گفتمان

نظرات بچه های خوب تیم درباره تمرین روز سه شنبه6 مهر

دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیر گفتمان سایتمدیر گفتمان سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر گفتمان سایت

53 نظر در مطلب "نظرات بچه های خوب تیم درباره تمرین روز سه شنبه6 مهر" ثبت شده است

Yasna

1400/07/06 06:06 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون💖


Yasna

1400/07/06 06:07 ب.ظ

امروز اول ۲۰۰ طناب زدیم و برای وارم:

۱. ۱۰۰ سینه

۲. ۱۰۰ پشت

۳. ۴ در ۵۰ am رفتیم


Yasna

1400/07/06 06:08 ب.ظ

بعد وزنه و کفی پوشیدیم و ادامه دادیم:

۱. ۱۰۰ پای تخصص اول

۲. ۱۰۰ دست تخصص اول

۳. ۱۰۰ پای تخصص دوم

۵. ۱۰۰ دست تخصص دوم

۶. ۱۰۰ پای تخصص سوم

۷. ۱۰۰ دست تخصص سوم

۷. ۱۰۰ پای تخصص چهارم

۸. ۱۰۰ دست تخصص چهارم


Yasna

1400/07/06 06:11 ب.ظ

و در ادامه:

۱. ۱۰۰ دست سینه با پای قورباغه

۲. ۱۰۰ پای پشت با دست مقدماتی

۳. ۱۰۰ پای مقدماتی با دست پشت

۴. دو دست راست با موج و دو دست چپ

۵. دست قورباغه با موج


Yasna

1400/07/06 06:12 ب.ظ

بعد رفتیم سراغ رکورد گیری💪🏻💪🏻


Yasna

1400/07/06 06:12 ب.ظ

رکورد های من:

۲۰۰ متر تخصص اول: ۳.۴۱

۱۰۰ متر تخصص اول: ۱:۳۱

۵۰ متر تخصص اول: ۴۰ ثانیه

۲۵ متر تخصص اول: ۱۷ ثانیه

۱۰۰ متر تخصص دوم: ۱:۴۵

۵۰ تخصص دوم: ۵۶ ثانیه

۲۵ تخصص دوم: ۲۴ ثانیه


Yasna

1400/07/06 06:13 ب.ظ

از ین به بعد بیشتر تلاش میکنم که رکورد هامو پایین بیارم💪🏻✨


Yasna

1400/07/06 06:14 ب.ظ

ممنونم و خسته نباشید مهتاب جون❤️❤️


حلیاکایینی

1400/07/06 06:14 ب.ظ

سلام به همگی


Reyhaneh

1400/07/06 06:16 ب.ظ

سلام به همگی


حلیا کایینی

1400/07/06 06:16 ب.ظ

۱۰۰ سینه

۱۰۰ پشت

۴ در ۵۰ Am

به انوان وارم


Tandis Kouroshi

1400/07/06 06:18 ب.ظ

سلام به همگی

امروز برای وارم آپ ۱۰۰ متر کرال سینه ، ۱۰۰ متر کرال پشت

سپس ۴ در ۵۰ متر آی ام


Reyhaneh

1400/07/06 06:19 ب.ظ

امروز اول ۲۰۰ طناب زدیم برای وارم اپ :

۱. ۱۰۰ سینه

۲. ۱۰۰ پشت

۳. ۴ در ۵۰ am رفتیم

و بعد وزنه و کفی پوشیدیم و تمرین و ادامه دادیم :

۱. ۱۰۰ پای تخصص اول

۲. ۱۰۰ دست تخصص اول

۳. ۱۰۰ پای تخصص دوم

۵. ۱۰۰ دست تخصص دوم

۶. ۱۰۰ پای تخصص سوم

۷. ۱۰۰ دست تخصص سوم

۷. ۱۰۰ پای تخصص چهارم

۸. ۱۰۰ دست تخصص


Tandis Kouroshi

1400/07/06 06:20 ب.ظ

برای تمرینات بعدی وزنه و کفی پوشیدیم :

۱۰۰ متر پای تخصص اول / ۱۰۰ متر دست تخصص اول

۱۰۰ متر پای تخصص دوم / ۱۰۰ متر دست تخصص دوم

۱۰۰ متر پای تخصص سوم / ۱۰۰ متر دست تخصص سوم

۱۰۰ متر پای تخصص چهارم / ۱۰۰ متر دست تخصص چهارم


حلیا کایینی

1400/07/06 06:21 ب.ظ

رکورد گیری

۲۰۰ تخصص اول

۱۰۰ تخصص اول

۵۰ تخصص اول

۲۵ تخصص اول

۲۰۰ تخصص دوم‌

۱۰۰تخصص دوم

۵۰تخصص دوم

۲۵ تخصص دوم


Reyhaneh

1400/07/06 06:21 ب.ظ

۱. ۱۰۰ دست سینه با پای قورباغه

۲. ۱۰۰ پای پشت با دست مقدماتی

۳. ۱۰۰ پای مقدماتی با دست پشت

۴. دو دست راست با موج و دو دست چپ

۵. دست قورباغه با موج


Tandis Kouroshi

1400/07/06 06:24 ب.ظ

تمرین بعدی :

۱۰۰ متر دو موج با دست راست دو موج با دست چپ

۱۰۰ متر دست قورباغه با موج ، ۱۰۰ متر پای قورباغه دست سینه ، ۱۰۰ متر پای پشت دست مقدماتی ، ۱۰۰ متر دست کرال پشت پای مقدماتی


Tandis Kouroshi

1400/07/06 06:25 ب.ظ

برای رکورد گیری ها کفی و وزنه را درآوردیم :

۲۰۰ متر تخصص اول / ۱۰۰ متر تخصص اول / ۵۰ متر تخصص اول / ۲ تا ۲۵ متر تخصص اول

۲۰۰ متر تخصص دوم / ۱۰۰ متر تخصص دوم / ۵۰ متر تخصص دوم / ۲۵ متر تخصص دوم


حلیا کایینی

1400/07/06 06:27 ب.ظ

۱۰۰پای تخصص اول

۱۰۰ دست تخصص اول

۱۰۰ پای تخصص دوم

۱۰۰دست تخصص دوم

۱۰۰پای تخصص سوم

۱۰۰دست تخصص سوم

۱۰۰ پای تخصص چهارم

۱۰۰ دست تخصص چهارم


Tandis Kouroshi

1400/07/06 06:28 ب.ظ

متراژ امروز : ۲۴۷۵ متر


حلیا کایینی

1400/07/06 06:31 ب.ظ

۱۰۰دست سینه پای قورباغه

۱۰۰ پای کرال و دست مقدماتی

۱۰۰ پای مقدماتی دست کرال

۱۰۰ دو دست چپ و دودست راست یه موج


Melina Sadeqi

1400/07/06 06:32 ب.ظ

باسلام👋🏼🏊‍♀️

ابتدا ۲۰۰تا طناب زدیم؛

وبعد وارم رفتیم وارم ها:

۱. ۱۰۰ کرال سینه_ ۱۰۰کرال پشت و ۴در۵۰ Am رفتیم.


حلیا کایینی

1400/07/06 06:32 ب.ظ

وبعد رکورد گیری داشتیم که من هواسم پرت شد و جلو تر نوشتم

خسته نباشید خدانگهدار


Reyhaneh

1400/07/06 06:38 ب.ظ

و بعد رفتیم سراغ رکورد گیری :

۲۰۰ متر تخصص اول : 3:43

۱۰۰ متر تخصص اول : 1:30

۵۰ متر تخصص اول : 38

۲۵ متر تخصص اول : 17

۱۰۰ متر تخصص دوم : 1:27

۵۰ تخصص دوم : 30

۲۵ متر تخصص دوم :


Reyhaneh

1400/07/06 06:39 ب.ظ

و ۲۵ تخصص دوم : 16


Reyhaneh

1400/07/06 06:40 ب.ظ

ممنون از زحمات مهتاب جون 🎀💕


Melina Sadeqi

1400/07/06 06:42 ب.ظ

و سپس و زنه و کفی پوشیدیم و ادامه تمرین:

۱- ۱۰۰پایه تخصص اول

۲- ۱۰۰دست تخصص اول

۳- ۱۰۰پایه تخصص دوم

۴- ۱۰۰دست تخصص دوم

۵- ۱۰۰پایه تخصص سوم

۶- ۱۰۰دست تخصص سوم

۷- ۱۰۰پایه تخصص چهارم

۸- ۱۰۰دست تخصص چهارم


Melina Sadeqi

1400/07/06 06:50 ب.ظ

و سپس؛ ۱- ۱۰۰ متردسته سینه همراه با پایه قورباغه،۲- ۱۰۰ مترپایه پشت همراه با دست مقدماتی،۳- ۱۰۰مترپایه مقدماتی دست پشت ۴- ۱۰۰ متر دو دست راست همراه با یک دست یک موج و دودست چپ همراه با یک دست یک موج ۵-۱۰۰متر دست قورباغه باموج


Melina Sadeqi

1400/07/06 06:52 ب.ظ

و بعد رکورد گیری ها:

ملیناصادقی:

قورباغه؛

۲۰۰مترتخصص اول:۴.۳۸ثانیه

۱۰۰مترتخصص اول:۱.۳۷ثانیه

۵۰متر تخصص اول:۲۷ثانیه

۲۵متر تخصص اول:۲۷ثانیه

کرال سینه؛

۱۰۰متر تخصص دوم:۱:۳۷

۵۰متر تخصص دوم:۳۷ثانیه

۲۵ متر تخصص دوم:۱۸ثانیه


Melina Sadeqi

1400/07/06 06:55 ب.ظ

و من سعی وتمام تلاشم را میکنم که رکوردم کمتر بشود،ومهتاب جون رضایت بیشتری از من داشته باشند🌸🎀.


Melina Sadeqi

1400/07/06 06:56 ب.ظ

باتشکر از تمام زحمات شما مهتاب جون🌸🤗.


Vaniya

1400/07/06 07:38 ب.ظ

سلام وانیا هستم💖

امروز مثل همیشه تمرین عالی داشتیم 👌


Vaniya

1400/07/06 07:39 ب.ظ

ابتدا ۱۰۰ متر وارم سینه رفتیم

بعد ۱۰۰ متر وارم پشت رفتیم

سپس ۴ در ۵۰ آ ام رفتیم🌺


Aylin shokrzadeh

1400/07/06 07:50 ب.ظ

۱۰۰تخصص اول پا

۱۰۰ تخصص اول دست

۱۰۰ تخصص دوم پا

۱۰۰ تخصص دوم دست

۱۰۰ تخصص سوم پا

۱۰۰ تخصص سوم دست

۱۰۰ تخصص چهارم پا

۱۰۰ تخصص چهارم دست

۱۰۰ دست سینه پای غورباقه

۱۰۰ پای سینه دسته مقدماتی

۱۰۰ دودست راست دو دست چپ یک موج

من چون امروز متاسفانه دیر به کلاس رسیدم فقط تا اینجا میدونم

خسته نباشید خدانگهدار


Vaniya

1400/07/06 11:06 ب.ظ

سپس وزنه و کفی بستیم و...

۱۰۰ متر پای تخصص اول ۱۰۰ متر پست تخصص اول

۱۰۰ متر پای تخصص دوم ۱۰۰ متر دست تخصص دوم

۱۰۰ متر پای تخصص سوم ۱۰۰ متر دست تخصص سوم

۱۰۰ متر پای تخصص چهارم ۱۰۰ متر دست تخصص چهارم


Vaniya

1400/07/06 11:15 ب.ظ

بعد

۱۰۰ متر دو موج راست دو موج چپ

۱۰۰ متر دست قورباغه موج پروانه

۱۰۰ متر پای قورباغه دست سینه

۱۰۰ دست مقدماتی پای پشت

۱۰۰ متر دست کرال پشت پای مقدماتی


Vaniya

1400/07/06 11:17 ب.ظ

بعد هم رکورد گیری داشتیم

۲۰۰ متر تخصص اول ۱۰۰ تخصص اول ۵۰ متر تخصص اول دو تا ۲۵ متر تخصص اول

و...

۲۰۰ تخصص دوم ۱۰۰ متر تخصص دوم ۵۰ متر تخصص دوم ۲۵ متر تخصص دوم


Vaniya

1400/07/06 11:18 ب.ظ

پایان با تشکر فراوان از مهتاب جون🌺🌺🌺🌺


Nazanin

1400/07/07 06:02 ب.ظ

سلام❤️‍🩹


Nazanin

1400/07/07 06:02 ب.ظ

تمرینات روز سه شنبه:


Nazanin

1400/07/07 06:04 ب.ظ

اول وارم:

100سینه

100پشت

4در50am


Nazanin

1400/07/07 06:05 ب.ظ

بعد وزنه و کفی پوشیدیم


Nazanin

1400/07/07 06:06 ب.ظ

تخصص1,2,3,4

رو اول 100پا و بعد 100دست رفتیم


Nazanin

1400/07/07 06:10 ب.ظ

وبعد

100متر از همه تمرینات زیر رفتیم:

دست سینه پای قورباغه

دست قورباغه پایه موج

پای پشت دست مقدماتی

دست مقدماتی پایه پشت

موج دو دست راست دو دست چپ

۱. ۱۰۰ دست سینه با پای قورباغه

۲. ۱۰۰ پای پشت با دست مقدماتی

۳. ۱۰۰ پای مقدماتی با دست پشت

۴. دو دست راست با موج و دو دست چپ

۵. دست قورباغه با موج


Nazanin

1400/07/07 06:12 ب.ظ

در آخر رکورد گیری تخصص اول و دوم

200متر

100متر

2تا50متر

25متر


Nazanin

1400/07/07 06:12 ب.ظ

مرسی از مهتاب جون


Setayesh abbasi

1400/07/07 06:22 ب.ظ

سلام و وقت بخیر

من این جلسه یکم دیر رسیدم

ابتدا ۵۰ متر سینه وارم رفتم و چهار در ۲۵ مختلط


Setayesh abbasi

1400/07/07 06:27 ب.ظ

بعد با وزنه و کفی

100پای تخصص اول

100دست تخصص اول

100پای تخصص دوم

100دست تخصص دوم

100پای تخصص سوم

100دست تخصص سوم

100پای تخصص چهارم

100دست تخصص چهارم


Setayesh abbasi

1400/07/07 06:31 ب.ظ

سپس

100 دو دست راست دو دست چپ

100 دست قورباغه موج پروانه

100 دست سینه پای قورباغه

100دست مقدماتی پای پشت

100 پای مقدماتی دست پشت


Setayesh abbasi

1400/07/07 06:32 ب.ظ

و بعد رفتیم سراغ رکورد گیری


Setayesh abbasi

1400/07/07 06:35 ب.ظ

و در ادامه

200 متر تخصص اول

100 متر تخصص اول

50 متر تخصص اول

25 متر تخصص اول

200 متر تخصص دوم

100 متر تخصص دوم

50 متر تخصص دوم

25 متر تخصص دوم


Setayesh abbasi

1400/07/07 06:36 ب.ظ

با تشکر.


النا مختاری

1400/07/08 10:44 ق.ظ

سلام

ما اول 100 متر سینه رفتیم

و 100 متر پشت رفتیم

بعد 4 در 100 AM رفتیم

بعد100 متر 2 دست راست 2 موج

2 دست چپ 2 موج

بعد 100 دست قورباغه یک موج

بعد 100 متر دست سینه با پای قورباغه

بعد 100 متر دست مقدماتی با پای پشت

بعد 100 پای مقدماتی با دست پشت

بعد 200 متر تخصص 1

بعد 200 متر تخصص 2

بعد 100 تخصص 1

بعد 100 تخصص 2

بعد 50 تخصص 1

بعد 50 تخصص 2

بعد 25 تخصص 1

بعد 25 تخصص 2

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018