گفتمان

نظر بچه‌های تیم درباره تمرین یکشنبه ۱ اسفند

دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیریت سایتمدیریت سایت

سایر نوشته ها توسط مدیریت سایت

31 نظر در مطلب "نظر بچه‌های تیم درباره تمرین یکشنبه ۱ اسفند" ثبت شده است

Tandis Kouroshi

1400/12/01 05:44 ب.ظ

سلام وارم اپ امروز : ۲۰۰ متر کرال سینه


Tandis Kouroshi

1400/12/01 05:46 ب.ظ

ست اول : (+ وزنه و کفی) ( هر تمرین ۱۰۰ متر )

۱-پای قورباغه دست سینه

۲- دست قورباغه پای کرال سینه

۳- دست قورباغه موج پروانه

۴- قورباغه کامل اسپرینت ۱

۵-قورباغه کامل اسپرینت ۲

۶-قورباغه کامل اسپرینت ۳


Tandis Kouroshi

1400/12/01 05:49 ب.ظ

ست دوم(+وزنه و فین)(هر تمرین ۱۰۰ متر):

۱- ۱۰ موج به سینه یک هوا

۲- موج به پشت

۳- ۲۰ پای کرال سینه یک دست قورباغه

۴- دو دست راست موج دو دست چپ موج

۵- کرال سینه سه دست راست یک دست چپ

۶-کرال سینه سه دست چپ یک دست راست

۷-کرال سینه کامل اسپرینت ۳


Tandis Kouroshi

1400/12/01 05:50 ب.ظ

ست سوم(+وزنه و فین)(هرتمرین ۱۰۰ متر):

۱-پای کرال پشت

۲- دو دست راست دو دست چپ کرال پشت

۳- کرال پشت کامل اسپرینت ۳


Tandis Kouroshi

1400/12/01 05:51 ب.ظ

ست چهارم (+فین):

۲۰۰ متر پروانه اسپرینت ۳

۲۰۰ متر کرال پشت اسپرینت ۳


Tandis Kouroshi

1400/12/01 05:53 ب.ظ

سپس ست سرعتی اسپرینت ۳:

۳تا ۵۰ متر کرال سینه

۲تا ۵۰ متر قورباغه

۴تا۲۵ متر قورباغه

۳تا۲۵ متر پروانه

۲تا ۲۵ متر کرال پشت


Tandis Kouroshi

1400/12/01 05:54 ب.ظ

و در آخر ۱۵۰ متر بازگشت


Tandis Kouroshi

1400/12/01 05:54 ب.ظ

متراژ :۲۸۰۰ متر ( با احتساب بازگشت )


حلیا کایینی

1400/12/01 06:22 ب.ظ

سلام عرض ادب خدمت مربیان عزیز

تمرینات روز یکشنبه

۲۰۰ وارم آپ


حلیا کایینی

1400/12/01 06:26 ب.ظ

ست اول با وزنه + کفی

۱۰۰ متر پای قورباغه دست کرال سینه

۱۰۰متر پای کرال سینه دست قورباغه

۱۰۰ متر دست قورباغه موج پروانه

۱۰۰متر قورباغه اسپرینت ۱

۱۰۰ متر قورباغه اسپرینت ۲

۱۰۰ متر قورباغه اسپرینت ۳


پارمیس

1400/12/01 06:29 ب.ظ

سلام وقتتون بخیر

در ابتدا ۲۰۰ وارم سینه رفتیم

سپس ۴ ست رفتیم...

ست اول:(وزنه و کفی)

۱-پای قورباغه و دست سینه

۲-دست قورباغه و پای سینه

۳-دست قورباغه و پای موج

تمرین۴/۵/۶:اسپرینت ۱و۲ قورباغه

اسپرینت ۳ را من نرفتم...

ست دوم:(وزنه و فین)

۱۰-۱ موج سینه یک هوا

۲-موج پشت و دست ها کشیده

۳-بیست پای سینه یک دست قورباغه

۴-دو دست راست موج و دو دست چپ

۵-کرال سینه، سه دست راست و یک دست چپ

۶-کرال سینه، سه دست چپ یک دست راست

۷-اسپرینت ۳ سینه

ست سوم:(وزنه و فین)

۱-پای کرال پشت و دست ها کشیده

۲-دو دست راست و دوست چپ پشت

۳-اسپرینت ۳ پشت

(((ست چهارم را نرفتم چون سریع رفتیم برای رکوردگیری)))

رکوردگیری:

۳ تا ۵۰ متر سینه

۲ تا ۵۰ متر قورباغه

۴ تا ۲۵ متر قورباغه

۳ تا ۲۵ متر پروانه

۲ تا ۲۵ متر پشت

و در اخر ۵۰ متر بازگشت...


حلیا کایینی

1400/12/01 06:31 ب.ظ

ست دوم فین + وزنه

هر تمرین ۱۰۰ متر

۱۰ موج به سینه یک هوا

موج به پشت

۲۰ پای سینه یک دست قورباغه

دودست راست موج دو دست. چپ موج

۳ دست راست و ۱دست چپ

۳دست چپ و ۱ دست راست

کرال سینه اسپرینت ۳


حلیا کایینی

1400/12/01 06:36 ب.ظ

ست ۳ فین + وزنه

هر تمرین ۱۰۰ متر

پای کرال پشت

دو دست چپ و دو دست راست کرال سینه

کرال پشت کامل اسپرینت ۳


حلیا کایینی

1400/12/01 06:39 ب.ظ

ست ۴ با فین

۲۰۰ متر پروانه اسپرینت ۳

۲۰۰ متر کرال پشت اسپرینت ۳


حلیا کایینی

1400/12/01 06:42 ب.ظ

ست سرعتی اسپرینت ۳

۳تا کرال سینه

۲تا ۵۰ متر قورباغه

۴تا۲۵ متر قورباغه

۳تا ۲۵ مترپروانه

۲تا ۲۵ متر کرال پشت


حلیا کایینی

1400/12/01 06:44 ب.ظ

در آخر ۱۵۰متر باز گشت

متراژ امروز :۲۸۰۰

خسته نباشید


Farnaz nj

1400/12/01 07:31 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون

امروز تمرینات رو با ۲۰۰ متر وارم

سپس تمرینات با وزنه و کفی داشتیم که شامل:

پای قورباغه دست سینه

دست قورباغه پای کرال سینه

دست قورباغه موج پروانه

قورباغه کامل

قورباغه کامل

قورباغه کامل


Farnaz nj

1400/12/01 07:34 ب.ظ

سپس تمرینات با فین و وزنه داشتیم که شامل:

- ۱۰ موج به سینه یک هوا

۲- موج به پشت

۳- ۲۰ پای کرال سینه یک دست قورباغه

۴- دو دست راست موج دو دست چپ موج

۵- کرال سینه سه دست راست یک دست چپ

۶-کرال سینه سه دست چپ یک دست راست

۷-کرال سینه کامل


Farnaz nj

1400/12/01 07:34 ب.ظ

در ادامه

پای کرال پشت

دو دست راست دو دست چپ کرال پشت

کرال پشت کامل


Farnaz nj

1400/12/01 07:36 ب.ظ

تمرینات فقط با فین

۲۰۰ متر پروانه

۲۰۰ متر کرال پشت کامل

اسپرینت ۳


Farnaz nj

1400/12/01 07:37 ب.ظ

۳تا ۵۰ متر کرال سینه

۲تا ۵۰ متر قورباغه

۴تا۲۵ متر قورباغه

۳تا۲۵ متر پروانه

۲تا ۲۵ متر کرال پشت


Farnaz nj

1400/12/01 07:38 ب.ظ

و در اخر بازگشت رفتیم

متراژ کل ۲۹۵۰


Yasna

1400/12/01 07:54 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون🌺


Yasna

1400/12/01 07:54 ب.ظ

وارم : ۲۰۰ متر


Yasna

1400/12/01 07:56 ب.ظ

و با کفی و وزنه ادامه دادیم:

۱- ۱۰۰ متر پای قورباغه دست سینه

۲- ۱۰۰ متر دست قورباغه پای کرال سینه

۳- ۱۰۰ متر دست قورباغه موج پروانه

۴- ۱۰۰ متر قورباغه کامل اسپرینت ۱

۵- ۱۰۰ متر قورباغه کامل اسپرینت ۲

۶- ۱۰۰ متر قورباغه کامل اسپرینت ۳


Yasna

1400/12/01 07:57 ب.ظ

و در ادامه با وزنه و فین:

۱- ۱۰۰ متر ۱۰ موج به سینه یک هوا

۲- ۱۰۰ متر موج به پشت

۳- ۱۰۰ متر ۲۰ پای کرال سینه یک دست قورباغه

۴- ۱۰۰ متر دو دست راست موج دو دست چپ موج

۵- ۱۰۰ متر کرال سینه سه دست راست یک دست چپ

۶- ۱۰۰ متر کرال سینه سه دست چپ یک دست راست

۷- ۱۰۰ متر کرال سینه کامل اسپرینت ۳


Yasna

1400/12/01 07:58 ب.ظ

ادامه:

۱- ۱۰۰ متر پای کرال پشت

۲- ۱۰۰ متر دو دست راست دو دست چپ کرال پشت

۳- ۱۰۰ مترکرال پشت کامل اسپرینت ۳


Yasna

1400/12/01 07:59 ب.ظ

و بعد بدون وزنه و فقط با فین:

۱. ۲۰۰ متر پروانه

۲. ۲۰۰ متر کرال پشت


Yasna

1400/12/01 08:00 ب.ظ

و بعد تمرینات گروهی و سرعتی اسپرینت ۳:

۳تا ۵۰ متر کرال سینه

۲تا ۵۰ متر قورباغه

۴تا۲۵ متر قورباغه

۳تا۲۵ متر پروانه

۲تا ۲۵ متر کرال پشت


Yasna

1400/12/01 08:01 ب.ظ

و در اخر ۱۵۰ متر بازگشت داشتیم.

متراژ امروز: ۲۸۰۰ متر

ممنونم و خسته نباشید✨


Mahya ❣☙(✿ ♥‿♥)

1400/12/01 09:02 ب.ظ

سلام

ما امروز 200متر وارم رفتیم

💜🟣🟪

کفی و وزنه پوشیدیم

💙🔵🟦

100متر پای قورباغه دست سینه

100 متر دست قورباغه پای سینه

100 متردست قورباغه با موج پروانه

100مترقورباغه کامل اسپیرینت1

100متر قورباغه کامل اسپیرینت 2

100متر قورباغه کامل اسپیرینت 3

ست اول

💚🟢🟩

فین وزنه

ست دوم

100متر 10موج یک هوا به دست کرال سینه

100متر موج به پشت

100متردست قورباغه موج پروانه

100متر دو دست راست موج دو دست چپ موج

100متر 3دست راست 1دست چپ

100متر 3دست چپ 1 دست راست

100متر کرال سینه اسپیرینت 3

💛🟡🟨

100متر پای پشت

100 کرال پشت 2دست راست 2دست چپ

100متر کرال پشت کامل اسپیرینت 3

🧡🟠🟧

وزنه رو در آوردیم و فین فقط در پایمان بود

ست 4 چهارم

200متر کامل پروانه

200متر کامل کرال پشت

❤🔴🟥

🎊تمرینات سرعتی نفس گیر 🎉

اسپریت 3

3 تا 50 متر سینه

2تا 50 تا قورباغه

4تا 25متر قورباغه

3تا 25 متر پروانه

2 تا 25تا هم کرال پشت

🤍⚪⬜

15ج وارم داشتیم

متراژ 2800

🤎🟤🟫

ممنون مهتاب جون بابت زهماتتان

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018