گفتمان

نظرات بچه درباره تمرین پنجشنبه۲۲ اردیبهشت

  • 22 اردیبهشت 1401
  • نویسنده: مدیریت سایت
  • تعداد نمایش ها: 215
  • نظرات: 43
دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیریت سایتمدیریت سایت

سایر نوشته ها توسط مدیریت سایت

43 نظر در مطلب "نظرات بچه درباره تمرین پنجشنبه۲۲ اردیبهشت" ثبت شده است

Tandis Kouroshi

1401/02/22 04:32 ب.ظ

سلام

امروز قبل از تمرین ، بدنسازی داشتیم که بیشتر روی قدرت عضلات پاها و شکم تمرکز کردیم

بعدش قبل از وارم اپ ۲۰۰ تا طناب با وزنه زدیم

وارم اپ : ۲۰۰ کرال سینه / ۱۰۰ قورباغه / ۱۰۰ کرال پشت


Tandis Kouroshi

1401/02/22 04:33 ب.ظ

ست رکورد :

۲ تا ۵۰ متر تخصص اول

۴ تا ۲۵ متر تخصص دوم


Tandis Kouroshi

1401/02/22 04:34 ب.ظ

ست دوم :(+کفی ، اسپرینت ۲)

۱۰۰ متر سه پای غورباغه یک هوا

۱۰۰ متر قورباغه ی کامل

۱۰۰ متر ۱۰ پای سینه یک هوا

۱۰۰ متر کرال سینه ی کامل

۱۰۰ متر ۱۰ موج یک هوا

۱۰۰ متر پروانه کامل

۱۰۰ متر پای کرال پشت

۱۰۰ متر کرال پشت کامل


Tandis Kouroshi

1401/02/22 04:36 ب.ظ

ست سوم (+کفی ):

۲۵ متر قورباغه اسپرینت ۳

۴ تا۲۵ متر سه تا قورباغه سر داخل آب یک پروانه

۲۵ متر دوتا دست کرال سینه راست با پای قورباغه دوتا دست سینه چپ با پای قورباغه


Tandis Kouroshi

1401/02/22 04:37 ب.ظ

ست چهارم (+فین ) :

۴۰۰ متر رفت پروانه برگشت کرال پشت

۴۰۰ متر رفت کرال سینه اسپرینت ۳ برگشت اسپرینت ۱


Tandis Kouroshi

1401/02/22 04:38 ب.ظ

ست پنجم (اسپرینت ۳+فین) :

۵۰ متر کرال سینه

۵۰ متر پروانه

۵۰ متر پشت

۵۰ متر بازگشت


Tandis Kouroshi

1401/02/22 04:38 ب.ظ

متراژ ۲۶۰۰ متر


Yasna

1401/02/22 04:38 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون💖


Yasna

1401/02/22 04:39 ب.ظ

امروز بدنسازی داشتیم و روی عضلات شکم، پا و دست ها تمرکز کردیم.


Yasna

1401/02/22 04:39 ب.ظ

با وزنه:

۲۰۰ تا طناب

1. ۲۰۰ متر سینه

2. ۱۰۰ متر قورباغه

3. ۱۰۰ متر پشت


Yasna

1401/02/22 04:39 ب.ظ

و بعد رکوردگیری:

1. ۵۰ متر تخصص اول ( سینه): ۴۰

2. تکرار: ۴۱

3. ۴ تا ۲۵ متر تخصص دوم( قورباغه)


Yasna

1401/02/22 04:40 ب.ظ

و بعد با کفی ادامه دادیم: ( همه اسپرینت۲)

1. ۱۰۰ متر سه پای قورباغه یک هوا

2. ۱۰۰ متر کامل قورباغه

3. ۱۰۰ متر ۱۰ پای سینه یک هوا

4. ۱۰۰ متر کامل سینه

5. ۱۰۰ متر ۱۰ موج پروانه یک هوا

6. ۱۰۰ متر کامل پروانه

7. ۱۰۰ متر پای پشت

8. ۱۰۰ متر کامل پشت


Yasna

1401/02/22 04:40 ب.ظ

9. ۱ طول قورباغه اسپرینت ۳

10. ۴ تا ۲۵ متر سه قورباغه ( سر تو اب ) و هواکیری با دست پروانه

11. ۱ طول دو دست راست دو دست چپ با پای قورباغه


Yasna

1401/02/22 04:41 ب.ظ

و بعد با فین ادامه دادیم:

1. ۴۰۰ متر پروانه

2. ۴۰۰ متر رفت سینه اسپرینت ۳ و برگشت اسپرینت ۱


Yasna

1401/02/22 04:41 ب.ظ

و بعد دوباره تمرینات گروهی و سرعتی داشتیم:

1. ۵۰ متر سینه

2. ۵۰ متر پروانه

3. ۵۰ متر پشت


Yasna

1401/02/22 04:41 ب.ظ

و در اخر ۵۰ متر بازگشت

متراژ امروز: ۲۶۰۰ متر

ممنونم و خسته نباشید💖


مریم دلگشا

1401/02/22 06:49 ب.ظ

سلام

ما امروز قبل از تمرین شنا بدنسازی داشتیم


مریم دلگشا

1401/02/22 06:51 ب.ظ

بعد با وزنه طناب زدیم و وارم رفتیم

۲۰۰ متر کرال سینه

۱۰۰ متر قورباغه

۱۰۰ متر کرال پشت


مریم دلگشا

1401/02/22 06:53 ب.ظ

بعد رکوردگیری داشتیم

۲ تا ۵۰ متر تخصص اول

۴ تا ۲۵ متر تخصص دوم


مریم دلگشا

1401/02/22 06:56 ب.ظ

بعد کفی پوشیدیم و

۱۰۰ متر هر سه پای قورباغه یه هوا

۱۰۰ متر کامل قورباغه

۱۰۰ متر هر ده تا پای کرال سینه یه هوا

۱۰۰ متر کرال سینه کامل

۱۰۰ متر موج پروانه

۱۰۰ متر کامل پروانه

۱۰۰ متر پای کرال پشت

۱۰۰ متر کامل کرال پشت


مریم دلگشا

1401/02/22 06:59 ب.ظ

و بعد یه طول قورباغه کامل

۴ تا ۲۵ متر قورباغه سر تو اب یه دست پروانه

دو دست راست دو دست چپ کرال سینه به پای قورباغه


مریم دلگشا

1401/02/22 07:01 ب.ظ

بعد کفی ها رو در اوردیم و فین پوشیدیم و

۴۰۰ متر رفت پروانه برگشت کرال پشت

۴۰۰ متر رفت کرال سینه اسپرینت ۳ برگشت اسپرینت ۱

رفتیم


مریم دلگشا

1401/02/22 07:03 ب.ظ

و بعد با فین ادامه دادیم و

۵۰ متر کرال سینه

۵۰ متر پروانه

۵۰ متر کرال پشت

رفتیم


مریم دلگشا

1401/02/22 07:03 ب.ظ

و در اخر ۵۰ کتر بازگشت رفتیم


مریم دلگشا

1401/02/22 07:04 ب.ظ

متراژ: ۲۶۰۰ متر


دیبا

1401/02/22 08:55 ب.ظ

سلام

امروز ما قبل از شنا تمرینات بدنسازی داشتیم و سپس ۲۰۰ تا طناب زدیم و ۲۰۰ متر سینه ۱۰۰ قورباغه و ۱۰۰ پشت رفتیم


دیبا

1401/02/22 08:56 ب.ظ

بعد رکورد گیری داشتیم

۲ تا ۵۰ متر تخصص اول

۴ تا ۲۵ مار تخصص دوم


دیبا

1401/02/22 08:59 ب.ظ

سپس با کفی تمرینات زیر رو انجام دادیم

۱۰۰ متر سه پای غورباغه یک هوا

۱۰۰ متر قورباغه ی کامل

۱۰۰ متر ۱۰ پای سینه یک هوا

۱۰۰ متر کرال سینه ی کامل

۱۰۰ متر ۱۰ موج یک هوا

۱۰۰ متر پروانه کامل

۱۰۰ متر پای کرال پشت

۱۰۰ متر کرال پشت کامل


دیبا

1401/02/22 09:00 ب.ظ

۲۵ متر قورباغه اسپرینت ۳

۴ تا۲۵ متر سه تا قورباغه سر داخل آب یک پروانه

۲۵ متر دوتا دست کرال سینه راست با پای قورباغه دوتا دست سینه چپ با پای قورباغه


دیبا

1401/02/22 09:01 ب.ظ

تمرینات با فین:

۴۰۰ متر رفت پروانه برگشت کرال پشت

۴۰۰ متر رفت کرال سینه اسپرینت ۳ برگشت اسپرینت ۱


دیبا

1401/02/22 09:02 ب.ظ

۵۰ متر کرال سینه

۵۰ متر پروانه

۵۰ متر پشت

۵۰ متر بازگشت


دیبا

1401/02/22 09:02 ب.ظ

متراژ ۲۶۰۰ متر شد

با تشکر


Gisa

1401/02/23 12:32 ق.ظ

سلام خسته نباشید تمرینات امروز

۲۰۰ تا طناب زدیم و ۲۰۰ متر سینه ۱۰۰ قورباغه و ۱۰۰ پشت رفتیم

بعد رکورد گیری داشتیم

۲ تا ۵۰ متر تخصص اول

۴ تا ۲۵ متر تخصص دوم

بعد با کفی ادامه دادیم

۱۰۰ متر سه پا غورباغه یک هوا

۱۰۰ متر قورباغه ی کامل

۱۰۰ متر ۱۰ پا سینه یک هوا

۱۰۰ متر کرال سینه ی کامل

۱۰۰ متر ۱۰ موج یک هوا

۱۰۰ متر پروانه کامل

۱۰۰ متر پا کرال پشت

۱۰۰ متر کرال پشت کامل

۲۵ متر قورباغه اسپرینت ۳

۴ تا۲۵ متر سه تا پا قورباغه و یک پروانه

۲۵ متر دوتا دست کرال سینه راست با پا قورباغه دوتا دست سینه چپ با پا قورباغه

و بعد با فین ادامه دادیم

۴۰۰ متر رفت پروانه برگشت کرال پشت

۴۰۰ متر رفت کرال سینه اسپرینت ۳ برگشت اسپرینت ۱

۵۰ متر کرال سینه

۵۰ متر پروانه

۵۰ متر پشت

۵۰ متر بازگشت

و متراژ امروز ۲۶۰۰

خسته نباشید


محیا عین الهی

1401/02/23 01:18 ق.ظ

سلام به مهتاب جون و دوست های گلم

💜💜❤❤🤍🤍🧡🧡💛💛

در مورد بدنسازی:

خانم تندیس ورزش دادند 💙💜

و مهتاب جون اشتباه های ما را می گرفت 🧡💛

_______________

قبل از تمرین های شنا وارم رفتیم

وارم:200 کرال سینه، 100 قورباغه، 100کرال سینه

💜 __________💜

«ست رکورد گیری »

1_ 2تا 50 متر تخصص اول

2_ 4 تا 25 متر تخصص دوم

🟪⬜🟥💟☯️🟧🟦

اسپیرینت 2

«ست دوم با کفی »

1_100متر سه پای قورباغه یک هوا

2_100متر کامل قورباغه

🟥

3_1000متر 10 پای سینه 1 هوا

4_100کامل سینه

5 _100متر 10 موج یک هوا

6_100متر کامل پروانه

🟧

7_100متر پای کرال پشت

8_100 متر کامل پشت

_________________________

«ست سوم »

1_25 متر قورباغه اسپیرینت سه

2_4تا25 متر قورباغه سر تو آب و با پروانه یک هوا

3_25 متر کرال سینه دو دست راست با یک پای قورباغه دو تا دست چپ با پای قورباغه

__________________________

☯️«ست چهارم»☯️

🟥 با فین💟

💜400متر رفت پروانه برگشت پشت

❤400مترسینه رفت اسپیرینت 3برگشت اسپیرینت 1

_________________________

ست پنجم

با فین

1_50 متر کرال سینه

2_50 متر کرال پروانه

3_50 متر کرال پشت

4_50 متر بازگشت

💜❤💜❤💜❤🤗🤗

متراژ 2600متر

🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀


Tandis Kouroshi

1401/02/23 02:53 ب.ظ

سلام امروز قبل از شروع تمرین ۲۰۰ تا طناب زدیم

وارم اپ :۲۰۰ متر کرال سینه

۵۰ متر ابتدا کرال سینه سپس با سوت برگشت به کرال پشت

۵۰ متر ابتدا کرال سینه سر بالا با سوت تغییر به کرال سینه سر داخل آب


Tandis Kouroshi

1401/02/23 02:54 ب.ظ

۲ طول کرال سینه ی سربالا

۲ طول دست روی توپ پای قورباغه هر چهار پا یک هوا

۲ طول دست روی توپ پای کرال سینه

۲ طول رفت کرال سینه با یک دست دست دیگر روی توپ برگشت دست تغییر می‌کند

۲ طول فیت کردن توپ


Tandis Kouroshi

1401/02/23 02:56 ب.ظ

سپس واترپلو بازی کردیم :

شخصا از نظر گرفتن توپ بهتر شده بودم و تونستم با توپ ادامه بدم

نقطه ضعفم :

پاسکاری نکردن در بعضی مواقع و ندیدن هم تیمی پشت سرم

در بعضی مواقع بازیکن مقابل را پرس نکردم

در یک موقعیت پرتاب توپ خوبی نداشتم و باید قدرتم بیشتر میشد


دیبا

1401/02/23 09:11 ب.ظ

سلام

ما امروز برای شروع ۲۰۰ تا طناب زدیم و سپس

۲۰۰ متر کرال سینه رفتیم


دیبا

1401/02/23 09:14 ب.ظ

۵۰ متر سینه سر تو اب و با سوت پشت رفتیم

۵۰ متر سینه سر بالا و با سوت سر تو اب رفتیم


دیبا

1401/02/23 09:16 ب.ظ

سپس

۲ طول کرال سینه ی سربالا

۲ طول دست روی توپ پای قورباغه هر سه پا یک هوا

۲ طول دست روی توپ پای کرال سینه

۲ طول رفت کرال سینه با یک دست دست دیگر روی توپ برگشت دست تغییر میکرد

۲ طول فیت کردن توپ


دیبا

1401/02/23 09:20 ب.ظ

سپس واترپلو بازی کردیم

تقاط ضعف:

دروازه بانی و دفاع ضعیف

هماهنگی نداشتن زیاد تیم

پاسکاری کم


دیبا

1401/02/23 09:22 ب.ظ

تقاط قوت:

ضربات خوب به دروازه

خطا های کم


دیبا

1401/02/23 09:25 ب.ظ

با تشکر از مهتاب جون

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018