گفتمان

نظرات بچه های خوب تیم درباره تمرین روز یکشنبه9آ بان

دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیر گفتمان سایتمدیر گفتمان سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر گفتمان سایت

56 نظر در مطلب "نظرات بچه های خوب تیم درباره تمرین روز یکشنبه9آ بان" ثبت شده است

Reyhaneh

1400/08/09 06:43 ب.ظ

سلام به همگی 🦄🤍


Yasna

1400/08/09 06:44 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون💕


Tandis Kouroshi

1400/08/09 06:45 ب.ظ

سلام

امروز وارم : ۲۰۰ متر کرال سینه


Yasna

1400/08/09 06:45 ب.ظ

امروز با بقیه روز ها فرق داشت و ما مستقل تمرینات رو انجام دادیم.

مهتاب جون تمرینات رو روی کاغذ نوشته بودم و ما از روی اون تمرینات رو‌انجام میدادیم✨


Tandis Kouroshi

1400/08/09 06:46 ب.ظ

تمرینات بعدی

تخصص اول :

۱۰۰ متر فقط پا ، ۱۰۰ متر فقط دست ، ۱۰۰ متر کامل ، ۵۰ متر کامل

تکرار برای تخصص دوم و سوم و چهارم


Yasna

1400/08/09 06:47 ب.ظ

برای وارم ۲۰۰ مار سینه رفتیم🏊🏻‍♀️

و بعد ۱۰۰ متر پای تخصص اول

۱۰۰ متر دست تخصص اول

۱۰۰ متر کامل تخصص اول

و ۵۰ متر اسپرینت ۳ تخصص اول رفتیم

همین کارو با تخصص ۲،۳ و ۴ انجام دادیم


Yasna

1400/08/09 06:47 ب.ظ

متر*


Yasna

1400/08/09 06:48 ب.ظ

و بعد ۱۰۰،۵۰،۲۵ متر سینه ، پشت، قورباغه و پروانه رفتیم


دیبا

1400/08/09 06:48 ب.ظ

سلام به همگی 🌸🧘🏼‍♀️


Tandis Kouroshi

1400/08/09 06:48 ب.ظ

تمرینات بعدی با کفی :

۱۰۰ متر کرال سینه اسپرینت ۳ ، ۵۰ متر کرال سینه اسپرینت ۳ و ۲۵ متر اسپرینت ۳

همه اسپرینت ۳ ( ۱۰۰ متر پروانه ، ۵۰ متر پروانه ، ۲۵ مار پروانه )

همه اسپرینت ۳ ( ۱۰۰ متر قورباغه ، ۵۰ متر قورباغه ، ۲۵ متر قورباغه )

همه اسپرینت ۳ ( ۱۰۰ متر پشت ، ۵۰ متر پشت ، ۲۵ متر پشت )


دیبا

1400/08/09 06:48 ب.ظ

ما اول از همه 200 متر وارم رفتیم


Reyhaneh

1400/08/09 06:48 ب.ظ

امروز اول با ۲۰۰ متر وارم کرال سینه شروع کردیم


Yasna

1400/08/09 06:48 ب.ظ

و بعد با فین ۴۰۰ متر رفت پروانه و برگشت پشت رفتیم

و در اخر ۱۰ طول سینه رفتیم🏊🏻‍♀️✨


Tandis Kouroshi

1400/08/09 06:49 ب.ظ

تمرین بعدی با فین :

۴۰۰ متر رفت پروانه ، برگشت کرال پشت

و در آخر ۱۰ تا ۲۵ متر کرال سینه اسپرینت ۳ بی نفس


Tandis Kouroshi

1400/08/09 06:49 ب.ظ

تمام تمرینات بالا در مدت ۱ ساعت و ربع انجام شد


دیبا

1400/08/09 06:50 ب.ظ

بعد از 200 متر وارم

تخصص اول 100 پا 100 دست 100 کامل

50 کامل


Tandis Kouroshi

1400/08/09 06:50 ب.ظ

بعدش رفتیم سراغ واترپلو و گروه ۱ حدود ۱۵ دقیقه بازی‌کرد .


دیبا

1400/08/09 06:50 ب.ظ

از این تمرین تا تخصص چهارم ادامه دادیم


Reyhaneh

1400/08/09 06:50 ب.ظ

تخصص اول :

۱۰۰ متر فقط پا ، ۱۰۰ متر فقط دست ، ۱۰۰ متر کامل ، ۵۰ متر کامل

تکرار برای تخصص دوم و سوم و چهارم

تمرینات بعدی با کفی :

۱۰۰ متر کرال سینه اسپرینت ۳ ، ۵۰ متر کرال سینه اسپرینت ۳ و ۲۵ متر اسپرینت ۳

همه اسپرینت ۳ ( ۱۰۰ متر پروانه ، ۵۰ متر پروانه ، ۲۵ مار پروانه )

همه اسپرینت ۳ ( ۱۰۰ متر قورباغه ، ۵۰ متر قورباغه ، ۲۵ متر قورباغه )

همه اسپرینت ۳ ( ۱۰۰ متر پشت ، ۵۰ متر پشت ، ۲۵ متر پشت )


Tandis Kouroshi

1400/08/09 06:50 ب.ظ

متراژ امروز : ۳۱۵۰ متر


Yasna

1400/08/09 06:50 ب.ظ

و بعد واترپلو بازی کردیم🤽🏻‍♀️

متراژ امروز : ۲۹۵۰ متر

ممنونم از مهتاب جون برای زحمات امروز💕


Reyhaneh

1400/08/09 06:53 ب.ظ

و بعد واتر پلو بازی کردیم🤽🏻‍♀️🤽🏻‍♀️🤽🏻‍♀️


YEGANE

1400/08/09 06:53 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه یدوستان و مربی عزیزم

تمرینات امروز ما با 200 متر وارم شروع شد


حلیا کایینی

1400/08/09 06:54 ب.ظ

سلام به همگی

تمرینات امروز


Reyhaneh

1400/08/09 06:54 ب.ظ

متراژ : ۳۱۵۰


Yegane

1400/08/09 06:54 ب.ظ

و بعد تمرینات سرعتی زیر را انجام دادیم

100 متر پای تخصص اول

100 متر دست تخصص اول

100 متر کامل تخصص اول

50 متر کامل تخصص اول


YEGANE

1400/08/09 06:55 ب.ظ

100 متر پای تخصص دوم

100 متر دست تخصص دوم

100 متر کامل تخصص دوم

50 متر کامل تخصص دوم


حلیا کایینی

1400/08/09 06:55 ب.ظ

۲۰۰ وارم

۱۰۰ پای تخصص اول

۱۰۰ دست تخصص اول

۱۰۰ کامل تخصص اول

۵۰ کامل تخصص اول


YEGANE

1400/08/09 06:55 ب.ظ

100پای تخصص سوم

100دست تخصص سوم

100 کامل تخصص سوم

50 کامل تخصص سوم


Reyhaneh

1400/08/09 06:55 ب.ظ

ممنون از زحمات مهتاب جون 🦄🤍


YEGANE

1400/08/09 06:56 ب.ظ

100متر پای تخصص چهارم

100 متر دست تخصص چهارم

100 متر کامل تخصص چهارم

50 متر کامل تخصص چهارم


حلیا کایینی

1400/08/09 06:57 ب.ظ

۱۰۰ پای تخصص دوم

۱۰۰ دست تخصص دوم

۱۰۰ کامل تخصص دوم

۵۰ کامل تخصص دوم


YEGANE

1400/08/09 06:57 ب.ظ

استراحتی که بین هر تمرین داشتیم بین 40 ثانیه تا یک دقیقه بود


YEGANE

1400/08/09 06:57 ب.ظ

بعد از ان تمرینات زیر را با کفی تنجام دادیم

100 متر کرال سینه

50 متر کرال سینه

25 متر کرال سینه


YEGANE

1400/08/09 06:58 ب.ظ

100 متر قورباغه

50 متر قورباغه‌

25 متر قورباغه


حلیا کایینی

1400/08/09 06:58 ب.ظ

۱۰۰ پای تخصص سوم

۱۰۰ دست تخصص سوم

۱۰۰ کامل تخصص سوم

۵۰ کامل تخصص سوم


YEGANE

1400/08/09 06:58 ب.ظ

100متر پروانه

50 متر پروانه

25 متر پروانه


YEGANE

1400/08/09 06:58 ب.ظ

100متر کرال پشت

50 متر کرال پشت

25 متر کرال پشت


حلیا کایینی

1400/08/09 06:59 ب.ظ

۱۰۰ پای تخصص چهارم

۱۰۰ دست تخصص چهارم

۱۰۰ کامل تخصص چهارم

۵۰ کامل تخصص چهارم


YEGANE

1400/08/09 06:59 ب.ظ

بعد از ان بدون استفاده از کفی و فقط با استفاده از فین 400 متر تمرین زیر را انجام دادیم

رفت پروانه برگشت پشت این تمرین تمرین سرعتی بود


حلیا کایینی

1400/08/09 07:00 ب.ظ

با استفاده از کفی تمرینات زیر را انجام دادیم

۱۰۰ سینه

۵۰ سینه

۲۵ سینه


YEGANE

1400/08/09 07:00 ب.ظ

و در 10×25 متر کرال سینه رفتیم که سرعت بسیار در این تمرین مهم بود


YEGANE

1400/08/09 07:01 ب.ظ

در اخر هم واتر پلو بازی کردیم که بازی بسیار خوب و دوستانه ای بود ولی نقاط ضعف و قوتی داشت


حلیا کایینی

1400/08/09 07:01 ب.ظ

۱۰۰ قورباغه

۵۰ قورباغه

۲۵ قورباغه


YEGANE

1400/08/09 07:01 ب.ظ

نقاط قوت کلی

🔵 پرتاب توپ خوب

🔵دفاع خوب


حلیاکایینی

1400/08/09 07:02 ب.ظ

۱۰۰ پروانه

۵۰ پروانه

۲۵ پروانه


YEGANE

1400/08/09 07:02 ب.ظ

نقاط ضعف کلی

🔴در بعضی مواقع خطا می کردیم

🔴تک روی


YEHANE

1400/08/09 07:02 ب.ظ

ممنون از مهتاب جون

متراژ امروز ما : 3150 متر

🌹


حلیا کایینی

1400/08/09 07:02 ب.ظ

۱۰۰ پشت

۵۰ پشت

۲۵ پشت


حلیا کایینی

1400/08/09 07:05 ب.ظ

بااستفاده از فین تمرینات زیر را انجام دادیم

۴۰۰ متر پروانه رفت و برگشت پشت

۱۰ تا ۲۵ تا یعنی ۱۰ طول که ما در عرض رفتیم که ۲۰ طول شد

در آخر ۲۰۰ متر بازگشت


حلیا کایینی

1400/08/09 07:06 ب.ظ

متراژ امروز ما : ۳۳۵۰

ممنون از شما و مهتاب جون


دیبا

1400/08/09 07:10 ب.ظ

بعد از اون

100 متر. و 50 متر و 25 متر کرال سینه را رفتیم


دیبا

1400/08/09 07:12 ب.ظ

100 ،50 ،25 متر قورباغه

100 ، 50، 25 متر پروانه

و

100، 50، 25 متر کرال پشت را هم رفتیم


دیبا

1400/08/09 07:13 ب.ظ

بعد با فین 400 متر رفت پروانه برگشت پشت رفتیم


دیبا

1400/08/09 07:13 ب.ظ

و ده تا 25 متر کرال سینه سرعتی را با فین رفتیم


دیبا

1400/08/09 07:14 ب.ظ

و بعد واتر پلو بازی کردیم

متراژ ما 3150 متر

با تشکر.

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018