گفتمان

نظرات بچه‌های تیم درباره تمرین یکشنبه۱۸ اردیبعشت

  • 18 اردیبهشت 1401
  • نویسنده: مدیریت سایت
  • تعداد نمایش ها: 211
  • نظرات: 53
دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیریت سایتمدیریت سایت

سایر نوشته ها توسط مدیریت سایت

53 نظر در مطلب "نظرات بچه‌های تیم درباره تمرین یکشنبه۱۸ اردیبعشت" ثبت شده است

Yasna

1401/02/18 07:22 ب.ظ

با عرض سلام و خسته مباشید خدمت مهتاب جون💖


Yasna

1401/02/18 07:22 ب.ظ

نباشید*

امروز با ۲۰۰ تا طناب با وزنه شروع کردیم


Yasna

1401/02/18 07:23 ب.ظ

و با وزنه ادامه دادیم:

1. ۲۰۰ متر‌ وارم

2. ۴ در ۱۰۰ IM


Yasna

1401/02/18 07:23 ب.ظ

و بعد وزنه رو دراوردیم و با کفی ادامه دادیم:

1. ۱۰۰ متر ۲۰ پای سینه یک دست قورباغه

2. ۱۰۰ متر سه پای قورباغه یک هوا

3. ۱۰۰ متر پای پشت

4. ۱۰۰ متر ۱۰ موج پروانه یک هوا

5. ۱۰۰ متر دو تا قورباغه کامل ( سر تو اب) و یک دست پروانه و بعد هواگیری

6. ۵۰ متر ۱۰ پای سینه یک دست چپ ( بدون هواگیری) و بعد ۱۰ پای سینه یک دست راست با هواگیری


Yasna

1401/02/18 07:23 ب.ظ

و بعد کفی رو دراوردیم و رکوردگیری رو شروع کردیم:

1. ۵۰ متر پروانه

2. ۵۰ متر پشت

3. ۵۰ متر قورباغه

4. ۵۰ متر سینه


Yasna

1401/02/18 07:24 ب.ظ

و بعد با فین ادامه دادیم:

1. ۲۰۰ متر پروانه

2. ۲۰۰ متر پشت

3. ۲۰۰ متر سینه


Yasna

1401/02/18 07:24 ب.ظ

و در اخر ۱۰۰ متر بازگشت رفتیم


Yasna

1401/02/18 07:25 ب.ظ

متراژ امروز: ۲۱۰۰

ممنونم و خسته نباشید💖


aylin (∪.∪ )...zzz

1401/02/18 08:55 ب.ظ

سلام تمرینات امروز :

200 طناب با وزنه

200وارم سینه با وزنه

4در100am

بعد وزنه در آوردیم و کفی به دست گرفتیم

1. 100متر 20پای سینه 1 دست غورباقه

2. 100m3 پای غورباقه 1 هوا

3. 100mپای پشت

4. 100m10 موج پروانه 1 هوا

5. 100 m 2 تا غورباقه تو آب 1 پروانه 1 نفس

6. 50m 10 تا پای سینه دست چپ بدون هواگیری 10 تا پای سینه دست راست هوا گیری

کفی رو در آوردیم و رکورد گیری کردیم که شامل :

50پروانه

50پشت

50غورباقه

50سینه

بعد فین پوشیدیم که شامل :

200 پروانه

200 پشت

200 سینه

در آخر

100 متر باز گشت

متراژ: 2100m

خسته نباشید خدانگهدار


Farnaz nj

1401/02/18 09:30 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون❤️


Farnaz nj

1401/02/18 09:30 ب.ظ

اول بالای اب همراه با وزنه ۲۰۰ طناب زدیم


Farnaz nj

1401/02/18 09:30 ب.ظ

برای وارم ۲۰۰ متر کرال سینه

۴ در ۱۰۰ am


Farnaz nj

1401/02/18 09:31 ب.ظ

وارم ها با وزنه بودن


Farnaz nj

1401/02/18 09:33 ب.ظ

سپس تمرینات با کفی داشتیم

۱۰۰ متر ۲۰ پای سینه یک دست قورباغه

۱۰۰ متر سه پای قورباغه یک هوا

۱۰۰ متر پای پشت

۱۰۰ متر ۱۰ موج پروانه یک هوا

۱۰۰ متر دو تا قورباغه کامل ( سر تو اب) و یک دست پروانه و بعد هواگیری

۵۰ متر ۱۰ پای سینه دست چپ ۱۰ پای سینه دست راست هواگیری


Farnaz nj

1401/02/18 09:33 ب.ظ

سپس:

۵۰ متر پروانه

۵۰ متر پشت

۵۰ متر قورباغه

۵۰ متر سینه


Farnaz nj

1401/02/18 09:33 ب.ظ

سپس با فین

۲۰۰ پروانه

۲۰۰ پشت

۲۰۰ سینه


Farnaz nj

1401/02/18 09:34 ب.ظ

در اخر ۱۰۰ متر بازگشت


Farnaz nj

1401/02/18 09:34 ب.ظ

متراژ ۲۱۰۰


Farnaz nj

1401/02/18 09:35 ب.ظ

خسته نباشید


دیبا

1401/02/18 10:12 ب.ظ

سلام به همگی


دیبا

1401/02/18 10:13 ب.ظ

تمرینات امروز:200 طناب

200 متر وارم

4 در 100 مختلط


دیبا

1401/02/18 10:13 ب.ظ

که همه تمرینات زیر با وزنه انجام شد و سپس بدون وزنه با کفی به تمرینات ادامه دادیم


دیبا

1401/02/18 10:14 ب.ظ

100 متر 10 تا پای سینه یک دست قورباغه


دیبا

1401/02/18 10:14 ب.ظ

100 متر بعدس سه پای قورباغه یک هوا


دیبا

1401/02/18 10:14 ب.ظ

100 متر پای پشت


دیبا

1401/02/18 10:15 ب.ظ

100 متر 10 موج پروانه یک هوا


دیبا

1401/02/18 10:16 ب.ظ

100 متر دو تا قورباغه کامل یک دست پروانه و هوا


دیبا

1401/02/18 10:17 ب.ظ

50 متر 10 تا پای سینه یک دست راست یک دست چپ


دیبا

1401/02/18 10:17 ب.ظ

و بدون مفی رکورد دادیم


دیبا

1401/02/18 10:18 ب.ظ

50 متر پروانه


دیبا

1401/02/18 10:18 ب.ظ

50 متر پشت


دیبا

1401/02/18 10:18 ب.ظ

50 متر قورباغه


دیبا

1401/02/18 10:18 ب.ظ

50 متر سینه


دیبا

1401/02/18 10:19 ب.ظ

و رکوردگیری تموم شد سپس

200 متر پروانه

200 کرال پشت

200 کرال سینه

و 100 متر بازگشت


دیبا

1401/02/18 10:19 ب.ظ

متراژ امروز هم:2100

ممنون از مهتاب جون خسته نباشید


Tandis Kouroshi

1401/02/19 01:47 ب.ظ

سلام تمرینات یکشنبه :

۲۰۰ تا طناب با وزنه

۲۰۰ متر وارم اپ کرال سینه

۴ در ۱۰۰ I.M


Tandis Kouroshi

1401/02/19 01:49 ب.ظ

ست اول :

۱۰۰ متر ۲۰ پای سینه یک هوا

۱۰۰ متر سه پای قورباغه یک هوا

۱۰۰ متر پای پشت

۱۰۰ متر ۱۰ موج یک هوا

۱۰۰ متر دوتا قورباغه سر داخل آب یک پروانه بی نفس ، هواگیری بعد هر سه

۵۰ متر ۱۰ تا پای سینه یک دست راست ۱۰ تا پای سینه یک دست چپ


Tandis Kouroshi

1401/02/19 01:52 ب.ظ

ست دوم (+کفی ):

۵۰ متر پروانه اسپرینت ۳

۵۰ متر کرال پشت اسپرینت ۳

۵۰ متر کرال سینه اسپرینت ۳

۵۰ متر قورباغه اسپرینت ۳


Tandis Kouroshi

1401/02/19 01:52 ب.ظ

ست سوم (+فین):

۲۰۰ متر پروانه

۲۰۰ متر پشت

۲۰۰ متر کرال سینه

۱۰۰متر بازگشت

متراژ ۲۱۰۰ متر


Zoha

1401/02/19 09:21 ب.ظ

سلام تمرینات روز یکشنبه

۲۰۰ تا طناب باوزنه

۲۰۰ وارم

۱۰۰متر am

۱۰۰ متر ۲۰ پای سینه یک هوا

۱۰۰متر ۳پایه یک هوا

۱۰۰متر پای پشت

۱۰۰متر پشت


Mobina

1401/02/19 09:23 ب.ظ

با سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون ♥️


Mobina

1401/02/19 09:24 ب.ظ

تمرینات ما ب صورت زیر بود ...

اول با ۲۰۰تا طناب با وزنه شروع کردیم


Mobina

1401/02/19 09:24 ب.ظ

و با وزنه ادامه دادیم:

۲۰۰ متر‌ وارم

۴ در ۱۰۰ IM


Zoha

1401/02/19 09:25 ب.ظ

۱۰۰متر دو غورباقه سر داخل اب یک پروانه بی نفس بعد هوا

بعد با کفی

۵۰ متر پروانه

۵۰ متر پشت

۵۰ متر سینه

۵۰ متر غورباقه


Mobina

1401/02/19 09:25 ب.ظ

بعد تمرینات با کفی داشتیم

۱۰۰ متر ۲۰ پای سینه یک دست قورباغه

۱۰۰ متر سه پای قورباغه یک هوا

۱۰۰ متر پای پشت

۱۰۰ متر ۱۰ موج پروانه یک هوا

۱۰۰ متر دو تا قورباغه کامل سر تو اب و یک دست پروانه و بعد هواگیری

۵۰ متر ۱۰ پای سینه دست چپ ۱۰ پای سینه دست راست هواگیری


Mobina

1401/02/19 09:27 ب.ظ

بعد کفی رو دراوردیم و رکوردگیری داشتیم

۵۰ متر پروانه

۵۰ متر پشت

۵۰ متر قورباغه

۵۰ متر سینه


Zoha

1401/02/19 09:27 ب.ظ

بافین

۲۰۰متر پروانه

۲۰۰متر پشت

۲۰۰متر سینه

۱۰۰متر بازگشت

متراژ :۲۱۰۰متر


Mobina

1401/02/19 09:27 ب.ظ

بعد با فین ادامه دادیم

۲۰۰ متر پروانه

۲۰۰ متر پشت

۲۰۰ متر سینه


Mobina

1401/02/19 09:28 ب.ظ

و در اخر ۱۰۰متر بازگشت داشتیم

متراژمون ۲۱۰۰متر


Mobina

1401/02/19 09:29 ب.ظ

خسته نباشید♥️


Vania

1401/02/20 11:00 ب.ظ

سلام!

تمرینات روز یکشنبه :

ابتدا ۲۰۰ تا طناب با وزنه داشتیم

بعد ۲۰۰ متر وارم و ۴ در ۱۰۰ ا ام


Vania

1401/02/20 11:09 ب.ظ

سپس ...

۱۰۰ متر سه پای قورباغه یک هوا

۱۰۰ متر پای سینه دست قورباغه

۱۰۰ متر موج پروانه

۱۰۰ متر پای کرال پشت

۱۰۰ متر دو پست قورباغه یک دست پروانه..

سپس ...

۵۰ متر ۵۰ متر از همه ی شما ها رفتیم

ولی این بار بدون کفی.


Vania

1401/02/20 11:13 ب.ظ

بعد فین پوشیدیم.

۲۰۰ متر پروانه

۲۰۰ متر سینه

۲۰۰ متر پشت

رفتیم

در آخر هم ۱۰۰ بازگشت رفتیم

متراژ : ۲۱۰۰

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018