گفتمان

نظرات بچه‌های خوب تیم درباره تمرین دوشنبه ۲ خرداد

دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیریت سایتمدیریت سایت

سایر نوشته ها توسط مدیریت سایت

53 نظر در مطلب "نظرات بچه‌های خوب تیم درباره تمرین دوشنبه ۲ خرداد" ثبت شده است

Farnaz nj

1401/03/02 07:20 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون

تمرینات امروز با ۲۰۰ طناب بالای اب شروع کردیم


Farnaz nj

1401/03/02 07:21 ب.ظ

سپس ۲۰۰ متر وارم رفتیم

و ۴ در ۵۰ am


Farnaz nj

1401/03/02 07:24 ب.ظ

ست دوم تمرینات با کفی بود

۵۰۰ متر شامل

۱۰۰ متر فقط پا رفت برگشت کامل

۱۰۰ دوم کامل اسپرینت ۲

۱۰۰ سوم هر دو پا

۱۰۰ چهارم هردو دست

۱۰۰ اخر کامل اسپرینت ۳


Farnaz nj

1401/03/02 07:27 ب.ظ

با فین

۱۰۰ متر رفت دو تا دست قورباغه همراه موج پروانه بعد ۲ تا پروانه کامل

۱۰۰ متر رفت چهار تا دست چپ کرال پشت چهار تا دست کرال پشت برگشت کامل

۱۰۰ چهار تا دست راست سینه و چهار تا دست چپ


Farnaz nj

1401/03/02 07:29 ب.ظ

رکورد گیری

دو تا ۱۰۰ متر تخصص اول

۵۰ متر تخصص اول

۵۰ متر تخصص دوم


Farnaz nj

1401/03/02 07:31 ب.ظ

یه طول یه طول

۲ تا ۲۵ پروانه

۳ تا ۲۵ پشت

۲ تا ۲۵ کرال سینه


Farnaz nj

1401/03/02 07:32 ب.ظ

تمرینات دیگه شامل

دست قورباغه پای سینه ۱۰۰ متر


Farnaz nj

1401/03/02 07:33 ب.ظ

متراژ ۳۱۰۰


Farnaz nj

1401/03/02 07:33 ب.ظ

خسته نباشید


Sayna

1401/03/02 07:45 ب.ظ

با سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون

امروز بعد از طناب 200 وارم رفتیم و 4 در 50 am بعد تمرینات رو با کفی ادامه دادیم :

500 متر :

۱۰۰ متر اول فقط پا رفت و برگشت کامل (تخصص اول)

100 دوم کامل اسپرینت 2

100 سوم هر دو پا

200 چهارم هردو دست

200 اخر کامل اسپرینت 3


Sayna

1401/03/02 07:47 ب.ظ

تمرینات بعدی رو بدون کفی و با فین شروع کردیم :

۱۰۰ متر : دست قورباغه همراه موج پروانه بعد ۲ تا پروانه کامل

100 متر رفت چهار تا دست چپ کرال پشت چهار تا دست کرال پشت برگشت کامل

100 چهار تا دست راست سینه و چهار تا دست چپ


Sayna

1401/03/02 07:51 ب.ظ

و بعد رکوردگیری :

دو 100 متر تخصص اول

50 متر تخصص اول

50 متر تخصص دوم

25 و 25 متر پروانه

3 تا 25 پشت

2 تا 25 کرال سینه


Sayna

1401/03/02 07:57 ب.ظ

متراژ :3100

همگی خسته نباشید 💫


Yasna

1401/03/02 08:13 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون💗


Yasna

1401/03/02 08:15 ب.ظ

تمرینات امروز:

۲۰۰ تا طناب با وزنه

۱. ۲۰۰ متر وارم

۲. ۴ در ۵۰ AM


Yasna

1401/03/02 08:16 ب.ظ

و بعد با کفی ادامه دادیم:

۵ تا ۱۰۰ متر تخصص اول

۱. ۱۰۰ اول : رفت پای سینه برگشت کامل سینه

۲. ۱۰۰ دوم: پای سینه

۳. ۱۰۰ سوم: کامل سینه

۴. ۱۰۰ چهارم: دست سینه

۵. ۱۰۰ پنجم: کامل سینه اسپرینت ۳


Yasna

1401/03/02 08:18 ب.ظ

و بعد با فین ادامه دادیم:

۱. ۱۰۰ متر رفت دو تا دست قورباغه همراه موج پروانه بعد ۲ تا پروانه کامل

۲. ۱۰۰ متر رفت چهار تا دست چپ کرال پشت چهار تا دست کرال پشت برگشت کامل

۳. ۱۰۰ چهار تا دست راست سینه و چهار تا دست چپ و برگشت کامل سینه

۴. ۱۰۰ متر سه دست قورباغه با پای سینه و بک دست پروانه


Yasna

1401/03/02 08:20 ب.ظ

و بعد رکوردگیری ها:

۱. ۲ تا ۱۰۰ متر‌تخصص اول

۲. ۵۰ متر‌تخصص اول

۳. ۵۰ متر تخصص دوم

۴. ۲ تا ۲۵ متر پروانه

۵. ۳ تا ۲۵ متر پشت

۶. ۲ تا ۲۵ متر سینه


Yasna

1401/03/02 08:20 ب.ظ

این تمرین رو یادم رفت:

۲۰۰ متر رفت تخصص اول و برگشت تخصص دوم

به ترتیب اسپرینت ۱،۲ و ۳


Yasna

1401/03/02 08:21 ب.ظ

و در اخر ۱۰۰ متر بازگشت.

متراژ امروز ۳۱۰۰ متر


Yasna

1401/03/02 08:21 ب.ظ

ممنونم‌ و خسته نباشید💗


Selina

1401/03/02 08:58 ب.ظ

سلام و خسته نباشید

۲۰۰ طناب برای گرم شدن بدن و بالا رفتن ضربان قلب

۲۰۰ متر وارم

۴ در ۵۰ AM


Selina

1401/03/02 09:04 ب.ظ

تمرینات با کفی شروع شد

۵ تا ۱۰۰ متر تخصص اول

۱۰۰ متر اول رفت پای سینه برگشت شنای کامل

۱۰۰ دوم فقط پای سینه

۱۰۰ سوم سینه کامل با اند ۳

۱۰۰ چهارم رفت دست سینه برگشت کامل

۱۰۰ پنجم شنای کامل سینه با اسپرینت ۳


Selina

1401/03/02 09:06 ب.ظ

با کفی ادامه دادیم

۲۰۰ متر که ۵۰ متر اول رفت تخصص اول اسپرینت ۳ برگشت اسپرینت ۲

۱۵۰ متر ما بقی رفت تخصص دوم اسپرینت ۲

برگشت تخصص اول اسپرینت ۱


Selina

1401/03/02 09:10 ب.ظ

فین ها را در آوردیم و رکورد گیری کردیم

دوتا ۱۰۰ متر تخصص اول

یک ۵۰ متر تخصص اول

یک ۵۰ متر تخصص دوم

شنای سرعتی بی نفس

دو تا ۲۵ متر پروانه

دو تا ۲۵ متر کرال پش

دوتا ۲۵ متر سینه


مریم دلگشا

1401/03/02 09:11 ب.ظ

سلام

ما امروز اول ۲۰۰ تا طناب زدیم


مریم دلگشا

1401/03/02 09:12 ب.ظ

بعد ۲۰۰ متر کرال سینه و ۴ در ۵۰ ا ام رفتیم


مریم دلگشا

1401/03/02 09:16 ب.ظ

بعد کفی پوشیدیم و ۵ تا ۱۰۰ متر رفتیم

۱۰۰ متر اول رفت پای کرال سینه برگشت کامل

۱۰۰ متر دوم فقط پای کرال سینه

۱۰۰ متر سوم کرال سینه

۱۰۰ متر چهارم رفت دست کرال سینه برگشت کامل کرال سینه

۱۰۰ متر اخر کرال سینه کامل اسپرینت ۳


Selina

1401/03/02 09:16 ب.ظ

تمرین با فین

۴ تا ۲۰۰ متر

۲۰۰ متر اول دو دست قورباغه یه موج یه دست پروانه و تکرار هواگیری زمان دست قورباغه اول

۲۰۰ متر دوم سه دست قورباغه با دو دست پروانه با پای کرال سینه

۲۰۰ متر سوم کرال پشت رفت سه دست راست که اون یکی دست بالای سر قرار گرفته و بعد عوض میشه سه دست چپ

برگشت پشت کامل اسپرینت ۳

۲۰۰ متر چهارم رفت ۴ دست راست کرال سینه

چهار دست چپ سینه برگشت سینه کامل


Selina

1401/03/02 09:19 ب.ظ

یه تمرین هم داشتیم که ترکیب کرال سینه و پشت بود به این صورت که با سوت مربی عوض میشد استارت سینه و فینیش با پشت بود

دو تا ۲۵ متر


Selina

1401/03/02 09:22 ب.ظ

در آخر ۱۰۰ منر بازگشت داشتیم

با تشکر از مهتاب جون


مریم دلگشا

1401/03/02 09:24 ب.ظ

با کفی ادامه دادبم و ۲۰۰ متر رفت تخصص اول برگشت تخصص دوم که به ترتیب اسپرینت ۱و ۲ و ۳ بود


مریم دلگشا

1401/03/02 09:27 ب.ظ

بعد رکورد گیری داشتیم

دو تا ۱۰۰ متر تخصص اول

۵۰ متر تخصص اول

۵۰ متر تخصص دوم

۲ تا ۲۵ کرال سینه سرعتی

۲ تا ۲۵ پروانه

۲ تا ۲۵ کرال پشت


مریم دلگشا

1401/03/02 09:31 ب.ظ

بعد فین پوشیدیم و ۴ تا ۲۰۰ متر رفتیم

۲۰۰ متر اول دو دست قورباغه یه موج پروانه بعد دو دست پروانه بی نفس

۲۰۰ متر دوم دو دست قورباغه دو دست پروانه با پای کرال سینه

۲۰۰ متر سوم سه دست راست سه دست چپ کرال پشت

۲۰۰ متر اخر رفت ۴ تا دست راست ۴ تا دست چپ کرال سینه برگشت کرال سینه کامل


مریم دلگشا

1401/03/02 09:32 ب.ظ

بعد چند تا ۲۵ متر سرعتی از هر شنا رفتیم


مریم دلگشا

1401/03/02 09:34 ب.ظ

بعد تمرینی داشتیم که باید کرال سینه می رفتیم و با سوت مهتاب جون میچرخیدیم و کرال پشت میرفتیم


مریم دلگشا

1401/03/02 09:35 ب.ظ

و در اخر ۱۰۰ متر بازگشت رفتیم


مریم دلگشا

1401/03/02 09:35 ب.ظ

متراژ امروز ۳۱۰۰ متر شد


دیبا

1401/03/03 01:18 ق.ظ

سلام و وقت بخیر

ما امروز برای شروع ۲۰۰ تا طناب زدیم

و بعد ۲۰۰ متر وارم سینه رفتیم


دیبا

1401/03/03 01:19 ق.ظ

و بعد ۴ در ۵۰ am رفتیم


دیبا

1401/03/03 01:21 ق.ظ

تمرینات زیر با کفی بود

۱۰۰ متر رفت فقط پا و برگشت کامل

۱۰۰ دوم کامل

۱۰۰ سوم هر دو طول پا

۱۰۰ چهارم هردو طول دست

۱۰۰ اخر کامل


دیبا

1401/03/03 01:23 ق.ظ

و بعد با فین

۱۰۰ متر رفت دو تا دست قورباغه همراه موج پروانه بعد ۲ تا پروانه کامل

۱۰۰ متر رفت چهار تا دست چپ پشت چهار تا دست راست برگشت کامل

۱۰۰ متر چهار تا دست راست سینه و چهار تا دست چپ


دیبا

1401/03/03 01:23 ق.ظ

رکورد گیری شروع شد

دو تا ۱۰۰ متر تخصص اول

۵۰ متر تخصص اول

۵۰ متر تخصص دوم


دیبا

1401/03/03 01:25 ق.ظ

یه طول یه طول

۲ تا ۲۵ پروانه

۳ تا ۲۵ پشت

۲ تا ۲۵ کرال سینه

۱۰۰ متر دست قورباغه پای سینه


دیبا

1401/03/03 01:25 ق.ظ

و در آخر ۱۰۰ متر بازگشت رفتیم

متراژ :۳۱۰۰

با تشکر.


Atrin

1401/03/03 02:22 ب.ظ

سلام به مهتاب جون عزیزو دوستان گلم

اول با ۲۰۰ تا تناب شروع کردیم

۲۰۰ متر وارم کرال سینه

بعد ۴ در ۵۰ am

و تمرینات بعدی رو با کفی رفتیم

۱۰۰متر اول رفت پا ی سینه برگشت کامل

۱۰۰ متردوم فقط پا ی سینه

۱۰۰ متر سوم سینه کامل با اند ۳

۱۰۰ متر چهارم رفت دست سینه برگشت کامل

۱۰۰ متر پنجم سینه با اسپیرینت ۳

با فین ادامه دادیم

۱ ۱۰۰ متر ۱ دست قورباغه ۲ دست پروانه با موج

برگشت کامل

۲ ۱۰۰ متر رفت چهار تا دست چپ کرال پشت چهار تا

دست کرال پشت برگشت کامل

۳ ۱۰۰ ۴ سینه ۴ دست راست یه هوا دست چپ ۴

دست یه هوا

۴ ۱۰۰ متر پای سینه دست قورباغه

دست یه هوا

رکورد گیری ها:

۱۰۰ متر تخصص اول

۵۰ تخصص اول

۵۰تخصص دوم

یه طول

۲ تا ۲۵ متر پروانه

۳ تا ۲۵ متر پشت

۲ تا ۲۵ متر سینه

۱۰۰ متر باز گشت

متراژ ۳۱۰۰ متر

با تشکر از زحماتتون ❣🧡💛💕


Setayesh abbasi

1401/03/03 05:27 ب.ظ

سلام به مهتاب جون

دیروز تمرینات با 200 طناب شروع شد

سپس 200 سینه

و 4 در 50 مختلط


Setayesh abbasi

1401/03/03 05:29 ب.ظ

با کفی به بقیه تمرین ها ادامه دادیم

همش با هم 500 متر شد

که 5 تا 100 تا بود

100 متر اول رفت پا برگشت کامل


Setayesh abbasi

1401/03/03 05:29 ب.ظ

100 دوم کامل

100 سوم هر دو طول پا


Setayesh abbasi

1401/03/03 05:30 ب.ظ

100 چهارم کامل دست

100 پنجم کامل


Setayesh abbasi

1401/03/03 05:31 ب.ظ

و با فین ادامه دادیم

100 متر اول دو تا دست قورباغه یه موج دو تا دست پروانه

100 متر دوم 4 تا دست کرال پشت چپ 4 تا راست و کامل


Setayesh abbasi

1401/03/03 05:33 ب.ظ

4 دست کرال پشت برگشت کامل و

در اخر 4 تا دست راست سینه 4 تا دست چپ


Setayesh abbasi

1401/03/03 05:34 ب.ظ

و رکورد دادیم

2 تا 100 تا تخصص اول

یک 50 تا تخصص دوم و اول

3 تا پشت

2 تا پروانه

2 تا کرال سینه که 25 متری بود

متراژ :3100

ممنون

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018