گفتمان

نظرات بچه‌های خوب تیم درباره تمرین سه‌شنبه ۲۱دی

دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیریت سایتمدیریت سایت

سایر نوشته ها توسط مدیریت سایت

101 نظر در مطلب "نظرات بچه‌های خوب تیم درباره تمرین سه‌شنبه ۲۱دی" ثبت شده است

Yasna

1400/10/21 05:55 ب.ظ

با عرض سلام و خسته مباشید خدمت مهتاب جون✨


Yasna

1400/10/21 05:55 ب.ظ

امروز برای وارم: ۲۰۰ متر سینه رفتیم


Yasna

1400/10/21 05:56 ب.ظ

و در ادامه:

۱. ۱۰۰ متر پای سینه ، ۲۰۰ متر کامل سینه اسپرینت ۳

۲. ۱۰۰ متر موج‌ پروانه، ۱۰۰ متر یک دست راست و یک دست چپ با موج و یک دست پروانه، ۱۰۰ متر کامل پروانه

۳. ۱۰۰ متر پای پشت ، ۲۰۰ متر کامل پشت

۴. ۱۰۰ متر سه پای قورباغه یک هوا، ۲۰۰ متر قورباغه ی کامل


Yasna

1400/10/21 05:58 ب.ظ

و بعد رکورد گیری هارو شروع کردیم:

( ست اول)

۱. ۵۰ متر سینه

۲. ۲۵ متر سینه

۳. ۲۵ متر پشت

۴. ۲۵ متر پروانه

۵. ۲۵ متر قورباغه

( ست دوم)

۱. ۲ تا ۲۵ متر پروانه

۲. ۵۰ متر قورباغه

۳. ۵۰ متر پشت

۴. ۳ تا ۲۵ متر سینه


Yasna

1400/10/21 06:01 ب.ظ

( ست سوم)

۱. ۲۵ متر پروانه

۲. ۲۵ متر پشت

۳. ۲۵ متر سینه

۴. ۲۵ متر پشت

۵. ۲۵ متر قورباغه

۶. ۲۵ متر سینه

در کل :

۲۰۰ متر سینه

۱۵۰ متر پشت

۱۰۰ متر پروانه

و ۱۰۰ متر قورباغه رفتیم


Yasna

1400/10/21 06:01 ب.ظ

و بعد با فین ادامه دادیم:

۱. ۴۰۰ متر پروانه

۲. ۸۰۰ متر سینه


Yasna

1400/10/21 06:02 ب.ظ

و در اخر ۲۰۰ متر حمل توپ سینه رفتیم


Yasna

1400/10/21 06:03 ب.ظ

متراژ امروز: ۳۴۰۰ متر

خسته نباشید🧡


حلیا کایینی

1400/10/21 06:27 ب.ظ

سلام خسته نباشید

تمرینات روز سه شنبه

۲۰۰ متر وارم آپ


حلیا کایینی

1400/10/21 06:29 ب.ظ

سپس

۱۰۰پای سینه

۲۰۰ سینه کامل

۱۰۰ موج پروانه

۲۰۰ پروانه کامل

۱۰۰ پای قورباغه

۲۰۰ قورباغه کامل

۱۰۰ پای پشت

۲۰۰ پشت کامل


حلیا کایینی

1400/10/21 06:31 ب.ظ

سپس رکورد گیری داشتیم

۵۰سینه

۲۵ سینه

۲۵پشت

۲۵قورباغه

۲۵ پروانه


حلیا کایینی

1400/10/21 06:33 ب.ظ

۲تا۲۵متر پروانه

۵۰ منر قورباغه

۵۰ متر پشت

۳تا۲۵تا سینه


حلیا کایینی

1400/10/21 06:35 ب.ظ

۲۵ مترپروانه

۲۵متر پشت

۲۵ متر سینه

۲۵متر پست

۲۵متر قورباغه

۲۵متر سینه


حلیا کایینی

1400/10/21 06:36 ب.ظ

تمرینات زیر با فین

۴۰۰ پروانه

۸۰۰‌ سینه

وباتوپ ۲۰۰ سربالا


حلیا کایینی

1400/10/21 06:36 ب.ظ

متراژ روز سهشنبه ۳۴۰۰

خسته نباشید


مریم دلگشا

1400/10/21 06:46 ب.ظ

سلام

ما اول ۲۰۰ متر کرال سینه رفتیم


مریم دلگشا

1400/10/21 06:47 ب.ظ

بعد ۱۲۰۰ متر شنا کردیم که شامل:

۱۰۰ متر پای کرال سینه

۲۰۰ متر کامل کرال سینه


مریم دلگشا

1400/10/21 06:49 ب.ظ

۱۰۰ متر موج پروانه

۱۰۰ متر دست راست موج دست چپ موج یه پروانه کامل

۱۰۰ متر پروانه


مریم دلگشا

1400/10/21 06:49 ب.ظ

۱۰۰ متر پای قورباغه

۲۰۰ متر کامل قورباغه


مریم دلگشا

1400/10/21 06:50 ب.ظ

۱۰۰ متر پای کرال پشت

۲۰۰ متر کامل کرال پشت


آیلین شکرزاده

1400/10/21 06:52 ب.ظ

سلام ما امروز :

برای وارم ۲۰۰سینه

۱۰۰پای سینه

۲۰۰سینه کامل

۱۰۰پای پشت

۲۰۰پشت کامل

۱۰۰موج پروانه

۲۰۰کامل پروانه

۱۰۰پای غورباقه

۲۰۰غورباقه کامل

بهد رکورد گیریداشتیم

۵۰سینه

۲۵سینه

۵۰پروانه

۲۵پروانه

۵۰غورباقه

۲۵غورباقه

۵۰پشت

۲۵پشت

بعد فین پوشیدیم تمرین های پایین رو انجام دادیم :👇🏻

۴۰۰متر پروانه

۸۰۰متر سینه

متراژ :۲۷۷۵


مریم دلگشا

1400/10/21 06:53 ب.ظ

و بعد رکورد گیری داشتیم:

۵۰ متر کرال سینه

۲۵ متر کرال سینه

۲۵ متر کرال پشت

۲۵ متر پروانه

۲۵ قورباغه


مریم

1400/10/21 06:57 ب.ظ

در ادامه رکورد گیری

۲ تا ۲۵ متر پروانه

۵۰ مترکرال پشت

۵۰ متر قورباغه

۳ تا ۲۵ متر کرال سینه

۲۵ متر پروانه

۲۵ متر پشت

۲۵ متر سینه

۲۵ متر پشت

۲۵ متر قورباغه

۲۵ متر سینه

رفتیم


مریم دلگشا

1400/10/21 07:00 ب.ظ

بعد فین پوشیدیم و

۴۰۰ متر پروانه

۸۰۰ متر کرال سینه رفتیم


مریم دلگشا

1400/10/21 07:00 ب.ظ

در اخر توپ برداشتیم و ۲۰۰ متر کرال سینه سربالا رفتیم


مریم دلگشا

1400/10/21 07:01 ب.ظ

متراژ امروز ما ۳۴۰۰ متر شد


Zoha

1400/10/21 07:52 ب.ظ

نقاط قوت تیم دسته ی۲ استقامت نسبتا خوبی را دارد اماسرعت کافی ندارد

برای شروع ۲۰۰وارم سینه رفتیم بعد از هر شنا ۱۰۰متر پا ۲۰۰متر کامل رفتیم بعد رکرد گیری داشتیم از هر شنا ۵۰ متر یکبار و۲۵ متر هم یک بار رفتیم بعد فین پوشیدیم ۴۰۰متر پروانه رفتیم و ۸۰۰متر سینه متراژ ۳۴۰۰متر


Nirvana

1400/10/21 08:08 ب.ظ

با سلام خدمت همگي


Nirvana

1400/10/21 08:08 ب.ظ

ما براي شروع ۲۰۰ متر warm up رفتیم


Farnaz

1400/10/21 08:10 ب.ظ

با عرض سلام و خسته مباشید خدمت مهتاب جون🌹

امروز با 200 وارم شروع کردیم


Nirvana

1400/10/21 08:12 ب.ظ

سپس:

۱۰۰ متر پای کرال سینه ۲۰۰ متر کامل کرال سینه

۱۰۰ متر یک دست راست یک دست چپ یک دست پروانه ۲۰۰ متر پروانه کامل

۱۰۰ متر پای قورباغه ۲۰۰ متر قورباغه کامل

۱۰۰ متر پای پشت ۲۰۰ متر کرال پشت کامل

تمام ۲۰۰ متر ها sprint 3 بود


Farnaz

1400/10/21 08:13 ب.ظ

تمرینات :

100 متر پای کرال سینه 200 متر کرال سینه کامل

100 متر یک دست راست موج پراوانه یک دست چپ موج پروانه دست سوم پروانه کامل. 200 پروانه کامل

100 متر پای پشت 200 متر کامل پشت

100 متر سه پای قورباغه یک هوا 200 متر قورباقه کامل


Nirvana

1400/10/21 08:14 ب.ظ

رکورد گیری:

۱. ۵۰ متر سینه

۲. ۲۵ متر سینه

۳. ۲۵ متر پشت

۴. ۲۵ متر پروانه

۵. ۲۵ متر قورباغه

۱. ۲ تا ۲۵ متر پروانه

۲. ۵۰ متر قورباغه

۳. ۵۰ متر پشت

۴. ۳ تا ۲۵ متر سینه


Farnaz

1400/10/21 08:16 ب.ظ

سپس رکورد گیری داشتیم

۵۰ متر تخصص اول

۲۵ متر سینه

۲۵ متر پشت

۲۵ متر پروانه

۲۵ متر قورباغه

۲ تا ۲۵ متر پروانه

۵۰ متر قورباغه

۵۰ متر پشت

۳ تا 25 متر کرال سینه


Nirvana

1400/10/21 08:16 ب.ظ

سپس فین پوشیدیم:

۴۰۰ متر پروانه

۸۰۰ متر کرال سینه

Sprint 3


Farnaz

1400/10/21 08:17 ب.ظ

در ادامه:

۲۵ متر پروانه

۲۵ متر پشت

۲۵ متر سینه

۲۵ متر پشت

۲۵ متر قورباغه

۲۵ متر سینه


Nirvana

1400/10/21 08:17 ب.ظ

سپس ۲۰۰ متر حمل توپ داشتیم


Nirvana

1400/10/21 08:17 ب.ظ

خسته نباشید، خدانگهدار


Farnaz

1400/10/21 08:18 ب.ظ

تمرینات را با فین ادامه دادیم

۴۰۰ متر پروانه

۸۰۰ متر سینه


Farnaz

1400/10/21 08:18 ب.ظ

در اخر هم 200 متر کرال سربالا حمل توپ داشتیم


Farnaz

1400/10/21 08:18 ب.ظ

متراژ 3400

خسته نباشید🌼🌼


دیبا

1400/10/21 09:44 ب.ظ

سلام به همگی


دیبا

1400/10/21 09:44 ب.ظ

امروز برای وارم 100 رفتیم


دیبا

1400/10/21 09:44 ب.ظ

سپس 100 متر پای سینه

200 متر کامل


دیبا

1400/10/21 09:46 ب.ظ

100 متر موج پروانه

100 متر یک دست راست یه چپ یک دست پروانه

کامل پروانه 100


دیبا

1400/10/21 09:47 ب.ظ

100 متر پای پشت

200 کامل پشت


دیبا

1400/10/21 09:47 ب.ظ

100 متر سه پای قورباغه یک هوا

200 کامل


دیبا

1400/10/21 09:48 ب.ظ

سپس رکوردگیری را شروع کردیم


دیبا

1400/10/21 09:48 ب.ظ

25 سینه


دیبا

1400/10/21 09:48 ب.ظ

50 سینه


دیبا

1400/10/21 09:48 ب.ظ

25 پشت

25 پروانه


دیبا

1400/10/21 09:49 ب.ظ

25 قورباغه


دیبا

1400/10/21 09:49 ب.ظ

2 تا 25 پروانه


دیبا

1400/10/21 09:49 ب.ظ

50 قورباغه


دیبا

1400/10/21 09:49 ب.ظ

50 پشت


دیبا

1400/10/21 09:50 ب.ظ

3 تا 25 متر سینه


دیبا

1400/10/21 09:50 ب.ظ

25 پروانه


دیبا

1400/10/21 09:50 ب.ظ

25 پشت


دیبا

1400/10/21 09:50 ب.ظ

25 سینه


دیبا

1400/10/21 09:51 ب.ظ

25 پشت


دیبا

1400/10/21 09:51 ب.ظ

25 قورباغه


دیبا

1400/10/21 09:51 ب.ظ

25 سینه


دیبا

1400/10/21 09:52 ب.ظ

در ادامه با فین به تمرینات زیر ادامه دادیم


دیبا

1400/10/21 09:52 ب.ظ

400 پروانه

800 سینه


دیبا

1400/10/21 09:52 ب.ظ

در آخر هم 200 متر سینه سربالا با توپ


دیبا

1400/10/21 09:53 ب.ظ

خسته نباشید ممنون از مهتاب جون 🤍


Vania

1400/10/22 01:07 ب.ظ

سلام تمرین روز سه شنبه ... ابتدا ۲۰۰ وارم


Vania

1400/10/22 01:10 ب.ظ

سپس ...

۱۰۰ پای سینه ... ۲۰۰ کامل کرال سینه

۱۰۰ موج پروانه ... ۲۰۰ کامل پروانه

۱۰۰ پای پشت ... ۲۰۰ کامل پشت

۱۰۰ پای قورباغه...۲۰۰ کامل قورباغه


Vania

1400/10/22 01:35 ب.ظ

سپس رکورد گیری داشتم ....

50 متر سینه 25 متر سینه


Vania

1400/10/22 01:44 ب.ظ

سپس ۵۰ متر پشت

۲۵ قورباغه

۲۵ پروانه

۲۵ پشت

و.... چند تا پنجاه متر و ۲۵ متر دیگه هم رفتیم


Vania

1400/10/22 01:47 ب.ظ

سپس با فین ...

۴۰۰ متر پروانه

۸۰۰ متر کرال سینه رفتیم


Vania

1400/10/22 01:52 ب.ظ

پایان ... متراژ ۳۴۰۰

با تشکر فراوان 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺


Setayesh abbasi

1400/10/22 02:13 ب.ظ

سلام و وقت بخیر خدمت همه

ما برای شروع ۲۰۰ متر وارم رفتیم


Setayesh abbasi

1400/10/22 02:14 ب.ظ

و در ادامه

۱. ۱۰۰ متر پای سینه ۲۰۰ متر کامل سینه

۲. ۱۰۰ متر موج‌ پروانه ۱۰۰ متر یک دست راست و یک دست چپ با موج و یک دست پروانه ۱۰۰ متر کامل پروانه

۳. ۱۰۰ متر پای پشت ۲۰۰ متر کامل پشت

۴. ۱۰۰ متر سه پای قورباغه یک هوا،۲۰۰ متر قورباغه ی کامل


Setayesh abbasi

1400/10/22 02:15 ب.ظ

و بعد رکورد گیری هارو شروع کردیم:

۱. ۵۰ متر سینه

۲. ۲۵ متر سینه

۳. ۲۵ متر پشت

۴. ۲۵ متر پروانه

۵. ۲۵ متر قورباغه


Setayesh abbasi

1400/10/22 02:16 ب.ظ

بعدی:

۱. ۵۰ متر سینه

۲. ۲۵

( ست دوم)

۱. ۲ تا ۲۵ متر پروانه

۲. ۵۰ متر قورباغه

۳. ۵۰ متر پشت

۴. ۳ تا ۲۵ متر سینه


Setayesh abbasi

1400/10/22 02:17 ب.ظ

۱. ۲۵ متر پروانه

۲. ۲۵ متر پشت

۳. ۲۵ متر سینه

۴. ۲۵ متر پشت

۵. ۲۵ متر قورباغه

۶. ۲۵ متر سینه


Setayesh abbasi

1400/10/22 02:18 ب.ظ

و بعد با فین ادامه دادیم :

۴۰۰ متر پروانه

۸۰۰ متر سینه


Setayesh abbasi

1400/10/22 02:19 ب.ظ

و در آخر ۲۰۰ متر سینه سر بالا رفتیم


Setayesh abbasi

1400/10/22 02:20 ب.ظ

متراژ امروز ما ۳۴۰۰ متر شد

با تشکر.


hanane

1400/10/22 10:02 ب.ظ

سلام و خسته نباشید خدمت شما

امروز برای شروع ۲۰۰ متر وارم رفتیم


hanane

1400/10/22 10:05 ب.ظ

۱۰۰ متر پای سینه ۲۰۰ متر کامل سینه اسپرینت ۳

۱۰۰ متر موج‌ پروانه ۱۰۰ متر یک دست راست و یک دست چپ با موج و یک دست پروانه، ۱۰۰ متر کامل پروانه

۱۰۰ متر پای پشت ۲۰۰ متر کامل پشت

۱۰۰ متر سه پای قورباغه یک هوا ۲۰۰ متر قورباغه ی کامل


hanane

1400/10/22 10:07 ب.ظ

سپس:

۵۰متر کرال سینه

۲۵ مترکرال سینه

۲۵متر کرال پشت

۲۵متر قورباغه

۲۵ متر پروانه


hanane

1400/10/22 10:08 ب.ظ

متراژ های کم برای رکورد گیری بودند خیلی سرعتی


hanane

1400/10/22 10:12 ب.ظ

۲تا۲۵متر پروانه

۵۰ متر قورباغه

۵۰ متر پشت

۳تا۲۵تا سینه

۲۵ مترپروانه

۲۵متر پشت

۲۵ متر سینه

۲۵متر پست

۲۵متر قورباغه

۲۵متر سینه


hanane

1400/10/22 10:14 ب.ظ

سپس با فین:

۴۰۰ متر کرال سینه

۸۰۰ متر پروانه رفتیم


hanane

1400/10/22 10:15 ب.ظ

و در اخر ۲۰۰ متر حمل توپ سینه سر بالا رفتیم


hanane

1400/10/22 10:17 ب.ظ

متراژ:۳۴۰۰ متر

با تشکر از زحمات شما


Elena

1400/10/22 11:10 ب.ظ

❤️سلام❤️

وارم : ۲۰۰

۱۰۰ متر پای سینه

۲۰۰ متر کامل سینه

۱۰۰ موج پروانه

۱۰۰ متر یک دسته یک موج یک دست راست یک

موج و یک دست پروانه

۲۰۰ کامل پروانه

۱۰۰ متر پای پشت

۲۰۰ متر کامل پشت

۱۰۰ متر ۳ پای قورباغه یک موج


دیبا

1400/11/01 07:50 ب.ظ

سلام به همگی


دیبا

1400/11/01 07:51 ب.ظ

ما امروز برای شروع 200 کرال سینه رفتیم


دیبا

1400/11/01 07:51 ب.ظ

سپس 4*50 مختلط رفتیم و

200 سینه سر بالا


دیبا

1400/11/01 07:53 ب.ظ

اول تیم 2 بازی کرد و بعد تیم 1


دیبا

1400/11/01 07:53 ب.ظ

ما داخل استخر کودکان پرتاب کار کردیم تا بازی تیم 2 تموم بشه


دیبا

1400/11/01 07:54 ب.ظ

سپس نوبت ما شد

اعضا تیم ما :

من

مریم

ستایش

گیسا

تندیس

حنانه

فرناز


دیبا

1400/11/01 07:55 ب.ظ

اعضا تیم حریف :

ستایش فلاح

مبینا

نازنین

ملینا

یگانه

هانا

ضحا


دیبا

1400/11/01 07:56 ب.ظ

نقاط قوت تیم حریف:

پرتاب های بلند و دقیق

هماهنگی خوب


دیبا

1400/11/01 07:57 ب.ظ

نقاط ضعف تیم حریف :

دفاع تقریبا ضعیف


دیبا

1400/11/01 08:00 ب.ظ

نقاط قوت تیم ما :

هماهنگی خوب

سرعت خوب


دیبا

1400/11/01 08:01 ب.ظ

نقاط ضعف تیم ما :

بی دقتی در پرتاب ها

پرتاب های ریسکی


دیبا

1400/11/01 08:01 ب.ظ

ممنون از مهتاب جون 🌸

خسته نباشید 🌸🤍

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018