گفتمان

نظرات بچه‌های خوب تیم درباره تمرین دوشنبه۷شهریور

  • 7 شهریور 1401
  • نویسنده: مدیریت سایت
  • تعداد نمایش ها: 168
  • نظرات: 39
دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیریت سایتمدیریت سایت

سایر نوشته ها توسط مدیریت سایت

39 نظر در مطلب "نظرات بچه‌های خوب تیم درباره تمرین دوشنبه۷شهریور" ثبت شده است

مریم دلگشا

1401/06/07 07:18 ب.ظ

سلام

ما اول ۲۰۰ متر وارم رفتیم


مریم دلگشا

1401/06/07 07:19 ب.ظ

بعد ۱۰۰ متر تخصص اول اسپرینت ۳ رفتیم


مریم دلگشا

1401/06/07 07:20 ب.ظ

و بعد ۵۰ متر تخصص اول اسپرینت ۳ رفتیم


مریم دلگشا

1401/06/07 07:21 ب.ظ

*تمرینهای بالا تخصص دوم بود

بعد ۲۵ سرعتی تخصص اول و ۲۵ تخصص دوم رفتیم


مریم دلگشا

1401/06/07 07:23 ب.ظ

بعد ۲ تا ۱۰۰ متر و ۲ تا ۵۰ متر تخصص دوم رفتیم که اولیش اند ۳ و دومی اسپرینت ۳ بود


مریم دلگشا

1401/06/07 07:24 ب.ظ

بعد سالتو کرال سینه و کرال پشت تمرین کردیم


مریم دلگشا

1401/06/07 07:27 ب.ظ

بعد ۲ تا ۲۵ دست کرال سینه تمرین کردیم که باید پا هامون رو هم میزاشتیم


مریم دلگشا

1401/06/07 07:31 ب.ظ

و بعد ۴ تا ۲۰۰ متر رفتیم

۲۰۰متر اول رفت اسپرینت ۳ برگشت اند ۳ پروانه

۲۰۰ متر دوم رفت اسپرینت ۳ برگشت اند ۳ کرال پشت

۲۰۰ متر سوم رفت زیر آبی برگشت کرال سینه سربالا

۲۰۰ متر آخر رفت کرال سینه اسپرینت ۳ برگشت ۲ دست راست ۲ دست چپ


مریم دلگشا

1401/06/07 07:32 ب.ظ

متراژ : ۱۷۰۰ متر


Atrin

1401/06/07 08:15 ب.ظ

سلام به مهتاب جون عزیز و دوستان گلم

اول ۲۰۰ تا طناب

بعد ۲۰۰ متر سینه وارم


شمیم

1401/06/07 08:20 ب.ظ

سلام

اول ۲۰۰ متر کرال سینه

۱۰۰ متر تخصص دوم

۲۵ متر سرعتی تخصص اول

۲۵ متر سرعتی تخصص دوم

m ۲۰۰ +(اند سه) ۱۰۰ تخصص دوم (اسپرینت

سه)

۵۰ متر پا نزدیم و فقط دست کرال سینه زدیم (سرعتی)

یک طول پای کرال سینه و فقط دست چپمون رو زدیم

یک طول پای کرال سینه و فقط دست راستمون رو زدیم

بعد تا نصف استخر سرعتی کرال سینه و پشت

شنا کردیم همراه با سالتو

بعد ۴ تا ۲۰۰ متر رفتیم

۲۰۰ متر اول: پروانه

۲۰۰ متر دوم:کرال پشت

۲۰۰ متر سوم:زیرابی برگشت کرال سینه سربالا

۲۰۰ متر دوم:رفت کرال سینه کامل ٫برگشت ۲ تا دست کرال راست ۲۰ تا چپ

امروز ۱۷۰۰ متر شنا کردیم


Atrin

1401/06/07 08:22 ب.ظ

بعد رکورد

۱۰۰ تخصص دوم اسپیرینت ۳

بعد ۵۰ تخصص دوم

۱۰۰پا سینه


Atrin

1401/06/07 08:51 ب.ظ

٥٠ متر با ها رو هم و دست سینه خالی

یه طول دست راست وا پا سرعتی

بعد یه طول دست چپ با پا سرعتی

تا وسط های استخر می رفتیم و استارت پشت و سالتو سینه و پشت تمرین کردیم

بعد ۸۰۰متر شنا که شامل ۱۰۰ پروانه صد پشت صد زیر ابی صد رفت زیر ابی برگشت سینه ۸۰۰ متر با فین بود

با تشکر از مهتاب جون

متراژ


فرناز هادیان

1401/06/07 09:24 ب.ظ

سلام خسته نباشید

۲۰۰ متر وارم کرال سینه

یه ۱۰۰ متر تخصص دوم و یه ۵۰ متر تخصص دوم (اسپرینت ۳)

۲۵ متر تخصص اول و ۲۵ متر دوم تخصص دوم (اسپرینت ۳)

۲ تا ۱۰۰ متر و ۲ تا ۵۰ متر تخصص دوم (یه طول اند ۳ و یه طول اسپرینت۳)

تمرین سالتو کرال سینه و پشت

۲ تا ۲۵ متر کرال سینه بدون پا

۲۰۰ متر پروانه یه طول اسپرینت ۳ و یه طول اند۳

۲۰۰ متر کرال پشت یه طول اسپرینت ۳ و یه طول اند ۳

۲۰۰ متر رفت زیر آبی و برگشت کرال سینه ی سربالا

۲۰۰ متر رفت کرال سینه و ۲ دست چپ و ۲ دست راست

متراژ تمرین های امروز ۱۷۰۰ متر بود


setayesh fallah

1401/06/08 02:53 ب.ظ

با سلام ما ابتدا200 متر وارم رفتیم

سپس 100 تخصص دوم اسپرسنت 3

. 50 تخصص دوم اسپرینت 3

سپس یک طول سرعتی تخصصص اول و دوم رو رفتیم


setayesh fallah

1401/06/08 02:56 ب.ظ

سپس 2 تا 100 متر و 2 تا 50 متر تخص دوم رفتیم که 100 و 50 اول اند 3 و بعد اسپرینت 3 بود

سپس چند طول کرال سینه رفتیم بدون پا /پاها روی هم بود


setayesh fallah

1401/06/08 02:57 ب.ظ

و سالتو و فینیشینگ سینه و کرال سینه رو تمرین کردیم چندبار


setayesh fallah

1401/06/08 03:00 ب.ظ

و بعد چهار تا 200 متر رفتیم

200 پروانه رفت اسپرینت 3 برگشت اند 3

200 پشت رفت اسپرینت 3 برگشت اند 3

200 رفت زیر ابی برگشت سینه سر بالا

200رفت کرال سینه برپشت دو دست راست دو دست چپ سینه


setayesh fallah

1401/06/08 03:01 ب.ظ

سپس چند طول هم پروانه و سینه بدون هوا رفتیم


setayesh fallah

1401/06/08 03:02 ب.ظ

متراژ:1700

با تشکر از مهتاب جون


دیبا

1401/06/08 05:12 ب.ظ

سلام برای وارم ۲۰۰ کرال سینه

و بعد ۱۰۰ متر تخصص اول sprint 3 همراه ۵۰ تخصص اول


دیبا

1401/06/08 05:14 ب.ظ

یه اشتباهی شد که رکورد هایی که دادیم تخصص دوم بود

و از تخصص اول و دوم هر کدوم ۲۵ متر رفتیم


دیبا

1401/06/08 05:14 ب.ظ

و بعد باید ۲ تا ۱۰۰ متر

۲تا ۵۰

۲تا۲۵ متر میرفتیم تخصص دوم


دیبا

1401/06/08 05:15 ب.ظ

و بعد ۲ تا ۲۵ با پای بسته و تمرین دست کرال سینه میرفتیم


دیبا

1401/06/08 05:17 ب.ظ

و بعد به ترتیب ۴ تا ۲۰۰ متر رفتیم

۲۰۰ اول پروانه

۲۰۰ دوم کرال پشت

۲۰۰ سوم رفت زیرآبی برگشت سینه سربالا

۲۰۰چهارم رفت کرال سینه کامل برگشت دو دست راست دو دست چپ


دیبا

1401/06/08 05:17 ب.ظ

ممنون از مهتاب جون متراژ ۱۷۰۰


Setayesh abbasi

1401/06/08 07:24 ب.ظ

سلام و وقت بخیر

ما برای شروع ۲۰۰ متر کرال سینه وارم رفتیم


Setayesh abbasi

1401/06/08 07:26 ب.ظ

و سپس

۱۰۰ متر تخصص دوم اسپیریت سه و

۵۰ متر تخصص دوم اسپیریت سه و سپس یک طول از تخصص اول و دوم رفتیم


Setayesh abbasi

1401/06/08 07:29 ب.ظ

سپس ۲ تا ۱۰۰ متر و ۲ تا ۵۰ متر تخصص دوم رو رفتیم


Setayesh abbasi

1401/06/08 07:31 ب.ظ

بعد سالتو کرال سینه و کرال پشت رو تمرین کردیم


Setayesh abbasi

1401/06/08 07:32 ب.ظ

بعد ۲ تا ۲۵ متر دست سینه رفتیم که باید پاهامون رو روی هم میزاشتیم که پا نزنیم


Setayesh abbasi

1401/06/08 07:35 ب.ظ

و بعد ۴ تا ۲۰۰ متر داشتیم

۲۰۰ اول پروانه

۲۰۰ دوم کرال پشت

۲۰۰ سوم رفت زیر آبی برگشت کرال سینه سربالا

۲۰۰ اخر رفت کرال سینه اسپرینت ۳ برگشت ۲ دست راست ۲ دست چپ


Setayesh abbasi

1401/06/08 07:37 ب.ظ

متراژ ۱۷۰۰

ممنون از مهتاب جون


Melina Sadeqi

1401/06/08 08:28 ب.ظ

سلام عرض خسته نباشید خدمت مهتاب جون🌸

ابتدا ۲۰۰ متر وارم رفتیم

سپس ۱۰۰ متر تخصص اول اسپرینت ۳ رفتیم


Melina Sadeqi

1401/06/08 08:31 ب.ظ

که این تمرینا بالا تخصص دوم بودند⬆️

و بعد ۵۰ متر تخصص اول اسپرینت ۳ رفتیم

و سپس ۲۵ سرعتی تخصص اول و ۲۵ تخصص دوم رفتیم


Melina Sadeqi

1401/06/08 08:33 ب.ظ

سپس ۲ تا ۱۰۰ متر و ۲ تا ۵۰ متر تخصص دوم رفتیم که اولیش اند ۳ و دومی اسپرینت ۳ بود

وبعد سالتو کرال سینه و کرال پشت تمرین کردیم


Melina Sadeqi

1401/06/08 08:33 ب.ظ

وبعدش۲ تا ۲۵ دست کرال سینه تمرین کردیم که باید پا هامون رو هم میزاشتیم مثل ضربدری


Melina Sadeqi

1401/06/08 08:34 ب.ظ

سپس۴ تا ۲۰۰ متر رفتیم

۲۰۰متر اول رفت اسپرینت ۳ برگشت اند ۳ پروانه

۲۰۰ متر دوم رفت اسپرینت ۳ برگشت اند ۳ کرال پشت

۲۰۰ متر سوم رفت زیر آبی برگشت کرال سینه سربالا

۲۰۰ متر آخر رفت کرال سینه اسپرینت ۳ برگشت ۲ دست راست ۲ دست چپ


Melina Sadeqi

1401/06/08 08:35 ب.ظ

متراژکل:۱۷۰۰متر

باتشکر از مهتاب جون🙏🏼

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018