گفتمان

نظرات بچه‌های خوب تیم درباره تمرین دوشنبه ۹ مرداد

دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیریت سایتمدیریت سایت

سایر نوشته ها توسط مدیریت سایت

75 نظر در مطلب "نظرات بچه‌های خوب تیم درباره تمرین دوشنبه ۹ مرداد" ثبت شده است

Amitis

1402/05/09 06:41 ب.ظ

سلام وقت بخیر تمرینات امروز:

اول طناب زدیم

بعد وزنه بستیم


Amitis

1402/05/09 06:42 ب.ظ

رفتیم با وزنه سراغ ۲۰۰ متر کرال سینه


Amitis

1402/05/09 06:42 ب.ظ

سپس ۱۰۰ متر قورباغه


Amitis

1402/05/09 06:43 ب.ظ

سپس

شروع کنیم سراغ ۱۰۰ متر ها


Amitis

1402/05/09 06:44 ب.ظ

۱۰۰ اول:

پای سینه


Amitis

1402/05/09 06:44 ب.ظ

۱۰۰ دوم:

سینه ی کامل


Amitis

1402/05/09 06:44 ب.ظ

۱۰۰ سوم:

موج


Amitis

1402/05/09 06:45 ب.ظ

۱۰۰ چهارم:

پروانه کامل


Amitis

1402/05/09 06:45 ب.ظ

۱۰۰ پنجم:

پای قورباغه


Amitis

1402/05/09 06:45 ب.ظ

۱۰۰ ششم:

قورباقه


Amitis

1402/05/09 06:46 ب.ظ

۱۰۰ هفتم:

پای پشت


Amitis

1402/05/09 06:46 ب.ظ

۱۰۰ هشتم:

پشت کامل


Amitis

1402/05/09 06:46 ب.ظ

و اضافه کنم همه اینا با وزنه و‌کفی بود


Amitis

1402/05/09 06:47 ب.ظ

و ۱۰۰ متر دست قورباغه موج


Amitis

1402/05/09 06:47 ب.ظ

و همچنین ۱۰۰ متر پای قورباغه دست سینه


Amitis

1402/05/09 06:48 ب.ظ

مهتاب جون مارو تقسیم به ۳ تیم کرد


Amitis

1402/05/09 06:48 ب.ظ

۵۰ متر

رفت سینه

برگشت قورباغه


Amitis

1402/05/09 06:49 ب.ظ

و ۵۰ متر دیگه

رفت پروانه

برگشت پشت


Amitis

1402/05/09 06:49 ب.ظ

همچنین ۵۰*۴ هم رفتیم


Bersin

1402/05/09 06:50 ب.ظ

سلام وقتتون بخیر

تمرینات امروز :

طناب داشتیم

وزنه پوشیدیم


Amitis

1402/05/09 06:50 ب.ظ

و یه تیمی دیگه کرال سینه هم رفتیم


Amitis

1402/05/09 06:51 ب.ظ

و همچنین ۲۰۰ متر پروانه رکورد گیری هم داشتیم


Amitis

1402/05/09 06:51 ب.ظ

و در آخر دو طول ۲۵ متر ۲۵ متر سینه رفتیم

و در آخر هم دو طول پشت


Amitis

1402/05/09 06:52 ب.ظ

و ۵۰ متر بازگشت رفتیم


Bersin

1402/05/09 06:52 ب.ظ

200 سینه

100 قورباقه

باوزنه


Amitis

1402/05/09 06:52 ب.ظ

مرسی از مهتاب‌جون‌و سلینا جون عزیز


Bersin

1402/05/09 06:54 ب.ظ

با وزنه و کفی :

100 پای سینه

100 سینه کامل

100 موج

100 پروانه

100 پای قورباقه

100 قورباغه کامل


Bersin

1402/05/09 06:57 ب.ظ

100 \پای پشت

100 پشت کامل

100 پای قوباغه دست سینه

100 دست قورباغه موج


دیبا

1402/05/09 07:01 ب.ظ

سلام به همگی

امروز ما برای وارم ۲۰۰ کرال سینه و بعد ۱۰۰ قورباغه


دیبا

1402/05/09 07:02 ب.ظ

بعد از هر شنا ۱۰۰ کامل ۱۰۰ پا


دیبا

1402/05/09 07:02 ب.ظ

۱۰۰ پا سینه

۱۰۰ کامل سینه


دیبا

1402/05/09 07:02 ب.ظ

۱۰۰ موج

۱۰۰ پروانه


دیبا

1402/05/09 07:03 ب.ظ

۱۰۰ پای قورباغه

۱۰۰ کامل قورباغه


دیبا

1402/05/09 07:03 ب.ظ

۱۰۰ پای پشت

۱۰۰ کرال پشت کامل


دیبا

1402/05/09 07:04 ب.ظ

و ۲ تا ۱۰۰ دیگه هم رفتیم که

صد اول دست قورباغه با موج

و صد دوم دست سینه پای قورباغه


Bersin

1402/05/09 07:04 ب.ظ

به 3 گروه تقسیم شدیم

50 رفت سینه برگشت قوباغه

50 رفته پروانه برگشت پشت

4 در 50 رفتیم

کرال سینه یه تیمی رفتیم

و 200 متر پروانه رکورد گیری داشتیم


دیبا

1402/05/09 07:06 ب.ظ

و بعد ۴ در ۵۰ رفتیم و ۱۰۰ سرعتی سینه


Atrin

1402/05/09 07:06 ب.ظ

باسلام وقت بخیر

خدمت مهتاب جون و سلینا جون عزیز

✨️


دیبا

1402/05/09 07:06 ب.ظ

و بعد شنا تیمی رفتیم که رفت سینه و برگشت قورباغه


دیبا

1402/05/09 07:07 ب.ظ

و یک ۲۰۰ متر رکورد هم با فین داشتیم


Bersin

1402/05/09 07:07 ب.ظ

ممنون از زحمات مهتاب جون و سلینا جون

خدانگه دار


دیبا

1402/05/09 07:08 ب.ظ

در آخر هم ۵۰ دست مقدماتی با پای پشت رفتیم

خسته نباشید ⭐️


Atrin

1402/05/09 07:08 ب.ظ

تمرينات امروز با وزنه

۲۰۰ سینه وارم

۱۰۰قورباغه


Atrin

1402/05/09 07:11 ب.ظ

٨٠٠ متر شنا كرديم عبارت است از


Atrin

1402/05/09 07:13 ب.ظ

۱۰۰پای سینه ۱۰۰ کامل

۱۰۰ موج ۱۰۰ پروانه

۱۰۰ پای قورباغه ۱۰۰ کامل

۱۰۰ پای پشت۱۰۰ کامل


Atrin

1402/05/09 07:15 ب.ظ

٢٠٠ هم رفتیم كه شامل

١٠٠ دست قورباغه باي سینه

١٠٠ دست سینه پای قورباغه


Atrin

1402/05/09 07:17 ب.ظ

که جمع این ها ۱۰۰ متر و اینهارو با کفی و وزنه رفتیم 😊


Atrin

1402/05/09 07:17 ب.ظ

*۱۰۰*


Atrin

1402/05/09 07:18 ب.ظ

هزار متر

)اشتباه تایپی (


Atrin

1402/05/09 07:20 ب.ظ

٥٠ رکورد گیریبا کفی وبدون وزنه رفت سینه بی نفس با برگشت قورباغه


Atrin

1402/05/09 07:21 ب.ظ

سپس وزنه هارو در آوردیم و رکورد ۴در ۵۰ am رفتیم


Atrin

1402/05/09 07:24 ب.ظ

بعد هم تیمی داشتیم رفت سینه برگشت پشت


Atrin

1402/05/09 07:28 ب.ظ

٢طول سینه يك طول پشت یک طول تا نصفه زیر آبی و بقیه سینه بی نفس و ۵۰ بازگشت ❤️


Atrin

1402/05/09 07:29 ب.ظ

باتشكر از سلينا جون و مهتاب جون

متراژ ۱۹۵۰


یاسمین فائزی نسب

1402/05/09 08:16 ب.ظ

با سلام

تمرین های امروز با وزنه

۲۰۰ متر سینه

۱۰۰ متر قورباغه


یاسمین فائزی نسب

1402/05/09 08:25 ب.ظ

۱۰۰ متر پای سینه ، ۱۰۰ متر کامل سینه

۱۰۰ متر موج پروانه ۱۰۰ متر کامل پروانه

۱۰۰ متر پای پشت ۱۰۰ متر کامل پشت

۱۰۰ متر پای قورباغه ۱۰۰ متر کامل قورباغه

۱۰۰ متر پای قورباغه دست سینه

۱۰۰ متر پای سینه دست قورباغه


یاسمین فائزی نسب

1402/05/09 08:25 ب.ظ

۱۰۰ متر پای قورباغه ۱۰۰ متر کامل قورباغه

۱۰۰ متر پای قورباغه دست سینه

۱۰۰ متر پای سینه دست قورباغه


یاسمین فائزی نسب

1402/05/09 08:27 ب.ظ

با تشکر از زحمات مهتاب جون و سلینا جون


Romina

1402/05/09 09:15 ب.ظ

سلام خسته نباشید

تمرینات امروز:

۲۰۰مت. سینه


Romina

1402/05/09 09:16 ب.ظ

۱۰۰قرباغه کامل


Romina

1402/05/09 09:23 ب.ظ

۱۰۰پای سینه

۱۰۰کامل سینه

۱۰۰موج پروانه

۱۰۰کامل پروانه

۱۰۰پای قورباغه

۱۰۰کامل قورباغه

۱۰۰پای پشت

۱۰۰کامل پشت


Romina

1402/05/09 09:28 ب.ظ

و همه ی این تمرینات رو باهم رفتیم


Romina

1402/05/09 09:29 ب.ظ

و بعد همه این هارو رفتیم رکرد گیری


Romina

1402/05/09 09:30 ب.ظ

۵۰سینه رفتم برگش قورباغه


Romina

1402/05/09 09:33 ب.ظ

و بعد اومدیم بالا کفی و وزنه هارو درآوردیم

و رفتیم ۴تا۵۰ am


Romina

1402/05/09 09:35 ب.ظ

۲تا۲۵ متر سینه رفتیم

۲تا ۲۵ متر پشت


Romina

1402/05/09 09:36 ب.ظ

۲۵ مت وارم رفتیم


Romina

1402/05/09 09:39 ب.ظ

متراج کامل شد ۱۵۰۰


Romina

1402/05/09 09:40 ب.ظ

مرسی از محتاب جون و سلینا جون خسته نباشید خدانگهدار


Hasti

1402/05/09 09:40 ب.ظ

سلام خسته نباشید

تمرینات امروز :

200 سینه

100 قورباغه

1000 متر :

100 پای سینه

100 سینه کامل

100 موج

100 پروانه کامل

100 پای قورباغه

100 قورباغه کامل

100 پای پشت

100 پشت کامل

100 دست قورباغه موج

100 دست سینه پای قورباغه


Hasti

1402/05/09 09:55 ب.ظ

همه‌ی ۱۰۰۰ متر با وزنه

بعد سه دسته شدیم :

۵۰ رفت سینه برگشت قورباغه (با وزنه)

۵۰ رفت پروانه برگشت پشت (وزنه)

استراحت کردیم و وزنه رو در آوردیم

50×4 AM رکوردگیری

200 پروانه رکوردگیری


Hasti

1402/05/09 10:00 ب.ظ

بعد تمرین تیمی داشتیم :

نفر اول ۵۰ متر رفت سینه برگشت پشت

نفر دوم هم همون

بعد ۲ تا ۲۵ سینه رکوردگیری

۲تا ۲۵ پشت رکوردگیری

بعد پشت مقدماتی سرد کردیم


Hasti

1402/05/09 10:02 ب.ظ

رو هم ۱۹۰۰ متر تمرین کردیم

ممنون مهتاب جون و سلینا جون


Soma

1402/05/10 02:45 ب.ظ

سلام

با وزنه ۲۰۰ سینه

۱۰۰ قورباغه رفتیم

۱۰۰ پای سینه ۱۰۰ کامل

۱۰۰ پای موج ۱۰۰ پروانه

۱۰۰ پای قورباغه ۱۰۰ کامل

۱۰۰ پای پشت ۱۰۰ کامل

بعد رفتیم رکورد گیری

رفت سینه برگشت پشت

بعد من ادرینا و یاسمین و رونیا و تارا و دیانا

اومدیم بالا و بقیه رکورد گیری کردند

ممنون از سلینا جون و مهتاب جون ❤❤


ترنم

1402/05/10 06:10 ب.ظ

۱۰۰۰ متر شنا با وزنه:

۲۰۰ متر سینه/۱۰۰ متر غورباقه/۱۰۰پای سینه/۱۰۰ سینه

۱۰۰موج/۱۰۰پروانه /۱۰۰پای غورباقه /۱۰۰ غورباقه کامل

۱۰۰پای پشت/صد کامل پشت رفتیم

۵۰ سینه برگشت غورباقه /رفت پروانه برگشت پشت

رکوردگیری

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018