گفتمان

نظر بچه‌های تیم درباره تمرین یکشنبه ۸ اسفند

دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیریت سایتمدیریت سایت

سایر نوشته ها توسط مدیریت سایت

72 نظر در مطلب "نظر بچه‌های تیم درباره تمرین یکشنبه ۸ اسفند" ثبت شده است

Tandis Kouroshi

1400/12/08 05:48 ب.ظ

سلام امروز قبل از وارم اپ ۲۰۰ تا طناب با وزنه و چندتا دراز نشست ایستاده زدیم و سپس تمرینات و شروع کردیم :

وارم اپ ۲۰۰ متر کرال سینه با وزنه به مچ پا


Aylin

1400/12/08 05:49 ب.ظ

سلام مهتاب جون خسته نباشید

تمرینات امروز 👇🏻

۲۰۰ متر وارم با وزنه

بعد به وزنه کفی اضافه شد

۲۰۰ ده تا پای سینه یک دست غورباقه

۲۰۰ با هر دست سینه یک پای غورباقه

۲۰۰ دست بالای سر کشیده پای پشت

۲۰۰ ده تا موج پروانه نفس از پهلو طوری که موقع ی هوا در حال موج به پهلو

۳ تا ۲۰۰ تا و یک ۵۰ تا پروانه

بعد ۴ نا ۲۵ متر پروانه

۳ تا ۲۵ متر پشت

۴ تا ۲۵ غورباقه

۳ تا ۲۵ سینه

۵۰ کتر بازگشت

خدانگهدار خسته نباشید


Tandis Kouroshi

1400/12/08 05:50 ب.ظ

ست اول (+کفی و زنه)( هرکدام ۲۰۰ متر):

۱- ۱۰ تا پای سینه یک دست قورباغه

۲- یک دست کرال سینه یک پای قورباغه

۳- پای کرال پشت

۴- ۱۰ موج پروانه یک دست قورباغه


Tandis Kouroshi

1400/12/08 05:52 ب.ظ

سپس ست اسپرینت ۳ (+وزنه و کفی):

۱۰۰ متر کرال سینه

۷۵ متر کرال پشت

۷۵ متر قورباغه


Tandis Kouroshi

1400/12/08 05:52 ب.ظ

سپس ۳تا۲۰۰ متر پروانه رکورد (+فین)


Tandis Kouroshi

1400/12/08 05:54 ب.ظ

بعدش با فین دوباره ست اسپرینت ۳ داشتیم :

۴تا ۲۵متر پروانه بی نفس

۵۰ متر پروانه


Tandis Kouroshi

1400/12/08 05:55 ب.ظ

سپس بدون فین :

۲تا۲۵ متر پروانه

۲تا۲۵ متر کرال پشت

۲تا۲۵ متر قورباغه


Tandis Kouroshi

1400/12/08 05:55 ب.ظ

و در آخر ۵۰ متر بازگشت


حلیا کایینی

1400/12/08 05:55 ب.ظ

سلام خسته نباشید

تمرینات روز یکشنبه

۲۰۰ متر وارم آپ


Tandis Kouroshi

1400/12/08 05:55 ب.ظ

متراژ :۲۲۰۰ متر


حلیا کایینی

1400/12/08 05:58 ب.ظ

ست اول کفی + وزنه

هر تمرین ۲۰۰ متر

۱۰ پای سینه یه هوا

یک دست کرال سینه پای قورباغه

پای کرال پشت

۱۰ موج. پروانه یه دست قورباغه


حلیا کایینی

1400/12/08 05:59 ب.ظ

ست سرعتی اسپرینت ۳ وزنه و کفی

۱۰۰ متر کرال سینه

۷۵ متر کرال پشت

۷۵ مترقورباغه


حلیا کایینی

1400/12/08 06:00 ب.ظ

سپس رکورد گیری ۳تا۲۰۰ متر بافین پروانه


حلیا کایینی

1400/12/08 06:01 ب.ظ

سپس با فین ۵۰ متر پروانه و ۴ تا ۲۵ متر پروانه


حلیا کایینی

1400/12/08 06:02 ب.ظ

سپس بدون فین

۲تا ۲۵متر پروانه

۲ تا ۲۵ متر پشت

۲ تا ۲۵ متر قورباغه


حلیا کایینی

1400/12/08 06:04 ب.ظ

و در اخر هم ۵۰ متر بازگشت رفتیم

متراژ ۲۲۰۰

خدانگهدار


پارمیس

1400/12/08 06:10 ب.ظ

سلام وقتتون بخیر

امروز اول ۲۰۰ طناب زدیم سپس با وزنه یک سری تمریناتی را انجام دادیم از جمله درازنشست ایستاده و سپس ۲۰۰ وارم سینه با وزنه رفتیم.


پارمیس

1400/12/08 06:15 ب.ظ

بعد ۴ تا ۲۰۰ متر رفتیم...(وزنه+کفی)

۲۰۰ متر اول:۱۰ پای کرال سینه یک دست قورباغه

۲۰۰ متر دوم:با هر دست کرال سینه یک پای قورباغه

۲۰۰ متر سوم:پای پشت با دست های کشیده که من ۱۰۰ متر رفتم...

۲۰۰ متر چهارم:۱۰ موج پروانه با یک هوا از کنار


پارمیس

1400/12/08 06:18 ب.ظ

سپس سرعتی رفتیم...(وزنه+کفی)

۱۰۰ متر سینه

۷۵ متر پشت

۷۵ متر قورباغه


پارمیس

1400/12/08 06:20 ب.ظ

۳ تا ۲۰۰ متر پروانه رکوردگیری داشتیم*فین*

۲۰۰ متر اول:۴:۳۵

۲۰۰ متر دوم:۴:۴۵

۲۰۰ متر سوم ۴:۴۶


پارمیس

1400/12/08 06:23 ب.ظ

*فین*

۴ تا ۲۵ متر پروانه

۵۰ متر پروانه

((بدون فین))

۲ تا ۲۵ متر پروانه

۲ تا ۲۵ متر پشت

۲ تا ۲۵ متر قورباغه


پارمیس

1400/12/08 06:24 ب.ظ

در آخر ۵۰ متر بازگشت داشتیم🌷🌷🌷


پارمیس

1400/12/08 06:28 ب.ظ

متراژ من:۲۱۰۰*به دلیل یک ۱۰۰ متر که نرفتم*

خسته نباشید🌿🌿🌿


Baran

1400/12/08 08:11 ب.ظ

سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون و دوستان


Baran

1400/12/08 08:12 ب.ظ

قبل از وارم طناب و دراز نشست و پرش به طرفین داشتیم و بعد ۲۰۰ سینه وارم رفتیم


Baran

1400/12/08 08:14 ب.ظ

و بعد تمرینات دریل رو داشتیم هرکدام ۲۰۰ متر

۱۰ تا پای سینه یک دست قورباغه

یک دست سینه یک پای قورباغه

پای کرال پشت

۱۰ موج پروانه یک دست قورباغه


Baran

1400/12/08 08:16 ب.ظ

و بعد همچنان با وزنه و کفی

۱۰۰ سینه

۷۵ مترپشت

۷۵ متر قورباغه


Baran

1400/12/08 08:17 ب.ظ

و بعد با کفی ۳تا ۲۰۰ متر رکورد پروانه داشتیم


Baran

1400/12/08 08:18 ب.ظ

و بعد

۴تا ۲۵متر پروانه بی نفس

۵۰ متر پروانه


Baran

1400/12/08 08:19 ب.ظ

و بعد بدون فین

۲تا۲۵ متر پروانه

۲تا۲۵ متر کرال پشت

۲تا۲۵ متر قورباغه


Baran

1400/12/08 08:20 ب.ظ

و بعد ۵۰متبر بازگشت

خسته نباشید شب خوش


Zoha

1400/12/08 08:44 ب.ظ

سلام

اول ۲۰۰ تناب با وزنه بعد چند تا پرش از روی بند و چند تا درازنشست ایستاده

۲۰۰ وارم سینه با وزنه

بعد وزنه +کفی

۲۰۰- ۱۰ پای سینه یک دست غور باقه

۲۰۰ با هر دست سینه یک پای غور باقه

۲۰۰ پای پشت

۲۰۰ -۱۰ موج پروانه یک هوا از بغل

رکرد گیری پشت سر هم

(۳ تا ۲۰۰ پروانه ۵۰ پروانه)با فین

(۱۰۰ متر پروانه

۷۵ غور باقه

۷۵ پشت

۱۰۰ سینه ) بدونه فین

۵۰ باز گشت

خسته نباشید 💗


Nirvana

1400/12/08 10:27 ب.ظ

سلام خدمت همگي


Nirvana

1400/12/08 10:28 ب.ظ

ما برای شروع بیرون از آب چند تا حرکات کششی با وزنه انجام دادیم سپس با وزنه ۲۰۰ متر warm up رفتیم.


Nirvana

1400/12/08 10:31 ب.ظ

سپس کفی پوشیدیم و تمریناتی انجام دادیم:

۲۰۰ متر ۱۰ پای کرال سینه یک دست قورباغه.

۲۰۰ متر یک دست کرال سینه یک پای قورباغه.

۲۰۰ متر پای کرال پشت

۲۰۰ متر ۱۰ موج پروانه یک هوا


Nirvana

1400/12/08 10:32 ب.ظ

سپس رکورد گيري داشتیم:

۳ تا ۲۰۰ متر پروانه

۵۰ متر پروانه


Nirvana

1400/12/08 10:34 ب.ظ

سپس رکورد گيري های ۲۵ متر ۲۵ متر داشتیم:

۴ تا ۲۵ متر پروانه

۳ تا ۲۵ متر قورباغه

۳ تا ۲۵ متر کرال پشت

۱۰۰ متر هم کرال سینه داشتیم.


Nirvana

1400/12/08 10:34 ب.ظ

سپس ۵۰ متر بازگشت رفتیم.


Nirvana

1400/12/08 10:35 ب.ظ

متراژ امروز:

2200 متر


Nirvana

1400/12/08 10:36 ب.ظ

خسته‌ نباشید


آیدینا

1400/12/08 11:23 ب.ظ

سلام تمرینات روز یکشنبه

وزنه ها رو بستیم

۲۰۰تاطناب زدیم

با وزنه ۲۰۰ وارم رفتیم


آیدینا

1400/12/08 11:28 ب.ظ

بعد کفی هم پوشیدیم

۸۰۰متر شنا کردیم که شامل شنا های زیر است

۲۰۰متر۲۰تا پای سینه یک هوا

۲۰۰متر دست کرال سینه پای قورباغه

۲۰۰ متر پای پشت

۲۰۰ ده تا موج پروانه یه هوا


آیدینا

1400/12/08 11:31 ب.ظ

۱۰۰ متر کرال سینه

۷۵ متر کرال پشت

۷۵ قورباغه


آیدینا

1400/12/08 11:31 ب.ظ

اسپرینت ۳ با کفی و وزنه

۳تا ۲۰۰پتر رکورد پروانه با فین


آیدینا

1400/12/08 11:34 ب.ظ

بعد ۴تا ۲۵متر پروانه بی نفس

۵۰ متر پشت

بعد بدون فین ۲تا ۲۵متر پروانه

۲تا ۲۵متر کرال پشت

۲تا ۲۵متر قورباغه

ودر آخر هم ۵۰متر برگشت


آیدینا

1400/12/08 11:36 ب.ظ

خسته نباشید

شبتون بخیر


Melina Sadeqi

1400/12/09 11:52 ق.ظ

سلام وقتتون بخیر و عرض خسته نباشید خدمت مهتاب جون🌸


Melina Sadeqi

1400/12/09 11:53 ق.ظ

دیروز قبل از وارم ۲۰۰ تا طناب با وزنه زدیم و بعد چندتا دراز نشست ایستاده زدیم و سپس تمرینات و شروع کردیم :

ابتدا وارم ۲۰۰ متر کرال سینه با وزنه همراه در مچ پا


Melina Sadeqi

1400/12/09 11:56 ق.ظ

بعد از وارم باکفی و زنه که هرکدام ۲۰۰ متر بودند این تمارین را رفتیم:

۱- ۱۰ تا پای سینه یک دست قورباغه

۲- یک دست کرال سینه یک پای قورباغه

۳- پای کرال پشت

۴- ۱۰ موج پروانه یک دست قورباغه

وبعدش ست اسپرینت ۳ باوزنه و کفی:

۱۰۰ متر کرال سینه

۷۵ متر کرال پشت

۷۵ متر قورباغه

رفتیم‌.


Melina Sadeqi

1400/12/09 11:58 ق.ظ

سپس ۳تا۲۰۰ متر پروانه رکورد گیری با فین بود که من با هر دست سینه یه موج میزدم.


Melina Sadeqi

1400/12/09 12:00 ب.ظ

سپس با فین دوباره ست اسپرینت ۳ رفتیم:

۴تا ۲۵متر پروانه بی نفس که من یک دست سینه و یک موج میزدم .

و

۵۰ متر پروانه


Melina Sadeqi

1400/12/09 12:03 ب.ظ

و بعد فین هارا در آوردیم و :

۲تا۲۵ متر پروانه

۲تا۲۵ متر کرال پشت

۲تا۲۵ متر قورباغه

و در آخر ۵۰ متر بازگشت رفتیم .

متراژ :۲۲۰۰ متر


Melina Sadeqi

1400/12/09 12:04 ب.ظ

با تشکر از مهتاب جون🌸.


Farnaz nj

1400/12/09 02:48 ب.ظ

باعرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون

وارم شامل ۲۰۰ تا طناب و دراز نشست ایستاده و ۲۰۰ متر کرال سینه

تمامی این تمارین با وزنه انجام شد

ست اول تمرین همراه با وزنه و کفی

۱- ۱۰ تا پای سینه یک دست قورباغه

۲- یک دست کرال سینه یک پای قورباغه ۲۰۰ متر

۳- پای کرال پشت ۲۰۰ متر

۴- ۱۰ موج پروانه یک دست قورباغه۲۰۰ متر

ست بعدی ‌اسپرینت سه بود و شامل

۱۰۰ متر کرال سینه

۷۵ متر کرال پشت

۷۵ متر قورباغه


Farnaz nj

1400/12/09 02:51 ب.ظ

بعد سه تا ۲۰۰ متر پروانه رکورد گیری اسپرینت سه


Farnaz nj

1400/12/09 02:52 ب.ظ

در اخر

۴تا ۲۵متر پروانه بی نفس

۵۰ متر پروانه


Farnaz nj

1400/12/09 02:52 ب.ظ

و رکرد گیری های بدون فین که شامل

۲تا۲۵ متر پروانه

۲تا۲۵ متر کرال پشت

۲تا۲۵ متر قورباغه


Farnaz nj

1400/12/09 02:53 ب.ظ

و ۵۰ متر بازگشت داشتیم

متراژ ۲۲۰۰ متر

خسته نباشید🌼


Setayesh abbasi

1400/12/10 01:02 ق.ظ

سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون و دوستان


Setayesh abbasi

1400/12/10 01:03 ق.ظ

ما برای شروع اول نرمش کردیم

۲۰۰ تا طناب و چند تا دراز نشست و تمرینات دیگر


Setayesh abbasi

1400/12/10 01:03 ق.ظ

و بعد ۲۰۰ متر وارم رفتیم


Setayesh abbasi

1400/12/10 01:04 ق.ظ

به همراه وزنه

و بعد تمرینات زیر رو انجام دادیم


Setayesh fallah

1400/12/10 01:07 ق.ظ

سلام

ما ابتدا 200 تا طناب زديم سپس حركات نرمشي پرش از روي طناب و دراز نشست ايستاده رو انجام داديم


Setayesh abbasi

1400/12/10 01:07 ق.ظ

کفی+وزنه

هر کدوم ۲۰۰ متر

۱۰ تا پای سینه یک دست قورباغه

یک دست کرال سینه یک پای قورباغه

پای کرال پشت

۱۰ موج پروانه یک دست قورباغه

۱۰۰ متر کرال سینه

۷۵ متر کرال پشت

۷۵ متر قورباغه


Setayesh abbasi

1400/12/10 01:08 ق.ظ

و بعد ۳ تا ۲۰۰ متر پروانه رکورد داشتیم


Setayesh abbasi

1400/12/10 01:09 ق.ظ

و بعد

۴تا ۲۵متر پروانه بی نفس

۵۰ متر پروانه


Setayesh abbasi

1400/12/10 01:10 ق.ظ

بدون فین

۲تا۲۵ متر پروانه

۲تا۲۵ متر کرال پشت

۲تا۲۵ متر قورباغه


Setayesh fallah

1400/12/10 01:10 ق.ظ

ما تمرينات بالا رو با وزنه رفتيم و سپس با وزنه ادامه داديم وارم 200 متر


Setayesh abbasi

1400/12/10 01:11 ق.ظ

و در آخر ۵۰ متر بازگشت

با تشکر از مهتاب جون.


Setayesh fallah

1400/12/10 01:13 ق.ظ

سپس با كفي و وزنه

200 ده تا پاي سينه يم دست قورباغه

200دست كرال سينه پاي قورباغه

200پاي كرال پشت

200ده موج پروانه يك دست قوورباغه


Setayesh fallah

1400/12/10 01:16 ق.ظ

سپس با اسپرينت 3

100سينه 75 پشت 75 قورباغه

بعد 3 تا 200 متر پروانه با فين ركورد داديم

بعد هم با فين اسپيرينت 3

4 تا يك طول پروانه

50 پروانه


Setayesh fallah

1400/12/10 01:18 ق.ظ

بعد بدون فين دو طول پروانه و پشت و قورباغه

و 50 متر بازگشت

متراژ:2200

با تشكر از مهتاب جون

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018