تکرار کردیم


Farnaz nj

1401/03/05 06:26 ب.ظ

سپس

۲۰۰ متر پای تخصص اول

۲۰۰ متر پای تخصص دوم

۲۰۰ متر پای تخصص سوم

۲۰۰ متر پای تخصص چهارم


Farnaz nj

1401/03/05 06:26 ب.ظ

تمرینات با کفی

۲۰۰ متر رفت تخصص اول رفت اند ۳ برگشت اسپرینت ۳

۲۰۰ متر رفت تخصص دوم رفت اند ۳ برگشت اسپرینت ۳

۲۰۰متر رفت تخصص سوم رفت اند ۳ برگشت اسپرینت ۳

۲۰۰ متر رفت تخصص چهارم رفت اند ۳ برگشت اسپرینت ۳


Farnaz nj

1401/03/05 06:26 ب.ظ

سپس ۴ تا ۵۰ متر رکورد تخصص اول


Farnaz nj

1401/03/05 06:27 ب.ظ

سپس تمرینات بل فین داشتیم

۲۰۰ متر پروانه

۲۰۰ متر کرال پشت

۲۰۰ متر کرال سینه

در اخر ۵۰ متر بازگشت


Farnaz nj

1401/03/05 06:28 ب.ظ

۵۰ متر پروانه با فین*


Farnaz nj

1401/03/05 06:28 ب.ظ

متراژ ۲۷۰۰ خسته نباشید


ايسان

1401/03/05 11:06 ب.ظ

سلام خسته نباشيد

اول ٢٠٠تا طناب با وزنه زديم

سپس پاي كرال سينه ميزديم و با دستمال به ديوار هل ميداديم و به دست كرال سينه به سكت ديوار شنا ميكرديم ١٠بار تكرار


ايسان

1401/03/05 11:07 ب.ظ

دستمان*


ايسان

1401/03/05 11:12 ب.ظ

بعد

٢٠٠متر پاي تخصص اول

٢٠٠متر پاي تخصص دوم

٢٠٠متر پاي تخصص دوم

٢٠٠متر پاي تخصص اخر


ايسان

1401/03/05 11:13 ب.ظ

٢٠٠متر پاي تخصص سوم*


ايسان

1401/03/05 11:20 ب.ظ

سپس با كفي ٢٠٠متر تخصص اول رفت اند ٣برگشت اسپرينت ٣

٢٠٠متر تخصص دوم رفت اند ٣ برگشت اسپرينت ٣

٢٠٠متر تخصص سوم رفت اند ٣ برگشت اسپرينت ٣

٢٠٠متر تخصص اخر رفت اند ٣برگشت اسپرينت ٣


ايسان

1401/03/05 11:21 ب.ظ

سپس ركورد گيري داشتيم

٤تا ٥٠ متر تخصص اول


ايسان

1401/03/05 11:26 ب.ظ

سپس با فين

٢٠٠متر پروانه رفت اند ٣ برگشت اسپرينت ٣

٢٠٠متر كرال پشت رفت اند ٣ برگشت اسپرينت ٣

٢٠٠متر كرال سينه رفت اند٣ بزگشت اسپرينت ٣

٥٠متر پروانه

و ٥٠ متر باز گشت


مریم دلگشا

1401/03/06 12:36 ق.ظ

سلام

ما اول ۲۰۰ تا طناب با وزنه زدیم


مریم دلگشا

1401/03/06 12:38 ق.ظ

بعد دستمون به دیوار گرفتیم و پای کرال سینه زدیم بعد با دست خودمون به عقب هل دادیم و این تمرین ۱۰ بار تکرار کردیم


مریم دلگشا

1401/03/06 12:39 ق.ظ

بعد از اون ۴ تا ۲۰۰ متر رفتیم

۲۰۰ متر پای تخصص اول

۲۰۰ پای تخصص دوم

۲۰۰ متر پای تخصص سوم

۲۰۰ متر پای تخصص چهارم


مریم دلگشا

1401/03/06 12:42 ق.ظ

بعد وزنه ها رو در اوردیم و کفی پوشیدیم و

۲۰۰ متر تخصص اول رفت اند ۳ برگشت اسپرینت ۳

۲۰۰ متر تخصص دوم رفت اند ۳ برگشت اسپرینت ۳

۲۰۰ متر تخصص سوم رفت اند ۳ برگشت اسپرینت ۳

۲۰۰ متر تخصص چهارم رفت اند ۳ برگشت اسپرینت ۳


مربم دلگشا

1401/03/06 12:43 ق.ظ

بعد ۴ تا ۵۰ متر تخصص اول رکورد گیری داشتیم


مریم دلگشا

1401/03/06 12:46 ق.ظ

بعد با فین ادامه دادیم و

۲۰۰ متر پروانه رفت اند سه برگشت اسپرینت ۳

۲ تا ۲۵ متر پروانه اسپرینت ۳

۲۰۰ متر کرال پشت رفت اند سه برگشت اسپرینت سه

۲۰۰ متر کرال سینه رفت اند سه برگشت اسپرینت سه

رفتیم


مریم دلگشا

1401/03/06 12:47 ق.ظ

و در اخر ۵۰ متر بازگشت رفتیم


مریم دلگشا

1401/03/06 12:48 ق.ظ

متراژ ما ۲۷۰۰ متر شد


Aylin

1401/03/06 12:27 ب.ظ

سلام مهتاب جون

تمرینات روز جمعه

ابتدا ۲۰۰ تا طناب با وزنه

۲۰۰ وارم سینه با وزنه

۴ در ۵۰am

بعد پرتاب توپ مگنتی کار کردیم

و در آخر واترپلو بازی کردیم

خسته نباشید

متراژ:*۶۰۰* *متر*


Farnaz nj

1401/03/06 12:46 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون

تمرینات روز جمعه:

۲۰۰ وارم ÷ ۴ در ۵۰ am


Farnaz nj

1401/03/06 12:46 ب.ظ

سپس تمرین با توپ داشتیم

بشکل یک دایره ایستادیم یک نفر مرکز و پاسکاری کار کردیم

نکته این تمرین نیوفتادن توپ روی اب و مگنت کردن توپ بود


Farnaz nj

1401/03/06 12:47 ب.ظ

سپس واتر پلو بازی کردیم


Farnaz nj

1401/03/06 12:50 ب.ظ

نکات بازی امروز

۱- خطا ها زیاد بچشم میخورد

۲- بازیکن ها حریف رو پرس نمیکردن بطوری که یک الی دو نفر از مهاجمین تیم مقابل بدون پرس به سمت دروازه حمله میکردن

۳- تک روی هم دیده میشد بین بازیکن های پست حمله

۴- پاس های بلند که روی اب میوفتادن و تو دست یا نبود

۵- پرتاب های تو دست دروازه بان


Farnaz nj

1401/03/06 12:51 ب.ظ

خسته نباشید🙏


دیبا

1401/03/06 02:29 ب.ظ

سلام به همگی امروز برای شروع 200 تا طناب

همراه 200 کرال سینه وارم رفتیم

و بعد رکورد4*50 مختلط


دیبا

1401/03/06 02:30 ب.ظ

و بعد به صورت دایره جمع شدیم دو نفر وسط دایره بودنو و توپ رو پرتاب میکردن به ما و بعدش هم باید دستمون رو زیر توپ نگه میداشتیم و پرتاب توپ انجام دادیم


دیبا

1401/03/06 02:31 ب.ظ

سپس واترپلو بازی کردیم که اعضا تیم ما:

باران

فرناز

یسنا

من

رومینا

مبینا

اترین


دیبا

1401/03/06 02:32 ب.ظ

تیم حریف:

ستایش

مریم

نازنین

ایسان

سلنا

ایلین

هلیا


دیبا

1401/03/06 02:35 ب.ظ

نقاط ضعف بازی امروز:

پرتاب درست نداشتن و در دست هم تیمی ندادن

تک روی کردن و گرفتن حریف

هماهنگ نبودن موقع پرتاب

نقاط قوت بازی:

دفاع خوب

پرس کردن یه موقع

سرعت عمل خوب


دیبا

1401/03/06 02:36 ب.ظ

ممنون از مهتاب جون

خسته نباشید

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018