گفتمان

نظر بچه های خوب تیم درباره تمرین روز پنجشنبه 29 اردیبهشت

دسته ها: گفتمان
کلمات کلیدی:

مدیر گفتمان سایتمدیر گفتمان سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر گفتمان سایت

44 نظر در مطلب "نظر بچه های خوب تیم درباره تمرین روز پنجشنبه 29 اردیبهشت" ثبت شده است

Tandis Kouroshi

1401/02/29 04:09 ب.ظ

سلام امروز تمرین را مثل همیشه با ۲۰۰ تا طناب شروع کردیم (+وزنه )

وارم اپ امروز : ۲۰۰ کرال سینه (+وزنه)

۲تا ۵۰ متر سه پای قورباغه یک هوا (+وزنه)

۱۰۰ متر ۲۰ کرال سینه هوا گیری از بغل (+وزنه)


Tandis Kouroshi

1401/02/29 04:11 ب.ظ

۵۰ متر ۱۰ پای سینه دست راست کرال ۱۰ پا دست چپ

۵۰ متر هر دو نفر ۱۰ پا یک دست مخالف ۱۰ پا دست موافق و زدن کف دست دو نفر


Tandis Kouroshi

1401/02/29 04:16 ب.ظ

ست اول (+کفی ) :

۳ تا ۱۰۰ متر تخصص اول ( اولی اسپرینت ۱ دومی اسپرینت ۲ سومی اسپرینت ۳)

۳ تا۱۰۰ متر تخصص دوم ( اولی اسپرینت ۱ دومی اسپرینت ۲ سومی اسپرینت ۳)


Farnaz nj

1401/02/29 04:17 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون

تمرینات امروز رو با ۲۰۰ طناب همراه با وزن۶ بالای اب شروع کردیم


Farnaz nj

1401/02/29 04:18 ب.ظ

سپس

۲۰۰ متر کرال سینه

۲ تا ۵۰ متر سه پای قورباغه به نفس

۱۰۰ متر ۲۰ پای سینه یه هوا

(همراه با وزنه)


Tandis Kouroshi

1401/02/29 04:19 ب.ظ

ست دوم (+فین ) :

۲۰۰ متر رفت پای کرال سینه برگشت اسپرینت ۳ کامل کرال سینه

۲۰۰ متر رفت موج پروانه برگشت اسپرینت ۳ کامل پروانه


Farnaz nj

1401/02/29 04:20 ب.ظ

سپس دو تا ۵۰ متر

اولی: ۱۰ پای سینه دست چپ ده پای سینه دست راست* هواگیری از یه دست

دومی:رفت و برگشت دو تا دوتا کرال سینه از یه دست باید دو شناگر باید دستاشون بهم میزدن


Tandis Kouroshi

1401/02/29 04:21 ب.ظ

ست سوم (+فین ) ( اسپرینت ۳) :

۴ تا ۲۵ متر پروانه بی نفس

۲ تا ۵۰ متر کرال سینه

۲ تا ۲۵ متر کرال پشت

۴ تا ۲۵ متر کرال سینه


Farnaz nj

1401/02/29 04:21 ب.ظ

تمارین با کفی

۳ تا ۱۰۰ متر تخصص اول

۳ تا ۱۰۰ متر تخصص دوم

اولین ۱۰۰ اسپرینت ۱ دومی اسپرینت ۲ سومی اسپرینت سه


Tandis Kouroshi

1401/02/29 04:21 ب.ظ

و در آخر یک اسپرینت تیمی داشتیم که رفت قورباغه برگشت کرال سینه بود


Tandis Kouroshi

1401/02/29 04:21 ب.ظ

متراژ ۲۱۰۰ متر


Farnaz nj

1401/02/29 04:22 ب.ظ

تمارین با فین

۴ بار یه طول یه طول پروانه بی نفس

۲ تا ۲۵ متر کرال پشت

۲ تا ۵۰ متر کرال سینه همراه با سالتو بی نفس

۴ بار یه طول یه طول کرال سینه بی نفس


Farnaz nj

1401/02/29 04:23 ب.ظ

در اخر تیمی داشتیم بدون فین

رفت قورباغه برگشت کرال سینه


Farnaz nj

1401/02/29 04:23 ب.ظ

متراژ ۲۱۰۰


Farnaz nj

1401/02/29 04:23 ب.ظ

خسته نباشید❤️


Yasna

1401/02/29 05:14 ب.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون💖


Yasna

1401/02/29 05:17 ب.ظ

تمرینات رو همراه با وزنه شروع کردیم:

۲۰۰ تا طناب

۱. ۲۰۰ متر سینه

۲. ۲ تا ۵۰ متر ۳ پای قورباغه یک هوا

۳. ۱۰۰ متر ۲۰ تا پای سینه یک هوا

۴. ۰۵ متر ۱۰ پای سینه دست راست کرال ۱۰ پا دست چپ

۵. ۵۰ متر هر دو نفر ۵ پا یک دست مخالف ۵ پا دست ‌موافق و زدن کف دست با یارشون۰


Yasna

1401/02/29 05:19 ب.ظ

و بعد با کفی ادامه دادیم:

۱. ۳ تا ۱۰۰ متر تخصص اول ( به ترتیب اسپرینت ۱،۲ و ۳)

۲. ۳ تا۱۰۰ متر تخصص دوم ( به ترتیب اسپرینت ۱،۲ و ۳)


Yasna

1401/02/29 05:20 ب.ظ

با فین ادامه دادیم:

۴ تا ۲۵ متر پروانه بی نفس

۲ تا ۵۰ متر کرال سینه

۲ تا ۲۵ متر کرال پشت

۴ تا ۲۵ متر کرال سینه


Yasna

1401/02/29 05:21 ب.ظ

و در اخر تمرین تیمی داشتیم :

رفت قورباغه و برگشت سینه


Yasna

1401/02/29 05:21 ب.ظ

متراژ امروز ۲۱۰۰ متر

ممنونم‌ و خسته نباشید💖


مریم دلگشا

1401/02/29 09:03 ب.ظ

سلام

ما امروز اول با وزنه ۲۰۰ تا طناب زدیم


مریم دلگشا

1401/02/29 09:04 ب.ظ

بعد وارم رفتیم که شامل

۲۰۰ متر کرال سینه

۲ تا ۵۰ متر قورباغه

بود


مریم دلگشا

1401/02/29 09:08 ب.ظ

بعد با وزنه ادامه دادیم و تمرینات زیر انجام دادیم

۱۰۰ متر ۲۰ تا پای کرال سینه یه هوا

۵۰ متر ۱۰ تا پای کرال سینه دست راست ۱۰ تا پای کرال سینه دست چپ

۵۰ متر دو نفر دو نفر ۵ تا پا یه دست مخالف ۵ پا دست موافق و زدن دست هامون به هم


مریم دلگشا

1401/02/29 09:11 ب.ظ

بعد وزنه ها رو در اوردیم و کفی پوشیدیم

۳ تا ۱۰۰ متر تخصص اول ( اولی اسپرینت ۱ دومی ۲ و سومی هم ۳ بود)

تمرین قبل رو با تخصص دوم هم انجام دادیم


مریم دلگشا

1401/02/29 09:13 ب.ظ

بعد با فین ادامه دادیم و

۴ تا ۲۵ متر پروانه بی نفس

۲ تا ۵۰ متر کرال سینه

۲ تا ۵۰ متر کرال پشت

۴ تا ۲۵ متر کرال سینه


مریم دلگشا

1401/02/29 09:14 ب.ظ

و در اخر شنای تیم رفتیم که رفت قورباغه و برگشت کرال سینه بود


مریم دلگشا

1401/02/29 09:15 ب.ظ

متراژ: ۲۱٠٠ متر


دیبا

1401/02/30 01:08 ق.ظ

سلام

ما امروز برای شروع ۲۰۰ تا طناب زدیم با وزنه و سپس

۲۰۰ متر سینه

و ۲ تا ۵۰ متر قورباغه رفتیم


دیبا

1401/02/30 01:11 ق.ظ

و بعد تمرینات زیر رو با کفی انجام دادیم

۱۰۰ متر ۲۰ تا پای کرال سینه یه هوا

۵۰ متر ۱۰ تا پای کرال سینه دست چپ ۱۰ تا پای کرال سینه دست راست

۵۰ متر دو نفر دو نفر ۵ تا پا یه دست مخالف و ۵ پا دست موافق و زدن دست هامون به همدیگه


دیبا

1401/02/30 01:11 ق.ظ

با وزنه ببخشید


دیبا

1401/02/30 01:13 ق.ظ

و بعد وزنه رو درآوردیم و با کفی ادامه دادیم

۳ تا ۱۰۰ متر تخصص اول

۳ تا ۱۰۰ متر تخصص دوم


دیبا

1401/02/30 01:14 ق.ظ

بعد با فین ادامه دادیم

۴ تا ۲۵ متر پروانه بی نفس

۲ تا ۵۰ متر سینه

۲ تا ۵۰ متر پشت

۴ تا ۲۵ متر سینه


دیبا

1401/02/30 01:16 ق.ظ

و در آخر هم شنای تیمی داشتیم که رفت قورباغه و برگشت سینه بود

متراژ:۲۱۰۰ متر شد

با تشکر از مهتاب جون


Farnaz nj

1401/02/30 11:27 ق.ظ

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهتاب جون

تمرینات امروز رو با ۲۰۰ طناب همراه با وزنه بالای اب شروع کردیم


Farnaz nj

1401/02/30 11:27 ق.ظ

سپس ۱۰۰ متر وارم رفتیم

و بعد رکورد داشتیم


Farnaz nj

1401/02/30 11:27 ق.ظ

رکورد ها

۱۰۰ تخصص اول

۵۰ تخصص اول

۵۰ تخصص دوم


Farnaz nj

1401/02/30 11:28 ق.ظ

سپس ۶ طول حمل توپ سربالا

۶ طول حمل به پشت

و ۶ طول فیت کردن


Farnaz nj

1401/02/30 11:28 ق.ظ

سپس در حین بستن دروازه ها پاسکاری دو به دو کار کردیم


Farnaz nj

1401/02/30 11:28 ق.ظ

بعد داترپلو باری کردیم


Farnaz nj

1401/02/30 11:31 ق.ظ

نکات بازی

۱- بچه ها تک روی میکردن و همین نتیجه از دست دادن فرصت های متعدد برای گل زدن میشد

۲- پاس های بلند که به یار نمیرسید و روی اب میوفتاد که نتیجش از دست دادن توپ میشد

۳- بعضی بازیکن ها اصلا تمرکزی روی بازی نداشتن و به عبارتی اصلا بازی نمیکردن فقط ایستاده نگاه میکردن در پست دفاع حتی دستشون هم بالا نمیبردن برای کمک

۴-بازیکن ها حریف رو پرس نمیکردن


Farnaz nj

1401/02/30 11:32 ق.ظ

خسته نباشید❤️


Atrin khosropour 🤍

1401/02/30 01:26 ب.ظ

سلام به مهتاب جون عزیز و دوستان گلم 💓

اول با ۲۰۰ تناب با وزنه شروع کردیم🤍

بعد ۱۰۰ متر وارم رفتیم💓

و بعد رکورد گیری داشتیم🤍

۱۰۰ تخصص اول 💓

۵۰ تخصص اول🤍

۵۰ تخصص دوم 💓

۶ طول سینه سر بالا با توپ🤍

۶ طول حمل به پشت 💓

۶ طول فیت کردن 🤍

۲۰ طول سینه سر بالا با توپ 💓

۲۰ طول حمل یه پشت 💓

و بعد توپ رو لای پا م گذاشتم و ۱ عرض دست سینه ۱

دست قورباغه ۱ عرض دست پروانه ۱ عرض دست 🤍

پشت

با تشکر از زحماتتون 🤍💓🤍💓🤍💓🤍💓🤍💓


آناهیتا نوروزی

1401/03/01 02:06 ب.ظ

سلام من ۴ سال توی این تیم بودم مهتاب جون خیلی مربی خوبیییی هستن . چقدر خاطرات خوبی توی تمرینات داشتیممم.

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al

Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin

Instagram takipçi alma camia tarafından bilinen ve tanınan kişilere karşı olan ilgi şuuraltını tetikleyerek psikolojik etkisinde bırakır nedeniyle takip isteği yaratmaktadır. bu nedenle Instagram'da popüler olmak isteyen kişiler takipçi sayısını arttırmak amacıyla güvenli ve uygun fiyatlı Instagram takipçi satın alma hizmetlerini tercih etmektedir. meydana getirilen birfazlaca araştırma bu durumu ve bunu sağlamak için kullanılan yöntemleri inceleyerek, bunların hakikaten de müessir olduğunu ıspatlamıştır. Birçok sosyalmedya kullanıcılarının böyle davranması bunu açık bir halde ortaya koymaktadır. Ürün ve Hizmet Tanıtımları İçin Türk Takipçi Satın Al İnstagram Türk takipçi satın al sayfamızda yer alan %100 organik Türk takipçi paketleri ile siz de güvenli sosyal medya kazancı elde edebilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi binlerce aktif Türk takipçiye ulaştırabilirsiniz. Böylece hem tanıtım hem de satış konusunda başarı elde etmeniz mümkün olur. Güvenli Ödeme Seçenekleri ile Türk Takipçi Satın Al Tamamı ile organik ve güvenilir takipçi portföyü ile hizmet sunan takipZ sosyal medya danışmanları sizlere destek olmaktan onur duymaktadır. 3D ödeme seçeneği ile güvenli ödeme işlem hakkı sunan firma ile siz de kaliteyi satın alma imkanına sahip olabilirsiniz. Instagram Takipçi Satın Almanın Avantajları nedir? Instagram takipçi satın almanın avantajları içinde ilk sırada her vakit ihtiyaç duyulan takipçi sayısının temini gelmektedir. Bunu naturel yollarla yapmak hem zor bununla beraber zaman alan bir işlemdir. Özellikle ticaret meydana getirecek olan kişiler bu sayede birden çok avantaj elde eder. Sayfa çok daha dikkat çekici bir hale gelir. Buna ayrıca fenomen olmak isteyenlerin Instagram Türk takipçi satın al işlemiyle buna ulaşmaları çok daha kolay olacaktır. Dışarında bakıldığı vakit ülkemizde sayfanızın Türk takipçili olması ona dair müspet yorumları da bununla beraber getirmektedir. Anında Hizmet Anlayışı ile Tanışın %100 organik Türk takipçi satın al paketlerimizde yer alan birbirinden farklı hizmetler ile anında hizmet anlayışı ile tanışın. Satın alacağınız her bir hizmet paketi, sizlere sunulan teslim süresi içerisinde sosyal medya hesabınıza aktarılacaktır. Bu da size hızla ve güvenle kazanma şansı sunacaktır. Kısa Süreli Kampanya Paketlerini Tercih Edin Sadece 99 TL karşılığında 5 bin gerçek takipçi satın alabileceğiniz kısa süreli kampanya paketlerimiz ile siz de ekstra 5000 yeni takipçiye ulaşabilirsiniz. Anında hizmet anlayışı ile kısa sürede hesabınıza yansıtılacak olan beğeni ve takipçiler ile siz de ürün ve hizmetlerinizi binlerce insana ulaştırabilirsiniz. Düşmeyen Takipçi Satın Al : Sen de Sürekli Kazan Eğer siz de satın alma işleminden bir süre geçtikten sonra takipçi sayınız düşmesin istiyorsanız, takipZ ile çalışma fırsatını kaçırmayın. Sen de ucuz takipçi satın al, ürün ve hizmetlerini çok daha büyük kitlelere ulaştırma imkanı bul. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce Türk takipçiye ulaşmak için siz de 10 bin takipçi satın al , 5 bin gerçek takipçi satın al ve Bin Türk takipçi satın al paketlerimizi inceleyiniz.

takip2018