گفتمان

نظرات بچه های خوب تیم درباره تمرین روز یکشنبه 14 شهریور

دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیر گفتمان سایتمدیر گفتمان سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر گفتمان سایت

32 نظر در مطلب "نظرات بچه های خوب تیم درباره تمرین روز یکشنبه 14 شهریور" ثبت شده است

Tandis Kouroshi

1400/06/14 08:15 ب.ظ

سلام به همگی

امروز تمرین را مثل همیشه با ۲۰۰ متر کرال سینه برای وارم آپ شروع کردیم


Reyhaneh

1400/06/14 08:15 ب.ظ

سلام به همگی 🦋🦋🦋


آیدینا

1400/06/14 08:17 ب.ظ

سلام به همگی


آیدینا

1400/06/14 08:17 ب.ظ

تمرینات امروز


Reyhaneh

1400/06/14 08:18 ب.ظ

امروز مثل همیشه اول ۲۰۰ تا طناب زدیم

🦋🦋🦋


Tandis Kouroshi

1400/06/14 08:18 ب.ظ

سپس وزنه ، فین و کفی پوشیدیم و بقیه تمرین را ادامه دادیم

ست دریل : ۲۰۰ متر رفت ۲۰ پای سینه با دست قورباغه ، برگشت دو دست راست دو دست چپ کرال سینه

۲۰۰ متر رفت موج با دست قورباغه ، برگشت موج پشت

۲۰۰ متر دست مقدماتی با پای پشت ، برگشت پشت کامل


آیدینا

1400/06/14 08:18 ب.ظ

۲۰۰ تا طناب زدیم


Reyhaneh

1400/06/14 08:19 ب.ظ

و بعدش (200 متر) کرال سینه وارم اپ رفتیم


Tandis Kouroshi

1400/06/14 08:20 ب.ظ

سپس ۲۰۰ متر کرال سینه سرعتی رفتیم

و بعدش تک طول ها و ۶۶ متر را آغاز کردیم :

۳۳ متر دست قورباغه با موج / ۳۳ متر کرال سینه کامل / ۲ تا ۳۳ متر کرال پشت / ۶۶ متر رفت پروانه برگشت سینه کامل


Tandis Kouroshi

1400/06/14 08:21 ب.ظ

برای تمرین بعدی کفی و وزنه را درآوردیم و با فین ادامه دادیم :

این تمرین را پنجشنبه هم انجام داده بودیم

۲۰۰ متر پشت در حالی که با دو دست توپ را با زاویه جلویمان نگه داشتیم


Tandis Kouroshi

1400/06/14 08:25 ب.ظ

در نهایت فین هارا هم درآوردیم و رفتیم سراغ ۲ تمرین آخر

۱- ۲۰۰ متر درحالی که پا میزنیم با یک دست تغییر جهت توپ میدیم

۲- به گروه های دو نفره تقسیم شدیم : هر دو نفر دست بر روی یک توپ درحالی که پای کرال سینه میزنیم و باید سعی کنیم جا به جا نشویم


Tandis Kouroshi

1400/06/14 08:26 ب.ظ

و در آخر :

هر دونفر ، یک نفر دفاع یک نفر حمله ، حمله با توپ حرکت می‌کند به سمت دروازه درحالی که دفاع باید جلوی زدن گل را بگیرد

مثل همیشه بعد از اتمام تمرین یک دست واترپلو بازی کردیم


Reyhaneh

1400/06/14 08:28 ب.ظ

سپس فین و وزنه و کفی را پوشیدیم و بعد تمرین را شروع کردیم

ست دریل: ۲۰۰ متر رفت ۲۰ تا پای کرال سینه و یک دست قورباغه، برگشت دو دست راست و دو دست چپ کرال سینه

۲۰۰ متر رفت قورباغه همراه با موج و برگشت موج پشت

۲۰۰ متر رفت دست مقدماتی همراه با پای پشت و برگشت پشت کامل


آیدینا

1400/06/14 08:30 ب.ظ

بعد فین کفی و وزنه پوشیدیم

وتمرینات زیر را انجام دادیم


آیدینا

1400/06/14 08:33 ب.ظ

ست دریل :۲۰۰متر رفت ۲۰تا پای کرال و یک دست قورباغه


آیدینا

1400/06/14 08:34 ب.ظ

برگشت دو دست راست دو دست چپکرال سینه رفتیم


آیدینا

1400/06/14 08:35 ب.ظ

۲۰۰متر دست مقدماتی رفتیم همراه باپای پشت

برگشت هم پشت کامل رفتیم


آیدینا

1400/06/14 08:36 ب.ظ

و در آخر تمرین واتر پلو داشتیم


Reyhaneh

1400/06/14 08:38 ب.ظ

سپس ۲۰۰ متر کرال سینه سرعتی رفتیم

🦋🦋🦋


Reyhaneh

1400/06/14 08:45 ب.ظ

و بعدش تک طول ها را شروع کردیم

۳۳ متر دست قورباغه با موج

۳۳ متر کرال سینه کامل

۲ تا ۳۳ متر کرال پشت

۶۶متر رفت پروانه و برگشت کرال سینه کامل


Reyhaneh

1400/06/14 08:53 ب.ظ

و برای تمرین های بعدی کفی و وزنه را درآوردیم و با فین ادامه دادیم

۲۰۰ متر پشت در حالی که با دو تا دستمان توپ را نگه داشتیم

و در آخر فین را درآوردیم و رفتیم سراغ تمرین های بعدی


Reyhaneh

1400/06/14 08:59 ب.ظ

در نهایت فین هارا هم درآوردیم و رفتیم سراغ ۲ تمرین آخر

۱- ۲۰۰ متر درحالی که پا میزنیم با یک دست تغییر جهت توپ میدیم

۲- به گروه های دو نفره تقسیم شدیم : هر دو نفر دست بر روی یک توپ درحالی که پای کرال سینه میزنیم و باید سعی کنیم جا به جا نشویم


Reyhaneh

1400/06/14 09:02 ب.ظ

و در آخر :

هر دونفر ، یک نفر دفاع یک نفر حمله ، حمله با توپ حرکت می‌کند به سمت دروازه درحالی که دفاع باید جلوی زدن گل را بگیرد


Reyhaneh

1400/06/14 09:03 ب.ظ

و در آخر واترپلو بازی کردیم🦋🦋🦋


Reyhaneh

1400/06/14 09:08 ب.ظ

ممنون از زحمات مهتاب جون🦋💦


پادنا فارسی نسب

1400/06/14 09:10 ب.ظ

سلام به مربی و دوستان عزیزم💖

امروز متاسفانه من یکم دیر رسیدم و با ۱۳۲ متر کرال سینه وارم شروع کردم

بعد کفی ،فین و وزنه پوشیدیم

-رفت ۲۰ تا پای سینه با دست قورباغه/برگشت دو دست راست و دو دست چپ کرال سینه (۲۰۰ متر)(البته من به این تمرین نرسیدم )

-رفت دست قورباغه همراه با موج و برگشت موج پشت (۲۰۰متر)

- رفت دست مقدماتی همراه با پای پشت و برگشت کرال پشت کامل(۲۰۰متر)

-بعد ۲۰۰ متر کرال سینه با اسپرینت ۲ رفتیم(اگه اشتباه نکنم)

-۳۳ متر دست قورباغه با موج پروانه

-۳۳ متر کرال سینه

-۳۳ متر کرال سینه

-۳۳ متر کرال پشت

-رفت پروانه و برگشت سینه کامل ۶۶ متر

بعد وزنه و کفی ها رو درآوردیم

-۲۰۰ متر کرال پشت همراه با توپ

(توپ رو با دو دست بالای سرمون باید نگه میداشتیم)

بعد فین ها رو هم درآوردیم

و تمرینات واترپلو رو انجام دادیم

بعد به گروهای دو نفره تقسیم شدیم

-هر دو نفر باید دستشون روی یک توپ قرار میدادند و پای کرال سینه می زدند و نکته این تمرین این بود که نباید هیچ کدوم عقب یا جلو میرفتیم و باید ثابت می موندیم

و در تمرین آخر دونفر دونفر (یک نفر دفاع و یک نفر حمله) با توپ حرکت میکردیم و به سمت دروازه توپ رو هدف گیری میکردیم و هم گروهی مون (دفاع) باید دفاع میکرد و اجازه نمیداد گل بشه

و در آخر مثله همیشه واترپلو بازی کردیم

ممنونم از زحمات مربی عزیزم،مهتاب جون💖


setayesh fallah

1400/06/14 09:57 ب.ظ

سلام به همگی

ما اول 200 متر وارم رفتیم


setayesh fallah

1400/06/14 10:03 ب.ظ

بعد فین و کفی و وزنه مون رو پوشیدیم

600 متر رفتیم:

200 رفت 20 تا پای سینه یک دست قورباغه برگشت دو دست چپ دو دست راست

200 دست قورباغه با موج پروانه برگشت موج به پشت

200 دست مقدماتی پای پشت برپشت پشت کامل

بعد هم 200 متر سینه سرعتی رفتیم


setayesh fallah

1400/06/14 10:06 ب.ظ

بعد هم یک طول دست قورباغه با موج پروانه

یک طول کرال سینه

دو طول کرال پشت

و 66 متر رفت پروانه و برگشت سینه کامل


setayesh fallah

1400/06/14 10:14 ب.ظ

تمرین بعدی فقط فین داشتیم

200 متر پشت که توپ رو جلومون نگه داشته بودیم

بعد هم200 متر در حالت حمله بودیم که باید جلومون مدافع خیالی تصور میکردیم و به جلو میرفتیم میرفتیم


setayesh fallah

1400/06/14 10:21 ب.ظ

بعد فین هارو در اوردیم و دو گروه شدیم که باید هر دومون دستمون رو روی توپ میگذاشتیمو پای سینه میزدیم و بعد هم یکم پاسکاری کردیم

بعد هم دو گروه شدیم و به حالت حمله و دفاع با هم دو نفره بازی کردیم


setayesh fallah

1400/06/14 10:23 ب.ظ

بعد هم واتر پلو بازی کردیم

متراژ:2000

با تشکر از مهتاب جون

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018