گفتمان

نظرات بچه های خوب تیم درباره تمرین روز سه شنبه 27مهر

دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیر گفتمان سایتمدیر گفتمان سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر گفتمان سایت

58 نظر در مطلب "نظرات بچه های خوب تیم درباره تمرین روز سه شنبه 27مهر" ثبت شده است

Yasna

1400/07/27 10:00 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون❤️


Yasna

1400/07/27 10:01 ب.ظ

اول با ۱۰۰ تا طناب شروع کردیم و وارم رفتیم:

۱. ۲۰۰ متر سینه

۲. ۴ در ۵۰ IM

۳. ۱۰۰ متر پای سینه با دست قورباغه✨


Yasna

1400/07/27 10:03 ب.ظ

و بعد با کفی، فین و وزنه ادامه دادیم:

۱. ۲۰۰ متر یک دست راست و یک دست چپ سینه

۲. ۲۰۰ متر یک دست راست با موج، یک دست چپ با موج و هواگیری با دست پروانه

۳. ۲۰۰ متر کرال پشت کامل

۴. ۲۰۰ متر رفت دست قورباغه با موج پروانه و برگشت با پای سینه💪🏻


Yasna

1400/07/27 10:05 ب.ظ

و بعد ۱۰۰ متر : ۵ موج کششی و قوی و دو‌تا دست پروانه که با دومین دست هواگیری میکردیم🤩


Yasna

1400/07/27 10:07 ب.ظ

وزنه و کفی رو دراوردیم و با فین ادامه دادیم:

۱. ۱۰ طول پشت رفتیم با اسپیرینت ۳

۲. ۶ طول پروانه رفتیم با اسپرینت ۳

۳. یک طول دیگه هم پروانه تکی تکی رفتیم✨👀

۴. و یه طول سینه ی سرعتی هم رفتیم🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️


Yasna

1400/07/27 10:10 ب.ظ

و بعد ۴۰۰ متر حمل به توپ سینه رفتیم که رفت اسپرینت ۳ و برگشت اسپرینت ۱ بود🤽🏻‍♀️🤽🏻‍♀️


Yasna

1400/07/27 10:12 ب.ظ

متراژ امروز : ۲۲۰۰ متر✨💪🏻


Yasna

1400/07/27 10:13 ب.ظ

البته احساس میکنم یه تمرین رو جا گذاشتم🥲

خسته نباشید مهتاب جون و ممنونم از زحماتتون❤️✨


setayesh fallah

1400/07/27 10:31 ب.ظ

سلام ما ابتدا 200 متر وارم رفتیم

وبعد 4 در 50 am رفتیم

و بعد 100 متر دستقورباغه پای سینه


Tandis Kouroshi

1400/07/27 10:38 ب.ظ

سلام امروز با ۲۰۰ متر وارم کرال سینه و ۴ در ۵۰ متر Individual medley تمرینات را شروع کردیم و بعدش ۱۰۰ متر پای سینه با دست قورباغه رفتیم


setayesh fallah

1400/07/27 10:39 ب.ظ

و بعد فین و کفی و وزنه پوشیدیم و بعد 800 متر رفتیم

200 سینه یک دست چپ یه دست راست

200 یک دست چپ یک دست راست پروانه کامل

200 کرال پشت

200 رفت دست قورباغه موج پروانه برگشت با پای سینه


Tandis Kouroshi

1400/07/27 10:40 ب.ظ

سپس دریل های زیر را با وزنه و کفی و فین رفتیم :

از هرکدام ۲۰۰ متر ( در کل ۸۰۰ متر )

۱- دودست چپ دو دست راست کرال سینه

۲- یک دست راست یک دست چپ با موج و یک پروانه کامل ( نفس گیری در پروانه کامل )

۳- کرال پشت کامل

۴- رفت دست قورباغه موج پروانه ، برگشت پای سینه دست قورباغه


setayesh fallah

1400/07/27 10:41 ب.ظ

وبعد 100 متر 5 تا موج و سپس دو دست پروانه رفتیم


Tandis Kouroshi

1400/07/27 10:41 ب.ظ

تمرین بعدی :

۲۰۰ متر ۵ موج پروانه قوی و کششی در آخری نفس و دو پروانه کامل بی نفس


Tandis Kouroshi

1400/07/27 10:43 ب.ظ

سپس ۲۰۰ متر رفت اسپرینت ۳ کرال سینه برگشت با اند ۳ با کشش فشار های قوی و هر ۴ دست یک هوا


setayesh fallah

1400/07/27 10:43 ب.ظ

بعد ما 10 طول پشت رفتیم با فین

و بعد هم 7 طول پروانه و یک طول هم سینه

و بعد هم400 متر سینه سربالا رفت با اسپرینت 3 برگشت با اسپرینت 1


Tandis Kouroshi

1400/07/27 10:44 ب.ظ

بعد کفی و وزنه را در آوردیم و با فین ادامه دادیم :

۱۰ تا ۲۵ متر کرال پشت اسپرینت ۳

۶ تا ۲۵ متر پروانه بی نفس

۲۵ متر کرال سینه بی نفس


Tandis Kouroshi

1400/07/27 10:45 ب.ظ

بعد team relay رفتیم ۲ تا ۵۰ متر :

رفت پروانه بی نفس ، برگشت کرال سینه


setayesh fallah

1400/07/27 10:45 ب.ظ

متراژ:2200

با تشکر ازمهتاب جون


Tandis Kouroshi

1400/07/27 10:46 ب.ظ

و در آخر ۴۰۰ متر حمل توپ رفت اسپرینت ۳ برگشت اند ۱


Tandis Kouroshi

1400/07/27 10:46 ب.ظ

متراژ امروز: ۲۲۵۰ متر


mobina

1400/07/27 11:44 ب.ظ

سلام

تمرین‌امروز ما خیلی مفید بود

وارم :

۲۰۰متر سینه

۴در۵۰ im رفتیم

و ۱۰۰متر دسته سینه‌پای قورباغه


mobina

1400/07/27 11:47 ب.ظ

۸۰۰متر بعدمون با فین و وزنه و کفی شامل:

۲۰۰ متر یک دست راست و یک دست چپ و پای کرال سینه

۲۰۰ متر یک موج چپ یک‌موج راست.پروانه‌کامل

۲۰۰ متر کرال پشت کامل

۲۰۰ متر رفت دست قورباغه با موج پروانه و برگشت پای سینه


mobina

1400/07/27 11:49 ب.ظ

۱۰۰متر بعدی

پروانه بود

به این صورت که ابتدا ۵موج میزدیم و بعد ۲دست پروانه


mobina

1400/07/27 11:53 ب.ظ

بعد ۲۰۰ متر کرال سینه رفتیم

بعد کفی و وزنه رو دروردیم و با فین ادامه دادیم

۱۰ تا ۲۵متر کرال پشت

۶تا ۲۵متر پروانه

و ۱ طول سینه بی نفس


mobina

1400/07/27 11:55 ب.ظ

بعد ۲تا ۵۰‌متر به صورت تیمی رفتیم

رفت پروانه و برگشت کرال سینه


mobina

1400/07/27 11:56 ب.ظ

بعد در اخر فین و دروردیم و با توپ شنای سربالا داشتیم ۴۰۰متر


mobina

1400/07/27 11:56 ب.ظ

متراژ امروزمون شد ۲۶۵۰ متر


mobina

1400/07/27 11:57 ب.ظ

خیلی ممنون از‌مهتاب جون بابت انرژی و وقتی ک برامون میزارن♥️


Reyhaneh

1400/07/28 12:25 ق.ظ

سلام شب همگی بخیر 🌷💕🤍


Reyhaneh

1400/07/28 12:29 ق.ظ

اول با ۱۰۰ تا طناب شروع کردیم و وارم رفتیم:

۱. ۲۰۰ متر سینه

۲. ۴ در ۵۰ am

۳. ۱۰۰ متر پای سینه با دست قورباغه


Reyhaneh

1400/07/28 12:31 ق.ظ

سپس ست های دریل را با کفی و فین و وزنه شروع کردیم :

از هرکدام ۲۰۰ متر ( در کل ۸۰۰ متر )

۱- دودست چپ دو دست راست کرال سینه

۲- یک دست راست یک دست چپ با موج و یک پروانه کامل ( نفس گیری در پروانه کامل )

۳- کرال پشت کامل

۴- رفت دست قورباغه موج پروانه ، برگشت پای سینه دست قورباغه


Reyhaneh

1400/07/28 12:35 ق.ظ

تمرین بعدی :

۲۰۰ متر ۵ موج پروانه قوی و کششی در آخری نفس و دو پروانه کامل بی نفس

سپس ۲۰۰ متر رفت اسپرینت ۳ کرال سینه برگشت با اند ۳ با کشش فشار های قوی و هر ۴ دست یک هوا

بعد کفی و وزنه را در آوردیم و با فین ادامه دادیم

۱۰ تا ۲۵ متر کرال پشت اسپرینت ۳

۶ تا ۲۵ متر پروانه بی نفس

۲۵ متر کرال سینه بی نفس


Reyhaneh

1400/07/28 12:39 ق.ظ

بعد ۲ تا ۵۰ متر تیمی رفتیم که من با پادنا جون بودم

رفت پروانه بی نفس ، برگشت کرال سینه


Reyhaneh

1400/07/28 12:39 ق.ظ

و بعد ۴۰۰ متر حمل به توپ سینه رفتیم که رفت اسپرینت ۳ و برگشت اسپرینت ۱ بود🤽🏻‍♀️


Reyhaneh

1400/07/28 12:41 ق.ظ

متراژ امروز : 2600 💕🌷💕


Reyhaneh

1400/07/28 12:42 ق.ظ

ممنون از زحمات مهتاب جون 🌷💕


Setayesh abbasi

1400/07/28 09:49 ق.ظ

با عرض سلام و وقت بخیر

ما ابتدا ۱۰۰ تا طناب زدیم و۲۰۰ متر وارم رفتیم


Setayesh abbasi

1400/07/28 09:51 ق.ظ

بعد چهار در ۵۰ مختلط رفتیم


Setayesh abbasi

1400/07/28 09:52 ق.ظ

۱۰۰ متر دست قورباغه پای سینه


Setayesh abbasi

1400/07/28 09:54 ق.ظ

و بعد با فین و کفی و وزنه تمرینات زیر را انجام دادیم


Setayesh abbasi

1400/07/28 09:56 ق.ظ

۲۰۰ متر دو دست راست دو دست چپ

۲۰۰ یه دست راست با موج یه دست چپ با موج کامل پروانه

۲۰۰ پشت کامل

۲۰۰ رفت دست قورباغه با موج و برگشت با پای سینه


Setayesh abbasi

1400/07/28 09:57 ق.ظ

بعد ۱۰۰ متر ۵ تا موج و دو دست کامل پروانه


Setayesh abbasi

1400/07/28 10:04 ق.ظ

سپس

۱۰ طول پشت رفتیم با اسپیرینت ۳

۶ طول پروانه رفتیم با اسپرینت ۳

بعد یک طول پروانه تکی تکی رفتیم

و یک طول سینه سرعتی


Setayesh abbasi

1400/07/28 10:06 ق.ظ

بعد ۴۰۰ متر حمل توپ رفتیم که رفت با اسپیرینت ۳ و برگشت با اسپیرینت ۱ بود


Setayesh abbasi

1400/07/28 10:07 ق.ظ

متراژ امروز ما ۲۶۰۰ متر شد

با تشکر.


مريم دلگشا

1400/07/28 11:53 ب.ظ

سلام

ما اول 100 تا طناب زدیم


مريم دلگشا

1400/07/28 11:53 ب.ظ

بعد مثل همیشه 200 متر وارم رفتیم


مريم دلگشا

1400/07/28 11:54 ب.ظ

بعد 4 در 50 متر ا ام رفتیم


مريم دلگشا

1400/07/28 11:55 ب.ظ

به 100 متر دست قورباغه پای کرال سینه رفتیم


مريم دلگشا

1400/07/28 11:55 ب.ظ

بعد 4 تا 200 متر رفتیم👇


مريم دلگشا

1400/07/28 11:56 ب.ظ

۱- دودست چپ دو دست راست کرال سینه

۲- یک دست راست یک دست چپ با موج و یک پروانه کامل

۳- کرال پشت کامل

۴- رفت دست قورباغه موج پروانه ، برگشت پای سینه دست قورباغه


مريم دلگشا

1400/07/28 11:57 ب.ظ

و بعد 200 مترهر 5 تا موج پروانه دو تا دست پروانه رفتیم


مريم دلگشا

1400/07/28 11:58 ب.ظ

سپس 200 متر رفت کرال سینه یرعتی برگشت با اند 3 رفتیم


مريم دلگشا

1400/07/28 11:59 ب.ظ

بعد تمرینات یک طول رفتیم👇

10 تا کرال پشت

6 تا پروانه

و 1 کرال سینه


مريم دلگشا

1400/07/29 12:01 ق.ظ

بعد 2 تا 50 متر تیمی رفتیم که رفت پروانه و برگشت کرال سینه بود


مريم دلگشا

1400/07/29 12:02 ق.ظ

و در آخر 400 متر کرال سینه سر بالا رفتیم


مريم دلگشا

1400/07/29 12:02 ق.ظ

متراژ ما 2600 متر شد

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018