گفتمان

نظرات بچه های خوب تیم درباره تمرین روز سه شنبه 9 آذر

دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیر گفتمان سایتمدیر گفتمان سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر گفتمان سایت

46 نظر در مطلب "نظرات بچه های خوب تیم درباره تمرین روز سه شنبه 9 آذر" ثبت شده است

Yasna

1400/09/09 05:52 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون💖


Yasna

1400/09/09 05:53 ب.ظ

امروز برای وارم:

۱. ۲۰۰ متر سینه

۲. ۱۰۰ متر قورباغه رفتیم


Yasna

1400/09/09 05:53 ب.ظ

و رکوردگیری ۲۰۰ متر سینه داشتیم که من شدم: ۳:۲۵


Yasna

1400/09/09 05:56 ب.ظ

و بعد با کفی و وزنه ادامه دادیم:

۱. ۱۰۰ متر سینه اسپرینت ۲

۵۰ متر سینه اسپرینت ۳

۲۵ متر سینه اسپرینت ۳

۲. ۱۰۰ متر قورباغه اسپرینت ۲

۵۰ متر قورباغه اسپرینت ۳

۲۵ متر قورباغه اسپرینت ۳

۳. ۱۰۰ متر پروانه اسپرینت۲

۵۰ متر پروانه اسپرینت ۳

۲۵ متر پروانه اسپرینت ۳

۴. ۱۰۰ متر پشت اسپرینت ۲

۵۰ متر پشت اسپرینت ۳

۲۵ متر پشت اسپرینت ۳


Yasna

1400/09/09 05:59 ب.ظ

و بعد کفی و وزنه رو دراوردیم و با فین ادامه دادیم:

۱. ۴۰۰ متر رفت پروانه اسپرینت ۳ و برگشت پشت اسپرینت ۳

۲. ۳ تا ۲۵ متر نصف استخر موج پروانه بی نفس و نصف دیگه ی استخر موج به پشت

۳. ۲ تا ۲۵ متر پای سینه ی بی نفس

۴. ۱۰ تا ۲۵ متر سینه ی سرعتی


Yasna

1400/09/09 06:00 ب.ظ

و سپس فین هامون رو دراوردیم و با توپ ادامه دادیم:

۱. ۵۰ متر سینه ی سربالا

۲. پرتاب توپ داشتیم با فاصله ی تقریبا زیاد ( دو نفر دو نفر)


Yasna

1400/09/09 06:02 ب.ظ

متراژ امروز: ۲،۱۲۵ متر 👏🏻✨


Yasna

1400/09/09 06:02 ب.ظ

خسته نباشید مهتاب جون و ممنونم برای زحمات امروز🙏🏻❤️


مريم دلگشا

1400/09/09 06:05 ب.ظ

سلام

امروز تمرینات رو با 200 متر وارم که شامل 100 متر کرال سینه و 100 متر قورباغه بود شروع کردیم


مريم دلگشا

1400/09/09 06:06 ب.ظ

بعد رکورد گیری 200 متر کرال سینه داشتیم


مريم دلگشا

1400/09/09 06:09 ب.ظ

بعد کفی و وزنه پوشیدیم و تمرینات زیر رو انجام دادیم👇

100 متر کرال سینه

50 متر کرال سینه

25 کرال سینه

100 متر قورباغه

50 متر قورباغه

25 متر قورباغه

100 متر پروانه

50 متر پروانه

25 متر پروانه

100 متر کرال پشت

50 متر کرال پشت

25 متر کرال پشت


مريم دلگشا

1400/09/09 06:10 ب.ظ

وزنه و کفی در اوردیم و فین پوشیدیم و 400 متر رفت پروانه برگشت کرال پشت رفتیم


مريم دلگشا

1400/09/09 06:11 ب.ظ

بعد 3 تا 25 نصف استخر موج نصف استخر موج به پشت رفتیم


مريم دلگشا

1400/09/09 06:12 ب.ظ

بعد 2 تا 25 پای کرال سینه رفتیم


مريم دلگشا

1400/09/09 06:12 ب.ظ

و بعد 10 تا 25 متر کرال سینه سرعتی رفتیم


مريم دلگشا

1400/09/09 06:14 ب.ظ

بعد فین ها رو در اوردیم و با توپ تمرین 50 متر کرال سینه سربالا رفتیم


مريم دلگشا

1400/09/09 06:15 ب.ظ

بعد دو به دو با هم یار شدیم و از با دو تا توپ پاس از فاصله دور رو تمرین کردیم


مريم دلگشا

1400/09/09 06:16 ب.ظ

متراژ : 2125


Farnaz

1400/09/09 07:25 ب.ظ

test


Farnaz

1400/09/10 07:47 ق.ظ

سلام مهتاب جون ببخشید بابت تاخیرم تو

نوشتن مطالب سایت🙏❤


Farnaz

1400/09/10 08:00 ق.ظ

200 کرال سینه و 100 قورباغه وارم

رکورد گیری 200 متر سینه

تمرینات همراه با وزنه و کفی:

100 سینه با اسپرینت 2

50 ، 25 سینه با اسپرینت 3

100 قورباغه با اسپرینت 2

50 ، 25 قورباغه با اسپرینت 3

100 پروانه اسپرینت 2

50 ،25 پروانه با اسپرینت 3

100 پشت با اسپرینت 2

50 ، 25. پشت با اسپرینت 3

تمرینات با فین:

400 متر رفت پروانه برگشت پشت اسپرینت 3

3 تا 25 متر نصف استخر موج نصف دیگر موج به پشت

2 تا 25 متر پای سینه

10 تا 25 متر رکورد گیری بی نفس سینه


Farnaz

1400/09/10 08:01 ق.ظ

سپس تمرین با توپ:

50 متر کرال سینه سربالا

سپس دو به دو پاس های بلند و دریافت توپ

کار کردیم


Farnaz

1400/09/10 08:02 ق.ظ

متراژ کل : 2125


Vaniya

1400/09/10 09:10 ق.ظ

سلام خدمت دوستان و مربی عزیزم

امروز مثل همیشه تمرین خیلی خوبی داشتیم

ما برای وارم :

۱۰۰ متر کرال سینه

۱۰۰ متر قورباغه رفتیم


Vaniya

1400/09/10 09:12 ق.ظ

سپس رکورد گیری ۲۰۰ متر کرال سینه رو داشتیم


Vaniya

1400/09/10 09:14 ق.ظ

سپس وزنه و کفی بستیم و ...

۱۰۰ متر کرال سینه ۵۰ متر کرال سینه ۲۵ متر کرال سینه

۱۰۰ متر قورباغه ۵۰ متر قورباغه ۲۵ متر قورباغه

۱۰۰ متر پروانه ۵۰ متر پروانه ۲۵ متر پروانه

۱۰۰ متر کرال پشت ۵۰ متر کرال پشت ۲۵ متر کرال پشت .....

رفتیم 🌺


Vaniya

1400/09/10 09:18 ق.ظ

سپس کفی و وزنه را در اوردیم و فین پوشیدیم.

و ۴۰۰ متر رفت پروانه و برگشت کرال پشت رفتیم


Vaniya

1400/09/10 09:20 ق.ظ

سپس چند تا ۲۵ متر نصف استخر موج به سینه و نصف دیگر استخر موج به پشت رفتیم


vaniya

1400/09/10 09:21 ق.ظ

و دو تا ۲۵ متر پای کرال سینه رفتیم


Vaniya

1400/09/10 09:22 ق.ظ

در آخر ۱۰ تا ۲۵ متر کرال سینه اسپرینت سه رفتیم


Vaniya

1400/09/10 09:24 ق.ظ

سپس فین ها را در اوردیم و با توپ ۵۰ متر سربالا رفتیم بعد هم دو به دو پرتاب توپ داشتیم 💖

متراژ : ۲۱۲۵ متر


حلیا کایینی

1400/09/10 09:27 ق.ظ

سلام خسته نباشید

تمرینات روز سه شنبه

۱۰۰ وارم آپ

۱۰۰ قورباغه که جزو وارم آپ بود


حلیا کایینی

1400/09/10 09:28 ق.ظ

سپس رکورد گیری ۲۰۰ سینه داشتیم


حلیا کایینی

1400/09/10 09:31 ق.ظ

تمرینات زیر با کفی و وزنه

۱۰۰ کرال سینه ۵۰ کرال سینه ۲۵ کرال سینه

۱۰۰ پروانه ۵۰ پروانه ۲۵ پروانه

۱۰۰ قرباغه ۵۰ قورباغه ۲۵ قورباغه

۱۰۰ پشت ۵۰ پشت ۲۵ پشت


حلیا کایینی

1400/09/10 09:32 ق.ظ

تمرینات زیر با فین

۴۰۰ رفت پروانه برگشت کرال پشت


حلیا کایینی

1400/09/10 09:33 ق.ظ

۳تا ۲۵ متر نصف استخر موج به سینه و نصف دیگر استخر موج به پشت


حلیا کایینی

1400/09/10 09:34 ق.ظ

۲ تا ۲۵ متر پای کرال سینه بی نفس


حلیا کایینی

1400/09/10 09:34 ق.ظ

تمرین آخر ۱۰ تا ۲۵ متر کرال سینه بی فنس


حلیا کایینی

1400/09/10 09:36 ق.ظ

فین ها را درآوردیم و ۵۰ متر سر بالا رفتیم

سپس دو نفر دو نفر شدیم و پرتاب توپ کردیم

متراژ سه شنبه : ۲۱۲۵

بل تشکر از مربی مهربان خانم حسین زاده


Setayesh abbasi

1400/09/10 11:20 ق.ظ

سلام و وقت بخیر خدمت همه

ما اول از همه برای وارم

۱۰۰ متر سینه

۱۰۰ متر قورباغه رفتیم


Setayesh abbasi

1400/09/10 11:21 ق.ظ

بعد از اون ۲۰۰ متر رکورد سینه داشتیم که من شدم = ۳:۲۰


Setayesh abbasi

1400/09/10 11:25 ق.ظ

سپس

۱۰۰ متر سینه

۵۰ متر سینه

۲۵ متر سینه

۱۰۰ متر قورباغه

۵۰ متر قورباغه

۳۵ متر قورباغه

۱۰۰ متر پروانه

۵۰ متر پروانه

۲۵ متر پروانه

۱۰۰ متر پشت

۵۰ متر پشت

۲۵ متر پشت رفتیم


Setayesh abbasi

1400/09/10 11:29 ق.ظ

بعد

۴۰۰ متر رفت پروانه برگشت پشت

۳ تا ۲۵ متر

تا نصف استخر موج بی نفس و نصف بعدی استخر موج به پشت

۲ تا ۲۵ متر پای سینه بی نفس

۱۰ تا ۲۵ متر سینه سرعتی


Setayesh abbasi

1400/09/10 11:36 ق.ظ

این تمرینات با فین و کفی و وزنه بود


Setayesh abbasi

1400/09/10 11:42 ق.ظ

بعد توپ برداشتیم و ۵۰ متر سر بالا رفتیم و پرتاب توپ کار کردیم


Setayesh abbasi

1400/09/10 11:43 ق.ظ

متراژ امروز ما ۲۱۲۵ متر شد

با تشکر.

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018